Návrh interiéru

4 zásady interiérového dizajnu! Komfort, priestrannosť, čistota a harmónia

Redakcia - 12. septembra 2020 - 5500. zobrazení

Interiérový dizajn môžeme právom považovať za jednu z foriem umenia. Napriek tomu, že dizajnéri sa snažia prichádzať s autentickými návrhmi tvorenými bez nadiktovaných pravidiel, pár nepísaných zásad by mali v snahe vytvoriť čo najlepšie dielo rešpektovať.

Návrh interiéru

Pri hľadaní niekoľkých zásad smerodajných pre napredovanie interiérového dizajnu sa do hry dostali štyri hlavné. Každá z nich má značný vplyv na kvalitatívnu a estetickú stránku bývania, pričom ich účelovým spojením sa dá dosiahnuť súlad. Bývanie tak môže nabrať hlbší rozmer a majiteľom domácností ponúknuť nadštandard.

Modrá strecha je hitom roku 2020! Viete, prečo?

Viete, prečo je modrá strecha v súčasnosti obľúbenou? Na aké budovy sa modrá strecha hodí? Čoraz viac majiteľov rodinných domov siaha…

Modrá strecha plechová

Zásady interiérového dizajnu sú…

1. Komfort

Bez pohodlia nebude žiadny obytný priestor dostatočne atraktívny. Môže byť plný elegantných doplnkov a vzácnych materiálov, no k spokojnému životu je potrebné útulné prostredie, v ktorom sa budeme cítiť uvoľnene.

2. Priestrannosť

S komfortom súvisí aj priestor, nakoľko nik nechce byť doma stiesnený a obmedzovaný. Dostatok priestoru nezávisí ani tak od veľkosti bytu či domu, skôr od jeho zariadenia a dispozície, nakoľko aj na malej ploche sa dá vytvoriť priestranné bývanie.

3. Čistota

Čistota interiéru nie je len o poriadku, údržbe a prehľadnom usporiadaní. V hre je aj čistota tvarov a jednotlivých línií, ktorá sa má postarať o duchaplný život so všetkým, čo k dobrému životu doma patrí.

4. Harmónia

Nie každému sa podarí vo svojom príbytku nastoliť príjemnú harmonickú atmosféru. Cesta k nej vedie práve zosúladením predošlých troch zásad, ktoré spoločne vytvoria ideálne podmienky pre dosiahnutie pohody a efektívneho praktického využitia domácnosti.

Interiérový dizajn

Ak si budeme zariaďovať bývanie, skúsme spojiť tieto štyri nepísané zásady interiérového dizajnu a výsledok by mal priniesť vytúžený efekt. Priložme dôraz na komfort, postarajme sa o dostatok priestoru a udržiavajme byt v čistote. Potom náš príbytok ovládne harmónia a pocit dôstojného bývania.

Autor textu: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články