Vecné bremeno – ako sa s ním vysporiadať

Vecné bremeno – ako sa s ním vysporiadať

Redakcia - 10. júla 2017 - 6401. zobrazení

Štatistiky síce neevidujú podiel nehnuteľností zaťažených vecným bremenom, no podľa odhadov môže dosahovať až štvrtinu. Pri kúpe domu alebo bytu sa s takouto prekážkou môžete stretnúť tiež a potom už záleží len na vás, či sa s ňou dokážete vysporiadať. 

Nie vždy sa o vecnom bremene zaťažujúcom konkrétnu nehnuteľnosť dozviete vopred. Táto prekážka často vypláva na povrch až tesne pred kúpou pri výpise z listu vlastníctva. Niektorí sa v takej situácii kúpy vzdajú, no mnohých to od vytúženého objektu neodradí. Pre takých máme zopár užitočných tipov, ktoré vám vo vašej snahe odstrániť túto prekážku pomôžu.

Viacfarebné fasády pre odvážnych

Vecné bremeno v skratke

Vznik vecného bremena nie je nič ojedinelé, možno aj preto, že sa dá zriadiť celkom ľahko. Stačí navštíviť notára a kataster, ktorí na základe zmluvy, dedičského konania alebo návrhu súdu bremeno zriadia. Potom je len na vás, či budete bremeno chcieť rešpektovať alebo sa ho v rámci možností pokúsite zrušiť.

Najčastejšie podoby vecného bremena:

– doživotné právo rodiča bývať v nehnuteľnosti napriek jej predaju

– rešpektovanie susedovho práva užívať cestu vedúcu cez pozemok

– umožnenie využívania spornej časti pozemku zaťaženej bremenom

– strpenie susedovej strechy vo vzdušnom priestore okolitého pozemku

Vecné bremeno-súd

Možnosti ako podľa Občianskeho zákonníka vecné bremeno zrušiť:

a) Rozhodnutím súdu alebo stavebného úradu – Kompetentné štátne orgány majú právo vecné bremeno zrušiť. Majitelia sa na nich so žiadosťou o tento krok môžu obrátiť, ak nastala väčšia zmena pomerov spojených s nehnuteľnosťou a jej vlastníctvom.

b) Na základe zmluvy – Po dohode zúčastnených strán sa spíše zmluva o zrušení bremena. Tú následne osvedčí notár a po tomto kroku sa na katastri v liste vlastníctva bremeno zruší.

c) Na základe ustanovenia zákona – K tejto možnosti dochádza pri zmenách v účele využitia daného pozemku. Môže ísť napríklad o stratu podzemnej vody či ukončenie využívania časti pozemku energetickými alebo plynárenskými spoločnosťami.

d) Pod vplyvom iných skutočností – Vecné bremeno zaniká aj smrťou alebo v prípade práva právnickej osoby jej zánikom.

Vecné bremeno

Aj keď o vecnom bremene sa často hovorí ako o strašiaku, ktorý vám znepríjemní vlastníctvo nehnuteľnosti, pri správnom postupe sa s ním vysporiadate bez väčších problémov. Aj vďaka našim tipom môžete nájsť adekvátny a legálny spôsob ako v závislosti od typu bremena a jeho rozsahu s týmto problémom skoncovať.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články