Ako vybaviť znalecký posudok

Znalecký posudok na dom a byt: Čo obsahuje a ako ho vybaviť

Reklamný článok - 24. júna 2022 - 1402. zobrazení

Pri kúpe nehnuteľnosti je určujúcim faktorom vyjednávanie o cene. Riešením je znalecký posudok, ktorý sa v maximálne možnej miere priblížuje k reálnej a objektívnej cene nehnuteľnosti. Zároveň ide o zásadný dokument, bez ktorého nie je možné vybaviť hypotéku. O tom, čo by mal obsahovať kvalitne vypracovaný znalecký posudok a ako ho vybaviť, si povieme v našom článku.

Aký je účel znaleckého posudku?

Znalecký posudok môžeme definovať ako oficiálny dokument, ktorý slúži na preskúmanie hodnoty určitej veci. V našom prípade ide o nehnuteľnosť. Vypracovať ho môže iba expert alebo znalec zapísaný v úradnom zozname znalcov. Tento zoznam nájdete na webstránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Pamätajte však na to, že znalecký posudok nemôže byť príliš starý. Vybavte si ho preto až vtedy, keď ho naozaj potrebujete, napríklad v súvislosti s riešením hypotéky. V tomto smere je najlepšie, ak sa vo svojej banke spýtate na podmienky, pretože jednotlivé banky ich majú trochu odlišné.

Hypotéka ale nemusí byť jediným dôvodom, prečo budete znalecký posudok potrebovať. Veľmi častým dôvodom je aj potreba znaleckého posudku v súvislosti s poistením nehnuteľnosti. Zvlášť v období veľkých turbulencií na realitnom trhu je dôležité poistenie nehnuteľnosti pravidelne aktualizovať, a to v závislosti na jej aktuálnej hodnote.

Okrem toho existujú aj ďalšie dôvody na vybavenie znaleckého posudku – majetkové vysporiadanie exmanželov, majetkové vysporiadanie po dedičskom konaní, atď.

TIP

Poistenie nehnuteľnosti sa nevzťahuje iba na dom, byt, nebytový priestor, chatu či garáž. Poistiť sa dá aj altánok, prístrešok pre auto, bazén, plot, slnečné kolektory alebo dokonca chodník, studňa či žumpa. Pred výberom poistenia je preto výhodné online porovnanie jednotlivých ponúk rôznych poisťovní. Môžete tak urobiť na webstránke Hyperfinancie.sk.

Ako si vybrať znalca?

Ak potrebujete znalecký posudok na nehnuteľnosť v súvislosti s hypotékou, môžete si znalca vybrať troma spôsobmi:

 • Interný znalec banky – dostupný v niektorých bankách, pričom väčšinou sa táto služba vzťahuje iba na oceňovanie bytov. Znalecký posudok sa vyhotovuje iba pre konkrétnu banku, v ktorej žiadate o hypotéku a do ruky vám ho banka nedá.
 • Zmluvný znalec banky – banka so znalcom vybavuje všetky potrebné formality. Vyhodnotenie interným alebo zmluvným znalcom banky vám dáva stopercentnú istotu, že banka bude znalecký posudok akceptovať.
 • Vami zvolený súdny znalec – vyberajte si iba zo zoznamu registrovaných súdnych znalcov z oficiálnej stránky Ministerstva spravodlivosti SR. Dobrým nápadom je si však vybraného znalca preveriť aj v banke, či sú jeho posudky danou bankou akceptované.

Potrebné dokumenty

Rozsah požadovaných dokumentov na vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť do istej miery závisí od samotného znalca. Väčšinou však budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 • List vlastníctva a katastrálna mapa – dajú sa stiahnuť z webstránky kataster portálu, prípadne si ich zaobstará znalec.
 • Doklad o veku stavby – na základe kolaudačného rozhodnutia (pri domoch) a na základe potvrdenia od správcu bytového domu (pri bytoch).
 • Nákres pôdorysu nehnuteľnosti – súčasť projektovej dokumentácie k stavbe. Ak nie je dostupný, znalec si zakreslí pôdorys sám.
 • Spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti – na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy.
Znalecký posudok

Ako prebieha odhad nehnuteľnosti?

Odhad nehnuteľnosti má svoj zaužívaný postup, ktorý sa v zásade u jednotlivých znalcov nelíši. V posudku je dôležité obsiahnuť všetky potrebné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu nehnuteľnosti. Od toho sa odvíja celý proces jej odhadovania, pričom zmeny závisia aj od toho, či znalec ohodnocuje dom, alebo byt.

Určovanie hodnoty bytu

V posudku sa posudzuje najmä situovanie bytového domu v rámci obce, napojenie na inžinierske siete, počet podlaží v dome a poloha bytu v dome (poschodie). Nasleduje podrobný popis vybavenia bytu (aktuálny technický stav, stavebné úpravy, typ bytového jadra…).

Znalec tiež posudzuje druh dverí, typ okien, vybavenie kuchyne a kúpeľne, WC a druh vykurovania. Pri vyhodnocovaní vychádza z výpočtu celkovej plochy bytu a plochy jednotlivých miestností.

Určovanie hodnoty domu

Znalec ohodnocuje všetky časti domu (vrátane vedľajších stavieb, ako garáž, plot či studňa). Dôležité je najmä situovanie domu, a tiež spôsob napojenia na inžinierske siete. Pri výpočte ceny domu vychádza z výpočtu zastavanej plochy každého podlažia, obstavaného priestoru a koeficientu vybavenosti objektu či z výpočtu rozostavanosti.

Súčasťou posudku sú aj prílohy – pôdorysy jednotlivých podlaží domu a schematický náčrt situácie (inžinierske siete…).

Čo obsahuje znalecký posudok?

Kvalitne vypracovaný znalecký posudok obsahuje nasledovné údaje a časti:

 • titulok a úvod,
 • adresa nehnuteľnosti,
 • potvrdenie o veku stavby (pri bytoch je to doklad od bytového družstva, pri domoch kolaudačné rozhodnutie),
 • spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti – kúpna zmluva,
 • list vlastníctva a katastrálna mapa,
 • samotný znalecký posudok,
 • pôdorys nehnuteľnosti s vyznačením nameraných rozmerov,
 • farebné fotografie všetkých ohodnocovaných objektov v exteriéri a interiéri,
 • záver,
 • prílohy – napríklad pôdorys jednotlivých podlaží domu,
 • znalecká doložka a kontakt na znalca.
Znalecký posudok online

Záver

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je potrebným dokumentom pri riešení hypotéky alebo pri vybavovaní poistenia nehnuteľnosti. Ideálne je hľadať si znalca čo možno najbližšie k ohodnocovanej nehnuteľnosti. Ak kupujete nehnuteľnosť, prostredníctvom katastra je dôležité overiť si všetky informácie uvedené v liste vlastníctva.

 • Kategórie

Podobné články