Prečo navštíviť liptovský klenot Vlkolínec?

Tradičné Čičmany a ich unikátna ľudová architektúra

Prečo sa oplatí navštíviť Bojnické kúpele?

10 dôvodov, prečo navštíviť Bojnický zámok

Dom z hliny a slamy? Na čo myslieť pri výstavbe?

Architektúra

Moderná architektúra formuje kultúru národa, vyzdvihuje ľudskú tvorivosť, odhaľuje vývoj miest a úlohu človeka v nich. Nie náhodou sa stáva viac ako len súborom postupov a poznatkov o výstavbe budov, ich dizajne a praktickom využití.

Architektúra je neodmysliteľnou súčasťou života ľudí už od čias najstarších civilizácií. Počas svojho rozvoja priniesla do spoločnosti mnohé architektonické smery, ktoré formovali vývoj v jednotlivých historických obdobiach. Jej úloha je nenahraditeľná aj dnes, kedy sa kladie ešte vyšší dôraz na návrhy budov schopných zlepšiť život ľudí a čo najmenej zaťažovať okolie.

Architektúra neovplyvňuje iba vzhľad a účel samotných budov. Vďaka svojej funkcii, ktorou je dbať o zasadenie stavieb do verejného priestoru a hľadať riešenia, ako stavať úsporne a tiež bezpečne, má vplyv aj na celkové spoločenské dianie, v rámci ktorého sa podpisuje na vývoji v rôznych oblastiach života miest a krajín.