záhradkár

Permakultúrna záhrada – Priestor

Reklamný článok - 15. októbra 2013 - 2944. zobrazení

Ako zmapovať jednotlivé parametre:

Pri skúmaní tohto parametra získajte predovšetkým odpovede na tieto otázky:

  • Aká veľká je vaša záhrada?
  • Nachádza sa na rovine, alebo na členitom teréne, prípadne vo svahu (o aký sklon svahu sa jedná)?
  • Akú časť záhrady plánujete využívať na aké účely?

Odpovede na dané otázky získame priamym pozorovaním v teréne.

lawn-care-643561_960_720

(1.) Veľkosť záhrady zistíme pomerne jednoducho. Záhradu jednoducho odmeriame pomocou pásma, prípadne si ju môžeme odkrokovať a doma si zmeriame dĺžku kroku (užitočná rada pre zábulivších). Zhotovíme si plán záhrady vo vhodnej mierke – optimálne 1:100, a naznačíme si všetky potrebné náležitosti akými sú svahy, vodné toky, stavby a pod. Ak nás zaujíma plocha záhrady, vypočítame ju na základe vzorca náležiaceho jej pôdorysnému tvaru.

(2.) Ak máme záhradu na rovine, máme v určitom smere vyhraté. Samozrejme, len v prípade, ak na pozemku nemáme problém s podmáčaním, tejto problematike sa budeme venovať v sekcii „Voda“. Ak máme v záhrade svah, prípadne sa vo svahu nachádza celá záhrada, sklon svahu môžeme odmerať pomocou sklonomeru. V prípade, že sa jedná len o mierny svah, ešte stále by nás to v pestovaní nemuselo nijak obmedziť. Ak ide o strmší svah, zásobíme sa literatúrou na tému „záhrada vo svahu“ a oboznámime sa, napríklad, s možnosťami terasovania, prípadne porozmýšľame nad iným, než produkčným využitím svahu. V prípade, že máte celú záhradu situovanú vo svahu, terasovaniu sa nevyhnete, preto si vyhrňte rukávy a zásobte sa veľkou dávkou chuti do práce.

(3.) K tomuto si môžeme dopomôcť akýmsi dotazníkom, ktorý môžeme pred vstupom do záhrady vyplniť v teple domova. Ideálne je, aby sa vyjadril každý člen domácnosti, ktorý plánuje záhradu využívať. Každý má právo vyjadriť sa, aké zvieratá a rastliny by chcel v záhrade mať, akým činnostiam by sa v záhrade rád venoval a aké konkrétne prvky na to bude potrebovať (gril, preliezačka..). Nezabudnite myslieť dopredu! Ak si plánujete založiť rodinu, určite myslite pri navrhovaní jednotlivých prvkoch na bezpečnosť detí, ale aj na to, aby sa mali kde vyšantiť.

Text: Nina Kvasňovská

  • Kategórie

Podobné články