Panelák

Poistenie bytového domu nie je povinné, no o to viac užitočné…

Redakcia - 29. decembra 2019 - 3645. zobrazení

Požiare, potopy, poruchy výťahov či statické závady. Práve to sú príčiny, ktoré majú na svedomí väčšinu škôd v bytových domoch. Tých síce v štatistikách evidujú minimum, no to by nemalo byť výhovorkou pred uzatvorením poistenia chrániaceho celú bytovku. Poistenie bytového domu je dôležité, a preto by ste na ňho nemali zabudnúť!

Poistenie bytového domu

Pri kúpe bytu sa jeho poistenie stáva jedným z najdôležitejších krokov, no rovnako by to malo byť aj v prípade poistenia celej bytovky. Práve vďaka nemu sú vlastníci bytov chránení pred uhrádzaním nákladov za škody, ktoré vznikli v spoločných priestoroch, a to z vlastných zdrojov.

Bytovky poistené sú, no často nie dostatočne!

Legislatíva síce poistenie bytového domu neprikazuje, no napriek tomu si majitelia dávajú záležať, aby bol ich spoločný majetok chránený aj týmto spôsobom. Poistky však nechránia najdôležitejšie riziká a poistná suma by v prípade škôd ani nestačila. Vlastníci sa totiž v snahe ušetriť vyhýbajú komplexnému poisteniu, ktoré chráni celý objekt aj s okolitým pozemkom.

Poistenie bytového domu

Čo všetko chráni komplexné poistenie bytového domu?

 • akúkoľvek budovu bytovky so 4 a viac bytovými jednotkami
 • stavebné súčasti a technické zariadenia (schodisko, výťah)
 • vedľajšie stavby tvoriace súčasť objektu (garáže, dielne a iné)
 • chodníky či oplotenia situované na priľahlom pozemku

Kedy a ako platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Viete ako a kedy platiť daň z predaja nehnuteľnosti? Na čo by ste nemali zabudnúť? Viete kto je povinný platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Dane z nehnuteľností

Najčastejšie riziká, ktoré tento druh poistenia kryje:

 • živelné pohromy (kalamity, požiare, povodne)
 • poškodenia vznikajúce poruchami vodovodov
 • vandalizmus, krádeže, poškodzovanie objektu
 • technické riziká spôsobené poruchami strojov
Poistenie bytového domu

Tipy, na čo si dávať pozor pri poistení bytovky:

 • Výška poistnej sumy – Častou chybou majiteľov bytov je nastavenie poistenia na nízku sumu. V takomto prípade hrozí, že finančne nákladné odstraňovanie škôd nebudú peniaze z poisťovne schopné pokryť a obyvatelia budú musieť doplácať zo svojho.
 • Kryté riziká a výluky – Čím viac rizík máte poistených, tým je vyššia šanca, že vám poisťovňa preplatí škody. Avšak pozor na skryté výluky, ktoré by vám napríklad pri poškodení vandalmi alebo zatekaní pod strechu poisťovňa neuznala.
 • Poistenie všetkých bytov – Ak nemáte komplexné poistenie, potom sa zamerajte aspoň na poistenie všetkých bytov. V opačnom prípade budete pri poškodeniach bytových priestorov čakať na preplatenie nákladov márne.
 • Krížová zodpovednosť – Ak vám škodu spôsobí sused, jedinou možnosťou ako sa dostať k peniazom z poistky je zahrnutie krížovej zodpovednosti. Tá chráni obyvateľov aj v prípade, že za škody nie sú zodpovední, no aj tak sa ich dotkli.
Bytovka

Poistenie bytového domu vrátane komplexného variantu je bežným produktom, s ktorého uzatvorením nemajú poisťovne žiadny problém. Poistníkom sa môže stať buď správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Uzatvoriť sa dá na rôzne dlhé obdobie a v rôznych variantoch, ktoré by mali byť schopné chrániť celý bytový dom pred rôznymi rizikami.

Text: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články