Desať odporúčaní pre správne zateplenie fasády

Desať odporúčaní pre správne zateplenie fasády

Reklamný článok - 27. októbra 2016 - 3673. zobrazení

Správnym zateplením fasády sa dajú výrazne obmedziť tepelné straty a znížiť náklady na energie až o polovicu. Rodinné domy i ďalšie obytné budovy sa najčastejšie izolujú kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS). Výhodným izolačným materiálom na zateplenie fasády je kamenná vlna Rockwool, ktorá prispieva k požiarnej bezpečnosti domu, zabezpečuje akustickú pohodu v miestnostiach, zachováva priedušnosť stien a ostáva plne funkčná desiatky rokov.

Kamenná vlna má oproti ďalším izolačným materiálom niekoľko nesporných výhod. Tento izolačný materiál je nehorľavý, recyklovateľný, odolný voči vlhkosti vzduchu a vzniku plesní aj húb. „Izolácie z kamennej vlny majú vďaka väčšej hustote vlákien väčšiu objemovú hmotnosť, takže sú rozmerovo stále, pružné a plne funkčné desiatky rokov. Na rozdiel od ostatných materiálov zabezpečujú aj výrazný akustický útlm – až niekoľko jednotiek decibelov, dopĺňa Jozef Dírer, projektový špecialista spoločnosti Rockwool pre kontaktné fasády.

zateplenie fasády

Fasáda rodinného domu sa podieľa približne 30 % na celkovom úniku tepla z objektu. V budovách sa 70 % spotrebovaných energií využíva na kúrenie a chladenie. Zateplenie zníži spotrebu tepla v zime a zároveň spotrebu energie na klimatizáciu v lete. Odborným a správne nainštalovaným zateplením môže majiteľ domu ušetriť aj viac ako 50 % nákladov na kúrenie, zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti a v neposlednom rade zlepšiť jej vzhľad. Zateplenie domu takisto predlžuje životnosť konštrukcie, ktorá potom netrpí teplotnými výkyvmi.

„Najčastejšie chyby pri zatepľovaní súvisia s tým, že majitelia zatepľovaných nehnuteľností nemajú na zateplenie projekt, šeria na materiáloch – predovšetkým na ich hrúbke – alebo zatepľujú svojpomocne, teda neodborne, čo sa im z dlhodobého hľadiska nemusí vyplatiť. Prichádzajú totiž o možné úspory energie alebo im neodborne realizované zateplenie môže priniesť dodatočné náklady na opravy,“ hovorí Marcela Kubů, riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnej izolácie v ČR (AVMI), ktorej členom je aj spoločnosť Rockwool. „Správne riešená izolácia môže výrazne predĺžiť životnosť nehnuteľnosti,“ dodáva.

fasáda

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém (ETICS) sa najčastejšie používa na zateplenie rodinných domov. Jeho veľkou výhodou je celistvosť izolačnej vrstvy, ktorá pomáha chrániť dom ako celok. Systém sa skladá z tepelnoizolačných dosiek z kamennej vlny, lepiaceho tmelu, kotiev, penetračných náterov a príslušenstva. Medzi ďalšie používané spôsoby zateplenia fasády patria prevetrávané zatepľovacie systémy alebo, podľa konštrukčného riešenia zateplenia, sendvičové či kazetové steny.

Pre minimalizáciu tepelných strát je dôležité zvoliť vhodnú hrúbku tepelnej izolácie. Dnes sa najčastejšie používa izolácia z kamennej vlny o hrúbke 120 – 160 mm. Väčšia hrúbka izolácie môže kompenzovať vplyv tepelných mostov na konštrukciu. „Zvýšenie hrúbky izolácie pri izolovaní fasády, napr. zo 100 na 200 mm, znamená nárast nákladov na zateplenie asi o 15 až 25 %. Úspory nákladov na energie však budú okolo
40 %,“
hovorí Jozef Dírer.

zateplenie

Rockwool pripravil pre záujemcov, ktorí zatepľujú fasádu domu izoláciou z kamennej vlny praktické montážne videá. Odborník ich prevedie dôležitými fázami pri realizácii zateplenia fasády kontaktným spôsobom, od prípravy podkladu a penetrácie povrchu, cez montáž zakladacej lišty a samotné lepenie izolácie, až po ostenie a kotvenie. Na webe www.rockwool.sk sú k dispozícii pomocné kalkulačné programy pre určenie optimálnej hrúbky zateplenia či stanovenie počtu kotviacich prvkov.

ROCKWOOL v praxi preveril 10 základných pravidiel pre kontaktné zateplenie fasády

 • pri plánovaní a realizácii zateplenia sa obráťte na odborníkov, ktorí posúdia objekt zateplenia, jeho konštrukciu a navrhnú optimálne izolačné riešenie
 • pri zatepľovaní domu sa odporúča začať so zateplením strechy, pokračovať výmenou okien a až nakoniec zatepliť fasádu
 • hrúbka vhodnej tepelnoizolačnej vrstvy je navrhovaná na odporúčanú hodnotu súčiniteľa tepla, aby sa dosiahli požadované tepelne-technické vlastnosti obvodovej konštrukcie
 • nezatepľujte pri teplotách pod +5°C alebo nad 25°C, pri silnom vetre, daždi alebo na intenzívnom slnku
 • vyvarujte sa nedostatočnej príprave podkladu pred aplikáciou izolácie z kamennej vlny – podklad musí byť súdržný, únosný, zbavený prachu a nečistôt
 • zakladaciu lištu, od ktorej začíname izoláciu pokladať, namontujte asi 30 až 40 cm nad povrchom terénu
 • lepidlo nanášajte na izolačnú dosku po obvode v šírke asi 8 cm, v strednej časti dosky v podobe troch terčov s priemerom asi 15 cm tak, aby lepidlo pokrylo 40 % plochy izolácie
 • izoláciu z kamennej vlny kotvite až po 24 hodinách od lepenia na fasádu a vždy pritom berte ohľad na hrúbku izolácie i druh muriva
 • pri zatepľovaní sa sústreďte aj na detaily, ako sú rámy okien, dverí, zámočnícke konštrukcie a podobne, a vždy používajte systémové prvky – ukončovacie profily
 • dávajte pozor na nežiaduce vykresľovanie kotviacich prvkov na fasáde, nesprávne izolovanie ostenia, podpražia a nadpražia okien, aby nedochádzalo k tvorbe tepelných mostov

Produktový tip pre kontaktné zateplenie fasády

Ideálnym výrobkom je dvojvrstvová fasádna izolačná doska z kamennej vlny FRONTROCK MAX E, ktorá spĺňa požiadavky najvyššej kvalitatívnej triedy a je súčasťou mnohých certifikovaných systémov pre kontaktné zatepľovacie systémy. Táto fasádna izolácia spĺňa najnáročnejšie tepelné, akustické i protipožiarne požiadavky na ETICS a je vhodná ako pre novostavby, tak i rekonštrukcie.

Zdroj/foto: ROCKWOOL

 • Kategórie

Podobné články