Na čo si dať pozor pri kúpe stavebného pozemku

Na čo si dať pozor pri kúpe stavebného pozemku

Redakcia - 16. decembra 2017 - 2153. zobrazení

Financovanie domu, to nie je len výstavba, jeho zariaďovanie a náklady na bývanie. Ak nemáme vlastný pozemok, čaká nás ešte jedna finančne náročná položka. Tou je kúpa parcely, od ktorej závisí kvalita bývania, takže pri jej výbere si musíme dať pozor.

Faktorov, ktoré je pri výbere vhodného stavebného pozemku potrebné zohľadniť, je viacero. Popri tých, ktoré robia pozemok vhodným, cenovo dostupným, praktickým či veľkým, by sme si mali všímať aj prípadné ťarchy, prekážky či iné nedostatky. Práve tie dokážu zničiť kvalitu aj naoko skvelých parciel na lukratívnych miestach a často to pred kúpou ani nezistíme.

Faktory, podľa ktorých si pozemok vyberáme:

– cena a lokalita

– tvar a veľkosť

– svahovitosť terénu

– orientácia parcely

– dopravné spojenie

– inžinierske siete

kúpa pozemku

Čo znehodnocuje pozemok alebo komplikuje výstavbu a bývanie:

Vecné bremeno – Bežným javom je zistenie, že časť pozemku je zaťažená bremenom. To dá právomoc využívať ju susedom, napríklad ako príjazdovú cestu, alebo si naň začne nárokovať rodinný príslušník predošlého majiteľa. Takéto situácie sú prekážkou, ktorú je potrebné riešiť s právnikmi, inak bude užívanie pozemku spojené s komplikáciami.

Riešenie – Pred kúpou si vypýtajme list vlastníctva, z ktorého zistíme aktuálny stav pozemku a všetko o jeho vlastníkoch, vrátane evidencie prípadných tiarch.

Chránená pôda – Viaceré stavebné pozemky vznikajú preklasifikovaním poľnohospodárskej pôdy. Práve to je často prekážkou výstavby, nakoľko naša legislatíva delí pôdu do 9 skupín a 4 z nich sú chránené. To znamená, že využívať ich na nepoľnohospodárske účely sa môže len vo výnimočných prípadoch.

Riešenie – V prípade kúpy poľnohospodárskej pôdy určenej na účely stavebného pozemku si zistime, či je parcela situovaná na území chránenej poľnohospodárskej pôdy.

Vlastnosti pozemku – Aj samotné vlastnosti pozemku môžu byť skrytou prekážkou, ktorá by po čase mohla priniesť rôzne problémy. Reč je o polohe, nadmorskej výške a orientácii, ktoré bývajú predávajúcimi deklarované ako výhodné, čo je pravda, no o environmentálnej záťaži, riziku záplav či znečistení podzemných vôd sa mlčí.

Riešenie – Na trhu pôsobí viacero nezávislých firiem špecializovaných na zisťovanie záťaží, znečistení a rizík. Ceny za takéto služby stoja pár desiatok eur a vykonávajú sa zopár hodín, maximálne dní, čo sa vzhľadom na premárnenie tisícok eur za zlý pozemok oplatí zaplatiť.

pozemok

Auto, spotrebiče, oblečenie či dokonca zamestnanie, to všetko môžeme kedykoľvek vymeniť. Pri pozemku to neplatí, pretože ak na ňom postavíme dom alebo iný objekt, cesty späť niet. Jedine, ak by sme nehnuteľnosť zbúrali a postavili novú, no k takémuto riešeniu sa pristupuje len výnimočne. Aby sme tomu predišli, radšej si vyberme pozemok, ktorý má čo ponúknuť.

  • Kategórie

Podobné články