Panelák

Prenájom bytu? Nájomná zmluva je základ!

Redakcia - 13. augusta 2019 - 4545. zobrazení

Našli ste si voľný byt a chystáte sa s majiteľom dohodnúť na prenájme? Alebo stojíte na druhej strane a odovzdávate byt do užívania novému nájomníkovi? Potom je pre vás kľúčovým bodom celej spolupráce nájomná zmluva so správnym obsahom. Viete, čo všetko by nájomná zmluva mala obsahovať?

Nájomná zmluva by mala byť…

S prenajímaním bytu sa môžu spájať isté komplikácie, ktoré dokážu vniesť do vzťahu medzi prenajímateľom a nájomníkom nezhody. Dôvodom môže byť čokoľvek, no podstatné je hľadanie riešenia vzniknutej situácie. O to by sa mala postarať práve nájomná zmluva, ktorá upravuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán a z jej obsahu vyplývajú všetky podmienky prenájmu.

Podmienky prenájmu sa riadia Občianskym zákonníkom

Pri tvorbe nájomnej zmluvy si môžete dohodnúť rôzne podmienky, no vždy by mali byť v súlade s Občianskym zákonníkom. Práve ten sa totiž stáva pomôckou v prípade sporov, takže pokiaľ nechcete riešiť nejaké právne anomálie, Občiansky zákonník poslúži svojmu účelu. Ďalšou indíciou budú rôzne vzory nájomných zmlúv, ktoré nájdete na internete a vďaka ktorým budete vedieť, čo do zmluvy zahrnúť.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva musí obsahovať:

 • identifikačné údaje účastníkov zmluvy
 • práva a povinnosti oboch zmluvných strán
 • predmet nájmu a predmet danej zmluvy
 • trvanie nájmu a prípadná výpovedná lehota
 • kaucia, výška nájomného, čas a spôsob úhrad
 • prípadné zákazy a obmedzenia pre nájomníka
 • preberací protokol so spísaným zariadením
Podpísanie nájomnej zmluvy

Ako, kde a za koľko vybaviť list vlastníctva?

Viete ako, kde a za koľko vybaviť list vlastníctva? Čo znamená majetková podstata a ťarchy? Je lepšie vybaviť list vlastníctva online?

Ako, kde a za koľko vybaviť list vlastníctva?

Užitočné tipy pri uzatváraní nájomnej zmluvy:

 • pozor na chýbajúce, zamlčané alebo nepravdivé údaje
 • zmluva môže byť viazaná len na skolaudovaný objekt
 • do obsahu si ako prenajímateľ dajte právo na kontrolu
 • podpísanie sa odporúča v prítomnosti svedka, resp. notára
Nájomná zmluva a jej uzatvorenie

Kvalitne a zrozumiteľne spísanou nájomnou zmluvou s jasnými podmienkami budú obe strany kryté pred prípadnými problémami. Majiteľ si zaistí ochranu pred poškodením prenajímaných priestorov a neplatením záväzkov zo strany nájomníka, ktorý zas bude môcť v dohodnutom období plne užívať prenajímaný objekt.

Text: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články