Poistenie nemusí pokryť celú cenu nehnuteľnosti

Poistenie nemusí pokryť celú cenu nehnuteľnosti

Redakcia - 12. marca 2018 - 2720. zobrazení

Poistenie nehnuteľnosti je často sprevádzané rôznymi nejasnosťami, na ktoré majitelia objektov pri vzniku poistnej udalosti doplatia. K tým patrí aj výška poistnej sumy, ktorá nemusí pokryť celú cenu nehnuteľnosti napriek tomu, že pri podpise zmluvy to tak bolo.

Situácií, kedy sa majitelia budov sťažujú na neférové správanie poisťovní, je viac než dosť. V niektorých prípadoch však tieto námietky nie sú celkom opodstatnené, čo platí hlavne pri poistení nehnuteľnosti vo výške kúpnej ceny. Výška poistky totiž ostáva stále rovnaká, no cena objektu môže stúpať, čo pri vyplácaní poistky spôsobuje zbytočné nedorozumenia.

Ak hodnota nehnuteľnosti rastie, poistka prestáva kryť celú cenu

Ak hodnota nehnuteľnosti rastie, poistka prestáva kryť celú cenu

Niekedy nemusíte robiť žiadne rekonštrukcie, aby sa cena nehnuteľnosti dvihla. Stačí dobrá lokalita alebo rast na realitnom trhu a váš dom bude hneď o pár tisíc drahší. S rastom trhovej ceny však výška uzatvoreného poistenia nestúpa a aj naďalej kryje iba tú sumu, na akú bolo uzatvorené.

Ak hodnota nehnuteľnosti klesne, zbytočne na poistke preplácate

Presne opačný prípad nastáva v prípade, ak je vaša nehnuteľnosť lacnejšia ako pri podpise poistnej zmluvy. Poisťovňa vám vždycky preplatí maximálnu výšku škôd, nikdy nie viac. Pri poistných plneniach za celú nehnuteľnosť sa riadi jej aktuálnou trhovou cenou, takže aj keď máte poistku vyššiu, peniaze nad rámec nedostanete.

Poisťovňa by vás upozorniť mohla, no nemusí

Vyčítať poisťovniam, že klientov na túto situáciu neupozornia už pri uzatváraní zmluvy, je zbytočné. Podľa zákona nie sú povinné zákazníkov informovať o týchto súvislostiach. Mnohé z nich však k takémuto kroku pristupujú sami od seba a v záujme budovania dôvery vystríhajú poistencov, aby po zdražení nehnuteľnosti neočakávali 100% výšku poistného plnenia.

výška poistného plnenia

Zmeny v cenách nehnuteľností sú bežným javom, ktoré sú v prípade ich rastu pre majiteľov plusom. Pri vyplácaní poistky sa však často stávajú predmetom nedorozumení spôsobených nejasným obsahom poistnej zmluvy. Z tej totiž vždy vyplýva, že poistka bude uhradená len vo výške ceny nehnuteľnosti, ktorá bola platná pri uzatváraní poistenia bez ohľadu na aktuálnu trhovú hodnotu.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články