4 zásady interiérového dizajnu! Komfort, priestrannosť, čistota a harmónia

Estetické ukladanie dreva ako nový umelecký smer

Vidiecka obývačka ako stelesnenie pohodlia

Drevo do kúpeľne? Žiadny problém!

Kvalitné pracovné prostredie podporuje výkon…

Dizajn

Komfort, súlad, atraktívny vzhľad, kvalita vnútorného prostredia. Nielen tieto faktory sú ovplyvnené tým, aký má daná budova a jej vnútorné priestory dizajn. Práve ten býva často kľúčovým pri výbere nového bývania.

Súčasné dizajnové trendy ponúkajú množstvo štýlov a ich variácií. Napriek odlišnostiam ich spája rovnaká úloha. Dizajn má zaistiť útulné bývanie v zdravom vnútornom prostredí. Na splnenie týchto požiadaviek slúžia vybrané oblasti dizajnu. Tvar a sfarbenie objektu vrátane materiálov sa premieta do celkového dizajnu budovy. Na súlad tvarov, farieb a materiálov vo vnútri objektu sa sústredí interiérový dizajn. Cieľom exterierového dizajnu je zas navrhnúť vzhľad priestranstva okolo budovy.

Dizajn budov a izieb v nich dokáže veľa napovedať aj o ich majiteľoch. Tvar a sfarbenie budovy môže vystihovať ich charakterové črty či dokonca niečo odhaliť o kariérnych predpokladoch. Použité materiály zas približujú, aký má majiteľ vzťah k tradíciám a rôznym konvenciám.