Poistenie majetku pre váš pokojný spánok

Poistenie majetku pre váš pokojný spánok

Reklamný článok - 19. júna 2018 - 2887. zobrazení

Na majetku, osobnom či firemnom, záleží každému, kto do neho investuje svoj čas a peniaze. Aj to je dôvod, prečo ľudí poistenie majetku zaujíma. Chcú mať istotu, že v prípade neočakávaných udalostí im má kto podať pomocnú ruku.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie majetku zahŕňa poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Ide o dobrovoľné neživotné poistenie. Poistite si dom a byt, ale aj chalupu, chatu a nebytové priestory. Síce v nich trávite menej času ako doma, predpoklad, že sa v nich niečo stane, je vyšší. Okrem už spomenutých objektov je vhodné poistiť aj garáž, plot a objekty vo výstavbe. Rodinu neochránite 24 hodín denne 7 dní v týždni, ale vďaka poisteniu majetku jej môžete dopriať pocit bezpečia a sebe istotu, že ste pre svoju rodinu urobili maximum. Neočakávané finančné ťažkosti vás s dobrou poistkou nezaskočia.

Poistenie nehnuteľnosti chráni pred:

 • požiarom,
 • výbuchom,
 • úderom blesku,
 • povodňami a záplavami,
 • pádom stromu,
 • víchricou,
 • nárazom vozidla,
 • vandalizmom.

Poistenie majetku poriadne zvážte

Každá poisťovňa má vlastné produkty a tie sa líšia aj výškou krytia. Poistenie si vyskladajte sami alebo si môžete vybrať z ponuky výhodných balíčkov. Predtým, ako si majetok poistíte, poriadne zvážte, ktorý typ poistenia najviac vyhovuje vašim potrebám. Poistenie uzatvárate minimálne na jeden rok a zmluvu môžete vypovedať maximálne šesť týždňov pred jej výročím. Na dobrom výbere preto záleží.

Poistenie majetku si môžete dovoliť

Myslíte, že poistenie len žerie peniaze? Chránite predsa svoju strechu nad hlavou a svoj majetok. Poistenie majetku zaplatíte jednorazovo alebo v polročných či štvrťročných splátkach a viete, že môžete pokojne spávať. Poistenie majetku je cenovo dostupné a vy sami rozhodujete, čo všetko do poistenia zahrniete. Výška sumy, ktorú za poistku uhradíte, závisí od:

 • výšky poistnej čiastky,
 • rozsahu poistného krytia,
 • typu poistenej nehnuteľnosti.

Poisťovne sa o zákazníkov doslova bijú, preto poskytujú zľavy, ktoré môžu výslednú sumu poriadne ovplyvniť. Vyjednávajte a suma bude nižšia.

Nehnuteľnosť a domácnosť nie je to isté

Nehnuteľnosť a domácnosť nie je to isté

Nehnuteľnosť máte poistenú, ale čo s domácnosťou? Aj na to majú poisťovne odpoveď. Poistenie domácnosti

 • chráni váš majetok pred viacerými rizikami,
 • chráni majetok tretích osôb pred škodou,
 • chráni vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi.

Existujú rôzne okolnosti, ktorým sa nevyhnete. Ide o neočakávanú udalosť, ktorú nedokážete predvídať a neviete sa na ňu pripraviť. Poistenie domácnosti je tu preto, aby ste si v takýchto prípadoch vedeli pomôcť a aby vás nečakaná finančná škoda nezruinovala.

Nie je poistenie ako poistenie

V poistení domácnosti sú určité rozdiely. Rozhodujúce je, v ktorej poisťovni sa rozhodnete poistku uzatvoriť. Poisťovne najčastejšie kryjú:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • zrútenie lietadla
 • víchricu a krupobitie
 • zosuv pôdy, zrútenie skál, zemín a lavín
 • zemetrasenie
  • tiaž snehu alebo námrazy
  • povodeň a záplavy
  • pád stromov a stožiarov
  • vodu z vodovodného potrubia
  • odcudzenie
  • vandalizmus

Vyberte si z množstva pripoistení a riziko, že niečo pri škodovej udalosti nezvládnete, bude minimálne. Cena poistenia sa odvíja od celkovej hodnoty, akú má vaša domácnosť. Keďže vy vlastnú domácnosť najlepšie odhadnete, sumu si určujete sami.

Niečo pre malých a stredných podnikateľov

Poisťovne vytvorili osobitné produkty zamerané na malých a stredných podnikateľov. Veľkopodnikatelia si vyžadujú špeciálny prístup, preto sa o nich nestará finančný agent či poradca, ale o ich poistenie sa starajú priamy zástupcovia poisťovní (tzv. veľké riziká).

Poistenie v podnikateľskej sfére

Poistenie majetku vychádza z rovnakých podmienok a poskytuje rovnaké krytie ako poistenie nehnuteľnosti.

 • Škodu môžete spôsobiť aj tretej osobe, napr. ublíženie na zdraví, usmrtenie, poškodenie alebo zničenie cudzej veci. V tomto prípade vás chráni poistenie zodpovednosti za škodu. Nikdy neviete, s akou reakciou tretej strany sa stretnete. Nepodceňujte to.
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti je pri určitých činnostiach (audítor, právnik, účtovník, daňový poradca…) uložené zákonom. Rozsah a poistné krytie si určuje každý sám.
 • Špeciálnym druhom poistenia je poistenie právnej ochrany. Kryje finančné náklady vyplývajúce zo súdnych sporov.
 • Prerušením prevádzky firma na seba nezarobí, ale náklady znášať musí. Poistenie finančných strát by vám nemalo chýbať. Poisťovňa vám uhradí náhradu nákladov a zmarený zisk. Východiskom sú náklady za posledný účtovný rok. Doba ručenia sa dohaduje na 6 až 24 mesiacov.
 • Poistite si pohľadávky a vyhnite sa nepríjemnostiam v prípade platobnej neschopnosti alebo nevôle zo strany odberateľov.
 • Prepravujete si tovar sami? Nikdy neviete, čo sa na ceste môže stať. Prísť o všetko, čo v aute máte, môže bolieť. Poistenie nákladov vašu bolesť značne zmierni.
 • Podpoistenie majetku sa s vami môže škaredo zahrať. Pri nízkej poistnej sume bude poisťovňa pri škodovej udalosti vychádzať z pomeru poistnej sumy a poistnej hodnoty. Náhrada škody bude v tomto prípade oveľa nižšia, ako jej skutočná výška.

Poistenie patrí medzi náklady súvisiace s prevádzkovou činnosťou, preto ho môžete zaradiť aj do jednoduchého účtovníctva.

 • Kategórie

Podobné články