Zásady projektovania malej záhrady

Plánovanie záhrady a päť najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame…

Ako si vytvoriť projekt záhrady bez pomoci odborníkov?

Ako navrhnúť chodníky v záhrade?

Na zimu treba myslieť už pri plánovaní záhrady

Projekty záhrad

Kto túži po originálnom exteriéri, pre toho je záhradná architektúra bohatým zdrojom inšpirácie. Záhradní architekti totiž dokážu navrhovať projekty záhrad, ktoré spĺňajú predstavy majiteľov o ich vzhľade, napojení na dom aj o celkovom priestorovom riešení.

Tvorba záhradných projektov sa opiera najmä o detailný plán návrhu tohto priestoru. V rámci neho sa dizajn exteriéru zameriava na riešenie chodníkov, výstavbu altánku alebo záhradného domčeka či polohu záhradného jazierka. Projekty záhrad sa zaoberajú aj návrhom okrasných záhrad, ich veľkosťou či možnosťou ukrytia poza živý plot.

Projekt záhrady nemusia navrhovať iba záhradní architekti. S poznatkami o princípoch tvorby týchto návrhov si majitelia dokážu projekt pripraviť aj sami. Pri jeho tvorbe by však mali dať pozor na projektovú dokumentáciu. Tá zohráva pri celom procese kľúčovú úlohu a práve ona je základným podkladom, z ktorého realizácia projektu vychádza.