slama

Prírodné staviteľstvo

Prírodné staviteľstvo je systém stavania z materiálov, ktoré smerujú k trvalo udržateľnej budúcnosti. Dosiahnutie trvalej udržateľnosti prostredníctvom prírodného staviteľstva je najmä eliminovanie materiálov škodlivých pre prírodu a človeka.

 prírodné materiály

Pre svoju výrobu prírodné materiály skoro nikdy nevyžadujú prefabrikované vo veľkej miere technicky náročné výrobné procesy, ktorých výsledkom je spotreba neobnoviteľných zdrojov. Naopak zameriava sa na využitie minimálne spracovávaných materiálov najmä z obnoviteľných zdrojov, rovnako ako aj z recyklovaných alebo zachránených už použitých materiálov.

Podstatou prírodného staviteľstva je používanie takých stavebných materiálov, ktoré sú ľahko dostupné, lokálne – v blízkosti staveniska, a častokrát na ich nadobudnutie nepotrebujeme vynaložiť mnoho úsilia.

prirodne-stavitelstvo

Sú to najmä tieto materiály:

Zdroj: www.organica.nameZostaňte štýlový a sledujte nás aj na Facebooku