Japonské záhrady

Japonské záhrady I.

Redakcia - 27. augusta 2014 - 4692. zobrazení

Japonsko je jedinečné svojou nádhernou kultúrou a umením, k čomu určite patria aj japonské záhrady. Už od najstarších čias sú japonské záhrady dôležitou súčasťou japonskej kultúry. Je to nádherné miesto spájajúce duchovnú harmóniu so svetskou túžbou po kráse. Je tu všadeprítomná rovnováha negatívnych a pozitívnych síl. Poskytuje absolútny pokoj, obohacuje dušu, čo je v súčasnom uponáhľanom svete veľmi dôležité.

hakone-gardens
Zdroj foto: (link)

Záhradný dizajn je dôležitou japonskou formou umenia zdokonaľovanou viac ako tisíc rokov. Vytvára miniatúrnu idealizovanú krajinu. V minulosti boli záhrady bežné skôr pre vyššie spoločenské triedy, budovali sa pre šľachticov, mníchov, politikov a podobne pre rekreačné, ale i duchovné využitie. V súlade s historickými obdobiami sa vyvíjali aj jednotlivé formy záhrad. Niektoré dobou zanikli, iné možno do dnes nájsť po celom Japonsku.

national-garden
Zdroj foto: (link)

Jednou z prvých foriem japonských záhrad boli posvätné miesta uprostred prírody, ľuďmi označené okrúhlymi kameňmi. Prijatie čínskej kultúry a budhizmu po šiestom storočí výrazne ovplyvnilo architektúru japonských záhrad. Boli postavené v palácoch pre zábavu cisára a aristokratov. Zaviedli sa potoky a jazierka ako ústredné prvky záhrady. Obsahovali mnoho budhistických a taoistických prvkov. Tieto ranné palácové tipy však zanikli.

byodo
Zdroj foto: (link)

Neskôr, keď sa hlavným mestom stalo Kyoto, kde sa šľachta intenzívne venovala umeniu, začali pri svojich palácoch stavať záhrady zvané Shinden. Boli to veľké záhrady využívané pre veľkolepé oslavy aj pre rekreačné aktivity, ako rybárčenie, lodičky a podobne. Ovplyvnené čínskymi predstavami navrhnuté záhrady predstavovali veľké rybníky a ostrovčeky spojené oblúkovými mostami, pod ktorými plávali loďky. Na ostrovčekoch vyčnievali pavilóny. Záhrady Shinden taktiež zanikli, avšak niektoré veľké rybníky sú začlenené do novších záhrad.

The Golden Pavilion, or Kinkaku-ji for my new Japanese friends
Zdroj foto: (link)

Po tomto období sa stavali záhrady tak, aby pripomínali budhistický raj. Ani táto forma sa nezachovala, avšak niekde sa zachovali dôležité prvky tohto typu. V nasledujúcom období boli záhrady často pripojené k chrámom, využívané mníchmi pri meditácií. Záhrady sa v tomto období tiež stali menšie a jednoduchšie, pričom sa veľa dôležitých prvkov zachovalo, ako jazierka, ostrovčeky a mosty. Tieto záhrady sú zachované dodnes.

japan
Zdroj foto: (link)

Neskôr sa zdokonalili už existujúce čajové záhrady pre čajové obrady. Boli to jednoduché záhrady. Mnoho čajových záhrad existuje dodnes začlenených do väčších záhrad. Počas obdobia Edo sa záhradná architektúra odchýlila od minimalizmu a znovu objavila čaro extravagancie. Výsledkom boli veľké záhrady s rybníkmi, ostrovčekmi, umelými kopcami pozdĺž kruhového chodníka. Nachádzali sa tu aj prvky čajových záhrad. Dekoratívny prvok, ale aj osvetlenie poskytujú kamenné lampáše.

japanese
Zdroj foto: (link)

Kontrastným typom sú záhrady Tsuboniwa, malé záhrady populárne v meste. Tieto mini záhrady vyplňujúce vonkajší priestor pri mestských domoch predstavovali len malé množstvo dekoratívnych prvkov. Tieto záhrady sú obľúbené aj dnes najmä medzi mestským obyvateľstvom, ktoré chce skrášliť svoju záhradu, ale nemá toľko priestoru.

landscape-desing
Zdroj foto: (link)

Text: Rea Moonlight     Zdroj foto: (link)

  • Kategórie

Podobné články