Vecné bremeno – Ako sa s ním vysporiadať

Vecné bremeno: Ako sa s ním vysporiadať?

Redakcia - 10. januára 2020 - 12308. zobrazení

Štatistiky síce neevidujú podiel nehnuteľností zaťažených vecným bremenom, no podľa odhadov môže dosahovať až štvrtinu. Pri kúpe domu alebo bytu sa s takouto prekážkou môžete stretnúť tiež a potom už záleží len na vás, či sa s ňou aj dokážete vysporiadať.

Nie vždy sa o vecnom bremene zaťažujúcom konkrétnu nehnuteľnosť dozviete vopred. Vecné bremeno často vypláva na povrch až tesne pred kúpou pri výpise z listu vlastníctva. Niektorí sa v takej situácii kúpy vzdajú, no mnohých to od vytúženého objektu neodradí. Pre takých máme zopár užitočných tipov, ktoré vám vo vašej snahe odstrániť vecné bremeno pomôžu.

Projekt rodinného domu

Vecné bremeno v skratke

Vznik vecného bremena nie je nič ojedinelé, možno aj preto, že sa dá zriadiť celkom ľahko. Stačí navštíviť notára a kataster, ktorí na základe zmluvy, dedičského konania alebo návrhu súdu vecné bremeno zriadia. Potom je len na vás, či budete bremeno chcieť rešpektovať alebo sa ho v rámci možností pokúsite zrušiť.

Kedy a ako platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Viete ako a kedy platiť daň z predaja nehnuteľnosti? Na čo by ste nemali zabudnúť? Viete kto je povinný platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti

Najčastejšie podoby vecného bremena

  • Doživotné právo rodiča bývať v nehnuteľnosti napriek jej predaju.
  • Rešpektovanie susedovho práva užívať cestu vedúcu cez pozemok.
  • Umožnenie využívania spornej časti pozemku zaťaženej bremenom.
  • Strpenie susedovej strechy vo vzdušnom priestore okolitého pozemku.
Vecné bremeno

Možnosti ako podľa Občianskeho zákonníka vecné bremeno zrušiť

a) Rozhodnutím súdu alebo stavebného úradu – Kompetentné štátne orgány majú právo vecné bremeno zrušiť. Majitelia sa na nich so žiadosťou o tento úkon môžu obrátiť, ak nastala väčšia zmena pomerov spojených s nehnuteľnosťou a jej vlastníctvom.

b) Na základe zmluvy – Po dohode zúčastnených strán sa spíše zmluva o zrušení bremena. Tú následne osvedčí notár a po tomto úkone sa na katastri v liste vlastníctva bremeno zruší.

c) Na základe ustanovenia zákona – K tejto možnosti dochádza pri zmenách v účele využitia daného pozemku. Môže ísť napríklad o stratu podzemnej vody či ukončenie využívania časti pozemku energetickými alebo plynárenskými spoločnosťami.

d) Pod vplyvom iných skutočností – Vecné bremeno zaniká aj smrťou alebo v prípade práva právnickej osoby jej zánikom.

Panelák

Aj keď o vecnom bremene sa často hovorí ako o strašiaku, ktorý vám znepríjemní vlastníctvo nehnuteľnosti, pri správnom postupe sa s ním vysporiadate bez väčších problémov. Aj vďaka našim tipom môžete nájsť adekvátny a legálny spôsob ako v závislosti od typu bremena a jeho rozsahu s týmto problémom skoncovať.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články