Ako ochrániť fasádu domu pred vonkajšími vplyvmi

Ako ochrániť fasádu domu pred vonkajšími vplyvmi

Reklamný článok - 13. februára 2017 - 3665. zobrazení

Zateplenie fasády domu kontaktným spôsobom izoláciou z kamennej vlny ROCKWOOL na jednej strane prináša finančné úspory a je šetrné k životnému prostrediu. Na strane druhej, existujú rôzne vonkajšie vplyvy, ktoré môžu celú investíciu do zateplenia znehodnotiť. Preto je pred zatepľovaním nutné okrem iného zohľadniť napríklad aj výber správnej omietky či pôsobenie vplyvov počasia, plesní a rias. Dobrým pomocníkom môže byť napríklad využitie termovízie. 

Pre fasádne systémy všeobecne platí, že sú pre ne vhodnejšie omietky svetlejších odtieňov, ktoré majú vyšší koeficient odrazivosti. Povrch fasády sa potom pôsobením slnečného žiarenia nezahreje do takej miery a netrpí teplotnými výkyvmi. „Pokiaľ je zateplenie kontaktným spôsobom realizované izoláciou z kamennej vlny, je nutné použitie silikónovej alebo silikátovej omietky. Odporúčame takisto použiť omietku s minimálnu veľkosť zrna 1,5 mm, aj keď existujú systémy, ktoré sú certifikované aj na menšiu veľkosť zrna,“ hovorí odborník spoločnosti ROCKWOOL Jozef Dírer, projektový špecialista pre kontaktné fasády.

 použite silikónovú alebo silikátovú omietku

Na fasádu neustále pôsobia aj klimatické podmienky, ako dážď či  kondenzácia vodných pár na povrchu. „Za príčinu biotického napadnutia fasády môžeme považovať kvalitu použitých materiálov i celkovú skladbu kontaktného zatepľovacieho systému,“  uvádza Jozef Dírer a dodáva: „Plesne a riasy sa objavujú najmä na severnej a východnej strane fasád. Ich výskyt je ovplyvnený okrem iného zeleňou v bezprostrednej blízkosti stavby. Ideálna vzdialenosť kríkov a stromov od fasády sú aspoň 2 metre.“

plesen

Zbaviť sa plesní a rias je možné s pomocou špeciálnych prípravkov v kombinácii s mechanickým odstránením. Potom je ešte potrebné naniesť preventívny ochranný náter. V súčasnosti však neexistuje stopercentné a trvalé riešenie ochrany fasády. Prípravky s fungicídnou prísadou síce zabraňujú vzniku a šíreniu týchto nepriaznivých vplyvov, avšak iba dočasne.

Zbaviť sa plesní a rias

Termovízia vie odhaliť vady stavby, netesnosti a tepelné mosty nielen v konštrukcii, ale i vo fasáde.  V praxi by sa termovízne snímky mali robiť hlavne pred samotným zateplením alebo rekonštrukciou domu. Termokamera je užitočná i v priebehu rekonštrukcie, kedy môže pomôcť odhaliť chyby a nedostatky, ktoré je možné opraviť s vynaložením  malých finančných prostriedkov.

Snímanie termokamerou

Snímanie termokamerou je vhodné realizovať v dobe, kedy vonkajšia teplota klesne aspoň na -5°C. „Možné je takisto snímať interiér, kde môžeme odhaliť, ako sa vo vnútri miestnosti prejavila správne či nesprávne zateplená fasáda. Zistíme, či máme správne osadené okná a dvere, prípadne, či by sme mali zatepliť strop či podlahu pod ním,“ hovorí Jozef Dírer.

Zateplenie fasády kontaktným spôsobom (ETICS) izoláciou z kamennej vlny znižuje tepelné straty a náklady na vykurovanie objektu. Napríklad izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL prispievajú k príjemnej klíme vo vnútri budovy a zlepšujú tepelnú pohodu v miestnostiach. Konštrukcia je chránená pred teplotnými výkyvmi vonkajšieho prostredia, v lete sa teda stavba neprehrieva, v zime nedochádza k jej prechladeniu.

Desať odporúčaní pre správne zateplenie fasády

Kamenná vlna okrem toho zvyšuje požiarnu bezpečnosť domu a zlepšuje zvukovú nepriepustnosť izolovaných obvodových stien. Zatepľovací systém s izoláciou z kamennej vlny je priedušný a zvýšená povrchová teplota obvodovej steny na jej vnútornom povrchu napríklad minimalizuje výskyt plesní.

Zdroj/foto: ROCKWOOL

  • Kategórie

Podobné články