Permakultúrna záhrada

Permakultúrna záhrada III. – Priestor v záhrade

Redakcia - 13. júla 2020 - 6215. zobrazení

Ako zmapovať priestor v záhrade?

Pri skúmaní priestorových parametrov vo vašej záhrade by ste si mali zodpovedať nasledujúce otázky.

  • Aká veľká je vaša záhrada?
  • Nachádza sa na rovine, alebo na členitom teréne, prípadne vo svahu? O aký sklon svahu sa jedná?
  • Akú časť záhrady plánujete využívať a na aké účely?
Predzáhradka

Aká veľká je vaša záhrada?

Veľkosť záhrady zistíte pomerne jednoducho. Záhradu jednoducho odmeriate pomocou pásma, prípadne si ju môžete odkrokovať a doma si následne zmerajte dĺžku kroku. Zhotovte si plán záhrady vo vhodnej mierke – optimálne 1:100, a naznačte si všetky potrebné náležitosti akými sú svahy, vodné toky, stavby a pod. Ak vás zaujíma plocha záhrady, vypočítate ju na základe vzorca náležiaceho jej pôdorysnému tvaru.

V akom teréne je situovaná vaša záhrada?

Ak máte záhradu na rovine, máte v určitom smere vyhraté. Samozrejme, len v prípade, ak na pozemku nemáte problém s podmáčaním, tejto problematike sa budeme venovať v článku „Permakultúrna záhrada IV. – Voda v záhrade“. Ak máte v záhrade svah, prípadne sa vo svahu nachádza celá záhrada, sklon svahu môžete odmerať pomocou sklonomeru. V prípade, že sa jedná len o mierny svah, ešte stále by vás to v pestovaní nemuselo nijako obmedziť.

Ak ide o strmší svah, zoznámte sa s literatúrou na tému „záhrada v svahu“, s možnosťami terasovania, prípadne porozmýšľajte nad iným, než produkčným využitím svahu. V prípade, že máte celú záhradu situovanú vo svahu, terasovaniu sa nevyhnete, preto si vyhrňte rukávy a zásobte sa veľkou dávkou chuti do práce.

Permakultúrna záhrada II. – Spoznávanie záhrady

Ak ste náhodou nadobudli pocit, že ak sa chcete stať permakultúrnym záhradníkom, musíte byť odborníkom na všetko, nepodliehajte panike.

Pozorovanie

Aké využitie bude mať vaša záhrada?

K tomuto si môžete dopomôcť akýmsi dotazníkom, ktorý môžete pred vstupom do záhrady vyplniť v teple domova. Ideálne je, aby sa vyjadril každý člen domácnosti, ktorý plánuje záhradu využívať. Každý má právo vyjadriť sa, aké zvieratá a rastliny by chcel v záhrade mať, akým činnostiam by sa v záhrade rád venoval a aké konkrétne prvky na to bude potrebovať.

Nezabudnite však myslieť dopredu! Ak si plánujete založiť rodinu, určite myslite pri navrhovaní jednotlivých prvkoch na bezpečnosť detí, ale aj na to, aby sa mali kde vyšantiť.

Autor textu: Nina Kvasňovská

  • Kategórie

Podobné články