Bezpečostné systémy, ktoré nevidno

Bezpečostné systémy, ktoré nevidno

Reklamný článok - 21. februára 2014 - 2750. zobrazení

Moderné technológie zabezpečenia objektov proti vlámaniu, streľbe a výbuchom, sú vďaka konštrukčnému a dizajnovému riešeniu nerozoznateľné od štandardných systémov

Konštrukcie odolné proti požiaru, vlámaniu, streľbe či výbuchom od spoločnosti Schüco sa vyznačujú okrem certifikovanej kvality aj možnosťou kombinácie prvkov bez straty dizajnovej atraktivity.  Tieto systémové riešenia vyhovujú náročným požiadavkám pre ochranu veľvyslanectiev, vojenských, súkromných, či komerčných objektov.

We - Vibe - vibrátor pre vás oboch

„Vývoj bezpečnostných systémov podlieha neustále sa zvyšujúcim legislatívnym a investorským požiadavkám na zabezpečenie objektov. Žiadaná je nielen kvalita spracovania a použitých materiálov, ale celková kombinácia funkčnosti, konštrukčnej variability a moderného dizajnu,“ uviedol Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco International KG na Slovensku. Spoločnosť  Schüco, ktorá sa špecializuje na fasádne, dverové a okenné systémy, ponúka vo svojom portfóliu komplexné bezpečnostné riešenia ochrany objektov.

Protipožiarna odolnosť a dymotesnosť

protipoziarna-odolnost

Program zahŕňa kompletne odskúšané protipožiarne systémy okien, dverí, stien a fasád, dymotesné konštrukcie a prvky či  protipožiarne uzávery. Nosným prvkom protipožiarnej koncepcie je systém ADS 80 FR 30 (Fire Resistant) pre dvere a zasklené steny založený na tepelne špeciálne izolovaných profiloch. Systém je vhodný pre realizáciu požiarnych uzáverov vrátane interiérového a exteriérového pevného presklenia a zodpovedá triedam požiarnej odolnosti El 30 a EW 30. Systém umožňuje použitie skrytých pántov dverí ako aj horného integrovaného samozatvárača dverí.

Otváracie okenné systémy AWS 60 FR 30 a AWS 70 FR 30 so stavebnými hĺbkami 70 alebo 60 mm sa okrem sa okrem odolnosti proti ohňu vyznačujú výbornými tepelno a zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Samozrejmosťou je mechanické samouzamykanie v prípade požiaru. Multifunkčné protipožiarne fasády FW 50+ BF a FW 60+ BF majú univerzálne použitie pre vertikálne fasády a svetlíky protipožiarnych tried F30/EI30 a G30/EW30. S týmito fasádnymi systémami sa dá bez problémov preklenúť výšku podlažia až 5000 mm. Vďaka kompatibilite systémov Schüco  je možné vytvoriť medzi protipožiarnou a štandardnou fasádou neviditeľné prechody. Nasadzovací protipožiarny systém na oceľ Schüco FW 50+ BF AOS je vďaka identickému vnútornému a vonkajšiemu pohľadu možné vizuálne kombinovať s fasádnymi systémami FW 50+ a FW60+. Výsledkom je maximálna konštrukčná bezpečnosť budovy spojená s voľnosťou pri projektovaní fasádnej architektúry.

Zabezpečenie proti vlámaniu

Zabezpečenie proti vlámaniu

Odolnosť proti vlámaniu sa rozdeľuje podľa typu páchateľa, jeho správania, miesta aplikácie prvku, rizika a aplikačných odporúčaní, podľa normy STN EN 1627, od triedy RC1 do RC4. Okenné kovania vhodné pre krídla až do hmotnosti 160 kg umožňujú použiť veľkorozmerné prvky. Modulový bezpečnostný koncept obsahuje pevné bezpečnostné uzatváracie body s ochranou proti vypáčeniu a navŕtaniu. Vysoký štandard zabezpečenia proti vlámaniu poskytujú pri dverách a oknách modelové rady Schüco AWS a ADS ako aj fasádne systémy s označením FW. Najvyššiu formu ochrany proti nedovolenému vniknutiu spĺňa hliníkový systém AWS/ADS 90 BR (Bullet Resistant) a to až do triedy RC4.

Konštrukcie odolné proti priestrelu a výbuchu

neprestrelne-sklo

Pre objekty vyžadujúce vysoké zabezpečenie, napríklad banky, poisťovne, veľvyslanectvá alebo štátne zariadenia, Schüco vyvinulo technologické riešenia s vysokou balistickou odolnosťou a systémy tlmiace účinok tlakovej vlny v dôsledku výbuchu. Systém AWS/ADS 90 BR, odolný proti vlámaniu, sa dá jednoduchým spôsobom pomocou pásoviny vloženej do komôr profilov premeniť na nepriestrelný systém.

Ponuka konštrukcií odolných proti výbuchu zahŕňa všetky potrebné komponenty (profily, sklo, kovanie, pripevňovacie prostriedky), ktoré Schüco ponúka v jednom celku vrátane odborného poradenstva. V súvislosti s týmito systémami stojí za pozornosť Royal S 70 DH. Ide o tepelne izolovanú, nepriestrelnú okennú a dvernú konštrukciu z hliníka pre triedy odolnosti FB4 a FB6. Používa sa v oblasti verejných, priemyselných i privátnych stavieb. Pancierové vonkajšie steny profilov so základnou stavebnou hĺbkou 82 mm sú vyrobené zo špeciálnej hliníkovej zliatiny. U týchto certifikovaných konštrukcií sklopno-otváravých okien pevného zasklenia a jedno a dvojkrídlových dverí bola testovaná bezpečnosť  podľa normy EN 13123.

„Napriek tomu, že všetky spomenuté systémy a komponenty spĺňajú z funkčného hľadiska vysoký bezpečnostný štandard, dôležitým faktorom je tiež ich vzájomná kombinovateľnosť a dizajnovo-konštrukčné riešenie, umožňujúce voľnosť a variabilitu pri architektonickom riešení objektov,“ dodáva Peter Škvaril.

  • Kategórie

Podobné články