Polienkové staviteľstvo alias Cordwood

Polienkové staviteľstvo alias Cordwood

Redakcia - 18. novembra 2013 - 6675. zobrazení

Cordwood je technika prírodného staviteľstva, pri ktorej sa ako hlavný materiál využívajú kusy guľatiny rovnakej dĺžky, ktorá nám určuje samotný rozmer stien.

Jedná sa o kusy dreva pochádzajúce z tenších kmeňov, prípadne rovných konárov, takže výhodou sú omnoho nižšie náklady na materiál, nakoľko sa nejedná o guľatinu takých rozmerov, ako pri stavebných konštrukciách, kde sa jednotlivé kusy dreva viažu pozdĺžne. Krása tejto techniky spočíva v jednoduchosti a estetike, nakoľko priečne rezy guľatiny ostávajú viditeľné a výsledkom sú steny s efektnou textúrou.

polienka2

Na vytvorenie stien touto technikou odporúčame mäkké drevo, resp. drevo z drevín vyskytujúcich sa v lužných lesoch, kde sú stromy v prirodzených podmienkach zvyknuté prispôsobovať sa zmenám vlhkosti, ale tiež drevo ihličnatých drevín. Ideálne sú tieto druhy:  smrekovec, borovica horská, borievka, breza, jelša, vŕba rakytová, topoľ. Ako materiál na túto techniku používame výhradne vysušené drevo zbavené kôry, čím sa výrazne predĺži jeho životnosť. Sušenie sa snažíme neurýchľovať, nakoľko by mohlo dôjsť k jeho popraskaniu. Sušenie by malo prebiehať postupne a pomaly, v ideálnom prípade pol roka až rok. Minimálna doba sušenia by však nemala byť kratšia ako tri mesiace.

polienka

Ak plánujeme touto technikou vytvárať steny v interiéri, je vhodné mať drevo vysušené viac, u vonkajších stien stačí aj menej. Pri vonkajších stenách dbáme tiež na to, aby boli steny čo najviac odizolované od priameho kontaktu s dažďovou vodou. Vytvárame preto dostatočne vysoký základový múrik – minimálne 30 cm a tiež presah strechy by mal byť väčší ako 60 cm.

Ako výplňové materiály používame zmes doporučenú špeciálne pre túto techniku. Pozostáva z piesku, pilín, vápna a cementu. Návod na zhotovenie tzv. „Cordwood malty“ nájdete na internete či v publikáciách zaoberajúcich sa prírodným staviteľstvom. Pri stavaní dávame pozor aj na to, aby sa nám jednotlivé polienka vzájomne nedotýkali a neodovzdávali si navzájom vlhkosť, čo nám pomôže znížiť riziko hniloby.

cobwoodbarn2

Cordwood sa síce stále považuje skôr za techniku staviteľov – dobrodruhov a fanúšikov prírodného staviteľstva, vďaka svojmu romantickému vzhľadu si však postupne nachádza priaznivcov aj u širšej verejnosti. Ak milujete drevo a radi za sebou rýchlo vidíte výsledky práce, pustite sa do toho a staňte sa aj vy nadšencom Cordwoodu.

Text: Nina Kvasňovská     Foto: That Family Blog

  • Kategórie

Podobné články