Chodníky v záhrade

Ako navrhnúť chodníky v záhrade?

Redakcia - 2. marca 2019 - 8647. zobrazení

Zimné obdobie vám dáva priestor na zamyslenie, čo by ste mohli vo vašej záhrade vylepšiť, zmeniť, či prípadne doplniť. Pokiaľ plánujete renováciu starého či založenie nového systému chodníkov vo vašej záhrade, môžete sa v tomto období pustiť práve do ich projektovania. Stačí, ak sa budete pridržiavať nami odporúčaných krokov. Ako však navrhnúť chodníky v záhrade tak, aby spĺňali svoju primárnu funkciu a zapadli do okolitého prostredia vašej záhrady?

Chodník v záhrade

Ako naprojektovať chodníky v záhrade?

Ak sa rozhodnete začať s projektovaním chodníkov vo vašej záhrade, doprajte si dostatok času na prípravu. Popremýšľajte o tom, kde je potrebné navrhnúť chodník tak, aby ste sa čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie premiestnili z bodu A do bodu B a kde naopak si chcete len pomaly vychutnávať krásy vašej záhrady. K rýchlejšiemu presunu vám síce najlepšie poslúži rovná línia chodníka, ak sa však celá vaša záhrada nesie v "okrasnom" duchu, zvoľte aj pri praktických trasách línie mäkšie, tj. mierne zvlnené.

Záhradný chodník

Naopak, v moderných minimalistických záhradách sa používajú pri projektovaní chodníkov zväčša pravé uhly a rovné línie. Netreba však zabúdať na to, že pre človeka je prirodzená plynulá chôdza a pravé uhly môžete časom začať podvedome či vedome obchádzať a vytvárať si tak vlastné, tzv. prirodzené trasovanie. Z tohto dôvodu je najlepšie najskôr vypozorovať, ktoré miesta v záhrade ašpirujú na vytvorenie spevneného chodníka a až následne pristúpiť k samotnému projektovaniu a realizácií.

Chodníky v záhrade

Aký materiál zvoliť?

V súčasnosti máte na výber z viacerých možností. Chodníky v záhrade môžete vytvoriť buď pokladaním rôznych dlažobných materiálov, prípadne násypmi štrku, piesku či drevného materiálu (mulčovacia kôra, drevná štiepka a pod.). Ideálnou možnosťou sú tzv. štrkové trávniky alebo zatrávňovacia dlažba. Tým dosiahnete dostatočné spevnenie plochy a zároveň nenarušíte hydrický režim vašej záhrady. Dostatočnú priepustnosť majú aj sypané chodníky, vyžadujú však väčšiu intenzitu údržby a priebežné dopĺňanie materiálu. Aký typ dlažobného materiálu do záhrady je však tým najlepším?

Kamenný chodník

Chodníky v záhrade a ich projektovanie...

Pred samotným začatím projektovania si na štvorcový papier dôkladne prekreslite situáciu vášho pozemku vo vami zvolenej mierke. Zakreslite si všetky budovy a miesta, kam sa chcete pomocou chodníkov dostať. Potom si zakreslite jednotlivé spojnice týchto bodov, ktoré vám názorne zobrazia vaše budúce chodníky v záhrade. Odporúčaná šírka záhradného chodníka je 40 – 80 cm, prispôsobiť si ju však môžete podľa svojich vlastných potrieb.

Takto si vytvorte niekoľko návrhov a potom si vyberte ten najlepší. Kým neskončí zimné obdobie máte dostatok času aj na zostavenie cenovej kalkulácie. Prípadne si môžete naštudovať praktické postupy ako zakladať chodníky v záhrade. Nielenže si skrátite čas, než sa dočkáte jari, navyše budete pripravení a budete sa môcť pustiť do práce hneď, ako to bude možné. Želáme vám veľa úspechov pri projektovaní a realizácií záhradných chodníkov vo vašej záhrade!

Text: Nina Kvasňovská

  • Kategórie

Podobné články