Poistenie nemusí pokryť celú cenu nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti nemusí vždy pokryť celú cenu nehnuteľnosti!

Redakcia - 20. novembra 2019 - 4389. zobrazení

Poistenie nehnuteľnosti je často sprevádzané rôznymi nejasnosťami, na ktoré majitelia objektov pri vzniku poistnej udalosti doplatia. K tým patrí aj výška poistnej sumy, ktorá nemusí pokryť celú cenu nehnuteľnosti napriek tomu, že pri podpise zmluvy tomu tak bolo.

Poistenie nehnuteľnosti…

Situácií, kedy sa majitelia budov sťažujú na neférové správanie poisťovní, je viac než dosť. V niektorých prípadoch však tieto námietky nie sú celkom opodstatnené, čo platí hlavne pri poistení nehnuteľnosti vo výške kúpnej ceny. Výška poistky totiž ostáva stále rovnaká, no cena objektu môže stúpať, čo pri vyplácaní poistky spôsobuje zbytočné nedorozumenia.

Poistenie nehnuteľnosti

Ak hodnota nehnuteľnosti rastie, poistenie nehnuteľnosti prestáva kryť celú cenu!

Niekedy nemusíte robiť žiadne rekonštrukcie, aby sa cena nehnuteľnosti dvihla. Stačí dobrá lokalita alebo rast na realitnom trhu a váš rodinný dom bude hneď o pár tisíc eur drahší. S rastom trhovej ceny však výška uzatvoreného poistenia nestúpa a aj naďalej kryje iba tú sumu, na akú bolo uzatvorené.

Kedy a ako platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Viete ako a kedy platiť daň z predaja nehnuteľnosti? Na čo by ste nemali zabudnúť? Viete kto je povinný platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Dane z nehnuteľností

Ak hodnota nehnuteľnosti klesne, zbytočne na poistke preplácate!

Presný opak nastáva v prípade, ak je vaša nehnuteľnosť lacnejšia ako pri podpise poistnej zmluvy. Poisťovňa vám vždycky preplatí maximálnu výšku škôd, nikdy nie však viac. Pri poistných plneniach za celú nehnuteľnosť sa riadi jej aktuálnou trhovou cenou, takže aj keď máte poistku vyššiu, peniaze nad rámec nedostanete.

Poisťovňa by vás upozorniť mohla, no nemusí…

Vyčítať poisťovniam, že klientov na túto situáciu neupozornia už pri uzatváraní zmluvy, je zbytočné. Podľa zákona poisťovne nie sú povinné zákazníkov informovať o týchto súvislostiach. Mnohé z nich však k takémuto kroku pristupujú sami od seba a v záujme budovania dôvery vystríhajú poistencov, aby po zdražení nehnuteľnosti neočakávali 100% výšku poistného plnenia.

Poistenie nehnuteľnosti

Zmeny v cenách nehnuteľností sú bežným javom, ktoré sú v prípade ich rastu pre majiteľov plusom. Pri vyplácaní poistky sa však často stávajú predmetom nedorozumení spôsobených nejasným obsahom poistnej zmluvy. Z tej totiž vždy vyplýva, že poistka bude uhradená len vo výške ceny nehnuteľnosti, ktorá bola platná pri uzatváraní poistenia bez ohľadu na aktuálnu trhovú hodnotu.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články