Hlina

Reklamný článok - 10. októbra 2013 - 6785. zobrazení

Hlina je ekologický, zdravotne nezávadný a ľahko dostupný materiál vhodný na použitie takmer na všetkých úrovniach stavebníctva. Môžeme ju využiť, ako nosnú konštrukciu, výplň, alebo ako povrchový materiál. Dajú sa z nej postaviť nosné steny, priečky, podlahy, ale aj omietky, a v niektorých krajinách dokonca aj strechy.

Hlina – neorganická časť zeminy nachádzajúca sa pod humusovitou zložkou zeme, sa počas tisícročí osvedčila ako stavebný materiál a dodnes sa na stavebné účely používa na celom svete.

il-hlina

Zloženie hliny:

  • voda
  • íl (veľkosť zrna menšia ako 0,002mm) – je lepivou zložkou hliny tzv. “pojivo” – dodáva hline plastickosť a zabezpečuje jej vnútornú súdržnosť. Ostatné zložky hliny tvoria vnútornú kostru a dodávajú materiálu pevnosť.
  • prach (veľkosť zrna je medzi  0,002 až 0,08mm)
  • piesok (veľkosť zrna je medzi  0,08 až 5mm)
  • štrk (veľkosť zrna je väčšia ako 5mm)

Nosná konštrukcia z hliny:

  • nepálená tehla – Zo zmesi hliny, piesku a voľnej slamy sa formujú tehly, ktoré sa následne sušia. Po dokonalom vysušení sa z nich muruje pomocou hlinenej malty
  • cob – Zmes hliny, piesku, a voľnej slamy (steblá dlhé približne 10cm) slúži ako kompletný stavebný materiál, ktorý sa postupne vrství až do požadovanej výšky.
  • earthbag – alebo tiež technika označená ako “superadobe” spočíva v postupnom vrstvení vriec naplnených hlinou.
  • ubíjaná hlina – Zhutňovanie hliny do vopred pripraveného dreveného lešenia, ktoré postupne posúvame po obvodoch muriva

Nenosná konštrukcia z hliny – výplňový materiál

Najčastejším spôsobom využitia hliny ako nenosného materiálu je kombinácia hliny s drevenou nosnou konštrukciou. Hlina sa pritom vkladá vo forme tehly, ubíjanej hliny, alebo cobu medzi drevené prvky. Takým istým spôsobom využitia hliny ako nenosného materiálu sú najmä vnútorné oddeľujúce priečky v budovách.

Zdroj: www.organica.name

  • Kategórie

Podobné články