Stavanie domu zo slamených balíkov

Stavanie domu zo slamených balíkov

Reklamný článok - 10. októbra 2013 - 10317. zobrazení

Výhody slamených balíkov

Krása a pohodlie – Hrúbka a jemné krivky slamených balíkov ovplývajú špeciálnym charakterom a krásou. V kombinácii so svojou vysokou izolačnou hodnotou a priedušnosťou, tieto steny vytvárajú celkový pocit pohodlia.

Výhody slamených balíkov

  • Jednoduchá konštrukcia – Stavanie z balíkov je menej fyzicky náročné ako pri použití iných materiálov. Mnohých ľudí odrádza stavba z konvenčných materiálov, pretože sa na takú prácu necítia dostatočne kvalifikovaní. Stavanie so slamou umožňuje zapojenie širokej verejnosti aj bez predchádzajúcich skúseností alebo zručnosti. Potrebné skúsenosti sa dajú získať na niekoľkodňovom kurze alebo môže majiteľ na svojej stavbe pracovať pod vedením lektora, so svojimi priateľmi či známymi.
  • Izolačné vlastnosti – Izolačné vlastnosti materiálu sa hodnotia pomocou tepelného odporu R, ktorý charakterizuje prechod tepla medzi stenami. Čím väčšia je hodnota R, tým lepšie materiál izoluje. Prevrátenou hodnotou R je tepelná vodivosť U (U=1/R), ktorá uvádza ako rýchlo teplo prechádza cez materiály. Tepelná vodivosť sa udáva vo Wattoch na meter štvorcový na Kelvin [W/(m2*K)] a platí, čím menšia hodnota tým lepšie. Pre porovnanie, tepelná vodivosť slamenej steny o hrúbke 450mm je U= 0.13 [W/(m2*K)], sklenená vata pri hrúbke 50 mm má U= 0.12 [W/(m2*K)], tehla o hrúbke 400mm má U=0.25 [W/(m2*K)], betón o hrúbke 300mm U=0.55 [W/(m2*K)].
  • Enviromentálne prínosy – Stavanie zo slamy môže priniesť výhody tam, kde je slama prebytočným materiálom. Napríklad v Kalifornii sa každú jeseň spáli takmer milión ton slamy z ryže, čo vyprodukuje viac oxidu uhoľného a sadzí ako produkcia elektrickej energie v celom kalifornskom štáte. Rastúce množstvo slamy sa spaľuje tiež v Európe a v Mexiku.
  • Trvalá udržateľnosť – Na rozdiel od drevnej hmoty, slama vyrastie v priebehu jedného roka v úplne trvalo udržateľnom produkčnom systéme.
  • Seizmická odolnosť – V oblastiach s výskytom zemetrasení stavby z hliny, tehál alebo kameňa predstavujú nebezpečenstvo. Povaha balíkov, ich flexibilita a pevnosť, sú ideálne pre návrhy domov v regiónoch so seizmickou činnosťou.
  • Nízke stavebné náklady – Celková cena stavby sa odvíja od mnohých faktorov. Veľkosť stavby, použité materiály, náklady na pracovnú silu…Slama prináša mnohé výhody hlavne samostaviteľom, konštrukcia stien nie je náročná na čas, nákupná cena balíkov je relatívne nízka. Izolačné vlastnosti slamy majú tiež výrazný vplyv na vykurovanie domu.
  • Životný cyklus stavby – Ľudia si často  neuvedomujú, koľko odpadu vznikne pri výrobe, či samotnej stavbe a aká je likvidácia starých stavieb pre životné prostredie náročná. Pri stavaní z prírodných materiálov sa tieto môžu vždy vrátiť do prírodného cyklu, kde sa rozpadnú a poskytnú tak živiny pre vznik nových materiálov.Takisto energia potrebná na výrobu a preprevu balíkov  nie je pri uvedomelom plánovaní stavby vysoká. Po uplynutí času používania stavby sa táto môže jednoducho zdemolovať a ponechať na rozklad v prírode. Takže stavba sa takpovediac ,,zkompostuje”

Slamené balíky

Výroba balíkov

Slamené balíky sú vyrobené z dutých stebiel obilnín, ktoré sú v mnohých oblastiach považované za odpad. Kdekoľvek, kde sa pestuje pšenica, žito, jačmeň, ovos, či ryža je z ekologického aj ekonomického hľadiská rozumné využiť slamu na stavanie. Pri výrobe samotných balíkov nie je najdôležitejší druh použitej slamy, ale stroj, akým sú zbalíkované. Tento musí byť schopný slamu preložiť a stlačiť, aby boli balíky dostatočne pevné a vhodné na stavbu.

Zdroj: organica.name

  • Kategórie

Podobné články