Rodina - hypotéka pre mladých

Čo všetko prináša hypotéka pre mladých po novom?

Reklamný článok - 23. júna 2019 - 2211. zobrazení

Mladí Slováci, ktorí chcú financovať svoje bývanie prostredníctvom úveru, majú trochu lepšie možnosti ako starší žiadatelia. Môže za to hypotéka pre mladých, ktorá dáva žiadateľom do 35 rokov šancu získať úver s viacerými benefitmi.

Napriek tomu, že hypotéka pre mladých je v ponuke slovenských bánk už pár rokov a dopyt po nej je dlhodobo vysoký, nie všetci potenciálni žiadatelia poznajú jej plusy a mínusy. Obzvlášť to platí od minuloročného januára, kedy sa do platnosti dostali nové podmienky jej poskytovania.

Hypotéka pre mladých po novom

Zmeny, ktoré sa hypoték pre mladých na začiatku minulého roka dotkli sa týkali len formy poskytovania štátnej podpory. Všetky kritériá na získanie hypotéky ako takej sú však stále rovnaké. Práve zásah do spôsobu, akým je štátna podpora poskytovaná, však viacerí vnímajú ako krok späť, ktorým hypotéky pre mladých skôr utrpia, než získajú. Súčasná forma ich zvýhodnenia totiž prináša viacej administratívy a klienti ju reálne pocítia až o niečo neskôr.

Hypotéka pre mladých

Daňový bonus nahradil bonifikáciu

Zásadnou novinkou, ktorá upravila spôsob poskytovania tohto druhu hypotékarneho úveru, je náhrada štátnej bonifikácie. Od 1. januára 2018 si ju už viac nemôže uplatniť žiadny žiadateľ, pre ktorého je hypotéka pre mladých pri financovaní vlastného bývania prostredníctvom úveru voľbou číslo 1, v takej podobe, akú mala roky predtým. 3 % bonifikáciu, ku ktorej okrem samotného štátu prispela 1 % aj banka, totiž definitívne nahradil daňový bonus.

Ako si môcť uplatniť daňový bonus?

 • žiadateľ uvedie v daňovom priznaní uplatnenie daňového bonusu k hypotéke pre mladých
 • pri uplatnení daňového bonusu sa môže znížiť suma zaplatených úrokov až do 50 %
 • 50 % zníženie sumy zaplatených úrokov nesmie presahovať max. ročný limit 400 €
 • daňový bonus bude uznaný len vtedy, ak je zarátaný do príslušného zdaňovacieho obdobia
 • daňový bonus je možné uplatniť len na jednu hypotekárnu zmluvu, a to do výšky 50 000 €

Zodpovednosť za daňový bonus nesú žiadatelia

Kým po starom sa o administratívu spojenú so zvýhodňovaním hypoték pre mladých starali najmä banky, od minulého roka pripadla zodpovednosť na samotných žiadateľov. Tí si musia daňový bonus uplatniť sami v daňovom období za rok, v ktorom bola hypotéka poskytnutá, resp. kedy boli prvýkrát zaplatené úroky z úveru. Daňový bonus sa samozrejme dá uplatniť aj formou ročného zúčtovania dane zamestnávateľom.

Uvažujete nad kúpou vlastného bývania? Koľko mesačných platov budete potrebovať?

Viete koľko stojí kúpa bývania na Slovensku? Kúpa bývania na Slovensku vyžaduje niekoľko desiatok mesačných platov. Aké sú ceny bývania?

Panelové domy - kúpa bývania na Slovensku

Pre koho je hypotéka pre mladých určená?

Cieľová skupina, pre ktorú je tento typ hypotéky určený, sa po minuloročných zmenách nijako nezmenila. Počty oprávnených žiadateľov sa síce v závislosti od platových pomerov znížili, no ich typológia je rovnaká ako pred nahradením bonifikácie za daňový bonus.

 • povolený vek žiadateľa je od 18 do 35 rokov
 • trvalý pobyt žiadateľa musí byť evidovaný na území SR
 • financovaná takouto hypotékou môže byť len nehnuteľnosť vybudovaná na území SR
 • mesačný príjem žiadateľa nesmie prekročiť 1,3-násobok priemernej slovenskej mzdy
 • v prípade 2 žiadateľov ako páru sa maximálna povolená príjmová hranica zdvojnásobí
Poskytovanie hypotéky pre mladých

Kde sa dá hypotéka pre mladých vybaviť?

Zmeny v poskytovaní tohto typu úveru pre mladých však nijako neovplyvnili možnosti jeho vybavenia. Aj naďalej ho ponúkajú všetky slovenské hypotékarne banky. Možnosti pre mladých žiadateľov sú tak stále otvorené, už si len vybrať toho vhodného poskytovateľa.

Hypotéka pre mladých po novom si nezískala skoro žiadnu pozitívnu spätnú väzbu, snáď len medzi autormi uvedenej zmeny. Podľa bánk je pre klientov menej atraktívna a znižuje dopyt po tomto type hypotéky. Žiadatelia zas kritizujú viacej administratívy a zároveň sa boja horšej dostupnosti produktu.

Text: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články