Povodeň a záplava – pozor na pojmy v poistnej zmluve

Povodeň a záplava: Pozor na pojmy v poistnej zmluve!

Redakcia - 18. januára 2020 - 6995. zobrazení

Povodeň a záplava majú pre mnohých z nás rovnaký význam, no poisťovne v nich vidia zásadné rozdiely. Aj preto často dochádza ku konfliktom s poistencami, ktorí sa márne domáhajú náhrady škôd spôsobených „veľkou vodou“, voči ktorej sú vraj poistení…

Medzi poistením proti povodniam a poistením proti záplavám je v slovníku poisťovní značný rozdiel. Niektorí klienti na to prichádzajú až vtedy, keď im poistovňe odmietajú vyplatiť peniaze. Dôvod je jednoduchý, pri uzatváraní zmluvy si nedali pozor na vymedzenie pojmov kryjúcich dané riziká a poisťovne ich na to neupozornili.

Povodeň

Vysvetlenie pojmu povodeň…

V poistnej zmluve je povodeň spájaná s vyplavením vodných tokov bez ohľadu na to, či už v dôsledku zvýšenia hladiny riek a nádrží, alebo pretrhnutia hrádze. Ak chcete mať preplatené škody spôsobené touto príčinou, v zmluve musíte mať jasne zaznačené krytie rizík spájaných s povodňou.

Poistenie nehnuteľnosti nemusí vždy pokryť celú cenu nehnuteľnosti!

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Poistenie nemusí pokryť celú cenu nehnuteľnosti

Vysvetlenie pojmu záplava…

Podľa poisťovní nemá záplava s povodňou nič spoločné. V tomto prípade sa jedná buď o vytopenie pivníc, garáží a domov, alebo o pretekanie cez strechu spôsobené napríklad prívalovými dažďami. Preplácanie škôd však závisí od lokality, pretože ak sa objekt nachádza v záplavovej oblasti, poisťovne kryjú škody len raz za 5 až 10 rokov.

Povodeň a záplava

Pozor aj na pojmy poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti!

Povodeň a záplava nie sú jediné sporné pojmy, okolo ktorých vznikajú problémy s vyplatením poistky. Podobná situácia sa spája s poistením nehnuteľnosti a domácnosti, pričom oba pojmy znamenajú v zmluvách niečo iné.

  • Poistenie nehnuteľnosti – Spája sa s poistením škôd týkajúcich sa stavby, múrov a objektu ako takého.
  • Poistenie domácnosti – Chráni zariadenie domácnosti, medzi ktoré patria spotrebiče, nábytok, oblečenie a iné.
Poistenie nehnuteľnosti

V prípade nehnuteľnosti a domácnosti je uzatvorenie kompletnej poistky chrániacej objekt aj vnútorné vybavenie súčasne o niečo jednoduchšie. Pri povodniach a záplavách vám máloktorá poisťovňa uzná obe riziká naraz, preto zvážte, kde sa objekt nachádza a ktoré riziko je väčšou a reálnejšou hrozbou hodnou poistenia.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články