Ovocným drevinám sa darí aj na balkóne

Kalendár záhradkára na jún

7 spôsobov ako zužitkovať jahody

Harmonogram májových prác v záhradke

S bio hnojivami sa vyhnete škodlivinám v záhrade

Permakultúrne záhrady

Permakultúrne záhrady sú novým fenoménom v oblasti záhrad, resp., ich typov. Charakteristickými znakmi permakultúrnych záhrad je využívanie miestne dostupných prírodných zdrojov, efektívny spôsob obrábania a následnej recyklácie odpadu, a to najdôležitejšie, rešpektovanie prírodných zákonov.