SVETLO

SVETLO

Reklamný článok - 23. októbra 2013 - 2917. zobrazení

Ako zmapovať jednotlivé parametre:

1. Koľko hodín denne svieti do našej záhrady slnko?

2. Nachádzajú sa v našej záhrade miesta, kde je celý deň tieň, prípadne naopak, kam celý deň neúnavne svieti slnko?

Pozorovanie tohto faktora by malo prebiehať za slnečného počasia, nakoľko pri zamračenej oblohe sa nám svetlo rozptyľuje rovnomerne a objekty nevrhajú tiene. Ideálne je, ak si na túto úlohu vyčleníme jeden slnečný víkendový deň, nakoľko samotné pozorovanie je pomerne náročné na čas.

svetlo v záhrade

Na zodpovedanie našich otázok budeme využívať predovšetkým tieňové mapy. Tie si zhotovíme priamo na pozemku tak, že si zaznačíme do pôdorysu pozemku miesta, ktoré sú zatienené. Nakoľko sa zatienenie počas dňa mení, je potrebné si zakresliť situáciu ráno, naobed a podvečer, približne v rovnakom časovom rozpätí (napríklad 8:00, 12:00 a 16:00). Aby bolo značenie prehľadné, môžeme si pomôcť farebným odlíšením jednotlivých situácií, prípadne si vyhotovíme tri rôzne mapky na pauzovací papier a navzájom ich prekryjeme. Z takto vzniknutej mapy vieme určiť konkrétne miesta, kam budeme sústreďovať výsadbu svetlomilných rastlín a kam tieňomilných.

Svetlo je celkovo jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere rastlín, ktoré budeme na pozemku pestovať. Predovšetkým ovocie, zelenina a mnohé okrasné rastliny majú na svetlo a s ním spojené teplo vysoké nároky.

na náš pozemok začína slnko svietiť

Okrem zakresľovania si poznačíme, o koľkej na náš pozemok začína slnko svietiť a o koľkej už je pozemok celkom v tieni. Ak je, napríklad, záhrada zo všetkých strán zatieňovaná vysokými budovami, môže sa stať, že slnko nám do nej bude svietiť len pár hodín okolo obeda. To by nás mohlo obmedzovať pri výbere rastlín ktoré chceme v záhrade mať, nemusí to však definitívne znamenať, že by sme mali na pestovanie rýchlo zabudnúť. V prípade, že máme záhradu, naopak, celý deň pod paľbou slnečných lúčov, predpokladom bude jej rýchle presychanie a zavlažovaniu sa asi nevyhneme. Ale ako sa vraví, šťastie praje pripraveným a ak obetujeme jednu slnečnú sobotu na pozorovanie svetelných pomerov na pozemku, určite sa nám to oplatí.

Text: Nina Kvasňovská

  • Kategórie

Podobné články