Pôda s rastlinkou

Permakultúrna záhrada VI. – Pôda v záhrade

Redakcia - 19. júla 2020 - 10962. zobrazení

Ako zmapovať pôdu v záhrade?

Na začiatok si musíte zodpovedať nasledujúce otázky. Spoznávanie pôdy je trochu náročnejšie, než u predošlých parametrov.

  • Akú má pôda farbu, vôňu, prípadne chuť?
  • Aká je z hľadiska zrnitosti?

Na vhodnom mieste, pri ktorom nehrozia extrémne odchýlky od štandardu, napr. blízko potoka, alebo na výrazných vyvýšeninách, vykopte jamu kvádrového tvaru o rozmeroch základne cca 0,5 x 0,5 m a hĺbky 1 m.

Sadenice

Akú má pôda farbu, vôňu, prípadne chuť?

Z tejto pôdnej sondy viete zistiť pomerne veľa. Už počas samotného kopania môžete zistiť, či je pôda skeletnatá (kamenistá), alebo nie. Všímajte si jej farbu, štruktúru a tzv. pôdny profil, ktorý je tvorený už na pohľad odlišnými vrstvami. Pri niektorých typoch pôdy nemusí byť vrstvenie dostatočne viditeľné.

Na základe pôdneho profilu sa môžete pokúsiť určiť pôdny typ. Pomôžete si internetom – na stránkach pôdneho portálu VÚPOP nájdete okrem iných užitočných informácií aj fotografie a vlastnosti jednotlivých pôdnych typov. Zistenie si môžete overiť aj v Atlase krajiny Slovenskej republiky.

Vôňa, v prípade odvážnejších bádateľov, chuť, vám pomôže zistiť niečo o kvalite pôdy. Ak vám pripomína vôňu lesa v čase zbierania hríbov, je to znakom toho, že obsahuje dostatok živín. Chuť môže odhaliť napríklad kyslé pH, ktoré môžu menej dobrodružní bádatelia zistiť za pomoci lakmusového papierika namočeného v roztoku pripravenom z vody a pôdy.

Sadenie

Aké druhy pôdy poznáme?

Veľmi podobným termínom, ako je pôdny typ, je tzv. pôdny druh. Ten vám, na rozdiel od pôdneho typu, povie o obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií. Na základe toho rozlišujeme pôdy ľahké, stredne ťažké, ťažké a veľmi ťažké. Za najľahšie pôdy sa považujú pôdy piesočnaté, ktoré rýchlo vysychajú a je potrebné ich vylepšovať pridávaním humusovej zložky.

Naopak, najťažšími pôdami sú pôdy ílovité. Ak hrsť pôdy stlačíte v dlani a správa sa ako plastelína, s veľkou pravdepodobnosťou sa jedná práve o ílovitú pôdu, ktorú je potrebné nadľahčiť, napríklad pieskom. Ak však v záhrade plánujete jazierko, výhodou je jej nízka priepustnosť vody.

Permakultúrna záhrada V. – Svetlo v záhrade

Svetlo je celkovo jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere rastlín, ktoré budete na pozemku pestovať. Viete, čo sú tzv. tieňové mapy?

Svetlo v záhrade - kvety

Ako otestovať pôdu z hľadiska zrnitosti?

Zaváraninový pohár naplňte do polovice pôdou a dolejte vodou. Dobre rozmiešajte a nechajte aspoň deň odstáť, kým voda neostane číra. Postupne sa vám vo vrstvách usadia jednotlivé zrnitostné frakcie od najhrubších, po tie najjemnejšie. Zložka plávajúca na hladine je, už spomínaný, humus.

Autor textu: Nina Kvasňovská

  • Kategórie

Podobné články