Ako spoznať dvere odolné voči ohňu?

Ako spoznať dvere odolné voči ohňu?

Reklamný článok - 5. augusta 2015 - 4639. zobrazení

Požiarna odolnosť dverí sa mnohokrát podceňuje. Spoločnosť Schüco dbá pri ich výrobe na všetky atribúty už pri výbere dodávateľov.

Letné obdobie je charakteristické zvýšeným počtom požiarov, vrátane požiarov nehnuteľností. Aké normy by mali spĺňať dvere, aby ste ich mohli považovať za bezpečné a odolné voči ohňu?

Dôležitou a základnou vlastnosťou dverí odolných voči požiaru je celistvosť (označuje sa písmenom E). Je to schopnosť odolávať požiaru a zabraňovať jeho prechodu z jednej strany na stranu druhú. Ďalšími vlastnosťami sú izolácia (I), ktorá reprezentuje teplotné medze výrobku, a radiácia (W), ktorá určuje pravdepodobnosť prenosu požiaru na materiály v jeho blízkosti. Posudzuje sa sálanie na odvrátenej strane požiaru.

Ďalším kľúčovým atribútom je samou zatváranie (C), teda schopnosť dverí alebo zostavy uzáveru automaticky sa zavrieť. Atribút dymotesnosť, alebo tesnosť proti prieniku dymu, sa označuje písmenom S. Požiarna odolnosť dverových systémov je výsledkom kombinácie uvedených vlastností a času, počas ktorého si zachovávajú danú vlastnosť. Napríklad EI 30 znamená, že celistvosť E alebo izolácia I sa poruší najskôr po30 minútach trvania požiaru.

Všetky produkty Schüco – vrátane dverí -prechádzajú prísnou kontrolou a skúškami v najväčšom súkromnom technologickom centre Schüco v nemeckom Bielefielde. Centrum je akreditované a jeho výstupy celosvetovo uznávané.

peter skvaril
Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky Schüco na Slovensku

Vyvíjame a produkujeme systémové riešenia, preto všetky komponenty od našich akreditovaných dodávateľov musia spĺňať prísne kritériá odolnosti.

Ani konštrukčná a materiálová odolnosť nie sú prekážkou pri riešení dizajnu. Takéto dvere, okná alebo fasády sa ponášajú na štandardné, len ich vnútorný skelet je prispôsobený zvýšeným nárokom, čo sa dosahuje napríklad alternatívnymi komponentmi, vysvetľuje Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku.

schuco-ADS 80 FR 30

Variabilitu a odolnosť reprezentuje protipožiarny systém Schüco ADS 80 FR 30 (Fire Resistant) pre dvere a stenové prvky, založený na stabilných duto komorových profiloch. Spolu so systémovým kovaním zodpovedá triedam protipožiarnej odolnosti T30 / F30 / G 30, ako aj triedam EI30 / EW30 podľa európskej normy EN 1364 / 1634.

Najrozličnejšie požiadavky bezpečnosti a automatizácie budov spĺňa tiež hliníkový protipožiarny systém pre dvere a stenové prvky, založený na spomínanom systéme Schüco ADS 80 FR 30,s  označením Schüco ADS 80 FR 60. Oba typy multifunkčných dverí možno súčasne skombinovať s ochranou voči vlámaniu, kontrolou prístupu, zvukovou izoláciou, dymotesnosťou alebo so zabezpečením pred vypadnutím.

Zdroj/foto: Schüco

  • Kategórie

Podobné články