Reklama

Reklama na Štýlovom Bývaní

Čo vám ponúkame?

  • Výhodné pozície na viditeľných miestach.
  • Inzerovanie prostredníctvom brandovej reklamy a reklamných bannerov.
  • Inzerovanie prostredníctvom reklamných PR článkov.
  • Možnosť propagácie produktov a služieb na sociálnych sieťach.

pekne byvanie

Ceny a formáty reklamy

Reklamný PR-článok
108
bez DPH
Nadpis max. 80znakov text minimálna dĺžka 1NS maximálna dĺžka 2NS
Maximálne 3 odkazy v texte
Textové a obrazové podklady dodá objednávateľ
Umiestenie v ľubovolnej kategórií
Jedná sa o trvalé časovo neobmedzené zverejnenie PR článku
Objednať
Branding reklama
1289
bez DPH
1600 x 1000 pixelov
Formát GIF, PNG, JPEG veľkosť do 240 kB
Nevýhradná striedajúca kampaň rotácia bannerov 1:2
Banner musí pôsobiť ako jeden celok
Umiestenie na pozadí úvodnej stránky a všetkých podstránkach
Dĺžka kampane 1 mesiac
Objednať
Sponzor článku
289
bez DPH
728 x 90 pixelov
Formát GIF, PNG, JPEG veľkosť do 25 kB
Jedná sa o výhradnú kampaň uverejnenú vo vybranom tematickom PR článku
Umiestenie v ľubovolnom článku
Trvalé umiestnenie reklamného banneru vo vybranom tematickom PR článku
Objednať
Reklamný banner
889
bez DPH
300 x 290 pixelov
Formát GIF, PNG, JPEG veľkosť do 35 kB
Jedná sa o výhradnú kampaň, garantovaný počet zobrazení je max. 1 inzerent
Umiestenie v pravej bočnej časti viditeľný na každej zobrazenej stránke
Dĺžka kampane 1 mesiac
Objednať

Rozmery a umiestnenie reklamných bannerov

Reklama na portály Štýlové Bývanie

Publikácia PR článkov

Publikácia PR článkov zohráva kľúčovú úlohu pri link buildingu. Dôsledkom publikácie PR článkov je zlepšovanie pozícií vybraných vstupných stránok, resp. kľúčových slov vo výsledkoch vyhľadávania. Zlepšenie pozícií má za následok zvýšenie organickej návštevnosti konkrétnej webovej stránky z výsledkov vyhľadávania a zvýšenie CTR pre danú vstupnú stránku.

V PR článkoch sú umiestňované spätné odkazy, ktoré zvyšujú autoritatívnosť, resp. domain a URL rating propagovanej webovej stránky, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zvýšeniu konverzného pomeru na danom webe.

PR články, ktoré majú byť publikované na portály Štýlové Bývanie musia mať zmysluplný obsah! Nesmie sa jednať o články, ktoré by boli skopírované, to platí, aj pre vybrané časti článku. PR články musia mať konkrétneho autora, nesmú byť publikované na iných weboch a mali by mať náležitú výpovednú hodnotu.

Pokiaľ nemáte čas vytvoriť kvalitné PR články, resp. prezentáciu vašej firmy, e-shopu alebo produktu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám kvalitné PR články napíšeme!

1 x reklamný PR - článok
108
bez DPH
1 x PR článok
Nadpis max. 80znakov text minimálna dĺžka 1NS maximálna dĺžka 2NS
Maximálne 3 odkazy v texte
Textové a obrazové podklady dodá objednávateľ
Umiestenie v ľubovolnej kategórií
Jedná sa o trvalé časovo neobmedzené zverejnenie PR článku
Objednať
2 x reklamný PR - článok
189
bez DPH
2 x PR článok
Nadpis max. 80znakov text minimálna dĺžka 1NS maximálna dĺžka 2NS
Maximálne 3 odkazy v texte
Textové a obrazové podklady dodá objednávateľ
Umiestenie v ľubovolnej kategórií
Jedná sa o trvalé časovo neobmedzené zverejnenie PR článku
Objednať
5 x reklamný PR - článok
398
bez DPH
5 x PR článok
Nadpis max. 80znakov text minimálna dĺžka 1NS maximálna dĺžka 2NS
Maximálne 3 odkazy v texte
Textové a obrazové podklady dodá objednávateľ
Umiestenie v ľubovolnej kategórií
Jedná sa o trvalé časovo neobmedzené zverejnenie PR článku
Objednať
10 x reklamný PR - článok
689
bez DPH
10 x PR článok
Nadpis max. 80znakov text minimálna dĺžka 1NS maximálna dĺžka 2NS
Maximálne 3 odkazy v texte
Textové a obrazové podklady dodá objednávateľ
Umiestenie v ľubovolnej kategórií
Jedná sa o trvalé časovo neobmedzené zverejnenie PR článku
Objednať

záhrady na kľúč

Pri predplatení akejkoľvek reklamnej služby na 12 mesiacov vám poskytneme zľavu 20 % z celkovej výšky platby.

V prípade záujmu o akýkoľvek formát reklamy alebo v prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na info@stylovebyvanie.sk.

Online magazín Štýlové Bývanie - reklama