Čo nevieme o zvukovej izolácii domov

Technika earthbags – ekologická výstavba v netradičnej podobe

4 tipy ako účinne chrániť drevo v interiéri

Ferrock – nezdolateľná ekologická alternatíva voči betónu

Príbeh železobetónu – materiál, ktorý už 150 rokov ovláda stavebníctvo

Stavba – Rekonštrukcia

Stavba – Rekonštrukcia je kategória kde nájdete rôzne odborné články venujúce sa problematike výstavby a rekonštrukcie, ale aj užitočné tipy z oblasti stavebníctva. Stavba rôznych typov nehnuteľností, či už rodinných alebo bytových domov, je spätá so stavebnými úkonmi, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou stavebného procesu. Medzi takéto úkony môžeme zaradiť inštaláciu rozvodov, položenie podláh alebo dlažieb, osadenie okien a dvier alebo realizáciu strechy a podkrovia. Súbežné sú tieto úkony realizované väčšinou iba v prípade novostavieb, avšak pri rekonštrukcii nehnuteľnosti sa s jednotlivými úkonmi stretávame oddelene.