Choroby sliviek - grmaník slivkový

Choroby sliviek: Liečenie, ochrana a prevencia

Redakcia - 30. decembra 2020 - 21046. zobrazení

Všetkým neduhom, ktoré napádajú slivkové stromy, sa dá, samozrejme, vyhnúť. Tajomstvom úspechu je správna prevencia, ochrana stromu aj samotných plodov a tiež obozretný prístup k starostlivosti o zdravie celej dreviny. V takomto prípade je šanca prepuknutia nejakej choroby sliviek či prípadného útoku nežiaducich škodcov minimálna. Na to je ale potrebné vedieť, ako sa jednotlivé choroby prejavujú, aké vyvolávajú príznaky a ako sa pred nimi čo najúčinnejšie brániť.

3 najčastejšie choroby sliviek

Červená škvrnitosť listov

Za najčastejším ochorením, aké môže slivky potrápiť, je huba známa ako Polystigma rubrum. Tá si počká na svoju príležitosť cez zimu, kedy je schovaná, aby mohla na jar po slivkových listoch roznášať šíriacu sa infekciu.

Šárka sliviek

Dôvodom prepuknutia slivkovej šárky je na rozdiel od červenej škvrnitosti listov vírus. Ide o jedno z najhorších vírusových ochorení, ktorým netrpia iba slivky, ale aj mnohé iné ovocné dreviny, z ktorých sa vírus dokáže šíriť práve na slivky.

Grmaník slivkový

Podobne ako pri červenej škvrnitosti listov, aj v tomto prípade býva pôvodcom ochorenia huba. Jej cieľom však nie sú listy, ale samotné plody. Tie poškodzuje postupne, pričom najprv menia farbu, následne sa deformuje ich tvar, až sa nakoniec úplne znehodnotia.

Ďalšie známe choroby sliviek

Slivky v našej záhrade môžu trpieť aj ďalšími ochoreniami. Tie síce nie sú také bežné, ako je tomu pri vyššie uvedených prípadoch, no ich výskyt môže takisto vyústiť do zničenia úrody či poškodenia samotného stromu.

Suchá škvrnitosť listov

Menej známe ochorenie ohrozuje výhradne iba slivkové listy. Na jeho šírenie nás upozornia malé hnedočervené škvrnky, ktoré sú spočiatku veľké len okolo 5 mm. Pri agresívnejšom priebehu ochorenia sa však môžu rozširovať pomerne rýchlo, čo by viedlo k skorému opadávaniu napadnutých listov.

Monizióza pukov a plodov

Medzi choroby sliviek spôsobené nebezpečnými hubami patrí aj tzv. monizióza pukov a plodov. Hube, ktorá ju má na svedomí, sa najviac darí v obdobiach s častou premenlivosťou počasia, ideálne pri teplotách zhruba od 10 do 12 °C. Dôsledkom jej vyčíňania môže byť aj vznik tzv. moníliovej hniloby sliviek.

Moníliová hniloba sliviek

Nenápadné, no o to ešte zákernejšie ochorenie vzniká vždy ako sekundárny dôsledok vyčíňania húb alebo škodcov. Kým niekedy k nej dochádza v dôsledku prepuknutia moniziózy, inokedy môže byť dôvodom červivosť sliviek, ktorá je živnou pôdou pre tento druh hniloby.

3 najčastejší škodcovia sliviek

Obaľovač slivkový

Obaľovače patria do rodu, ktorý robí neplechu na niekoľkých druhoch ovocných stromov. Na slivky sa zameriava práve obaľovač slivkový, ktorého larvy spôsobujú červivosť sliviek. Dôsledkom červivosti nie je len poškodenie plodu, ale aj vyššie spomenutá moníliová hniloba, ktorá ovocie celkom znehodnotí.

Sviluška ovocná

Aj svilušky napádajú viaceré druhy ovocných drevín vrátane sliviek. Pre zdravie stromov sú rizikom najmä kvôli extrémne rýchlemu rozmnožovaniu, čoho výsledkom je poškodzovanie listov. Na tých sa po ich útokoch vytvárajú drobné škvrnky, ktoré postupne znehodnotia celý list.

Vošky na slivke

Prítomnosť bežných vošiek, ktoré sa zdržiavajú na slivke, nie je pre strom nebezpečná. Ak vošky nie sú premnožené, nebezpečné nie sú ani pre samotné plody. Akurát budú otravné a z niektorých sliviek vycicajú trochu šťavy. Veľké škody nestihnú spôsobovať aj preto, že sú potravou pre lienky, ktoré ich takýmto prirodzeným spôsobom redukujú.

Kedy sú slivky najnáchylnejšie?

  • Keď trpia nedostatkom slnečného svetla.
  • Keď majú zlý pomer vlahy alebo zlé hnojivo.
  • Keď nie sú pohnojené a chýbajú im živiny.
  • Keď čelia prudkým výkyvom teplôt a počasia.
  • Keď pred zimou zanedbáme ich zazimovanie.
  • Keď sú posadené v tesnej blízkosti iných stromov.
  • Keď zabúdame na pravidelnú opateru a prevenciu.
Choroby sliviek - pleseň

Ohrozené sú všetky druhy sliviek

Každá z uvedených chorôb sa môže šíriť naprieč celým spektrom slivkových druhov. Vznik konkrétneho ochorenia, samozrejme, závisí od podmienok, v akých je daný druh pestovaný. Vo všeobecnosti však platí, že na slivky alebo ringloty útočia tie isté nástrahy, či už v podobe chorôb alebo škodcov. Vzhľadom na to sú rovnaké aj osvedčené spôsoby, ako svoje stromy pred týmito nástrahami účinne chrániť.

Ako možno liečiť choroby sliviek?

Fungicídy

Choroby spôsobené vybranými druhmi húb sa dajú liečiť pomocou fungicídov. Postrek takýmito prípravkami má zároveň ochranný a preventívny účinok.

Meďnaté prípravky

Na nebezpečné huby platia aj špeciálne meďnaté prípravky. V tých sa nachádzajú aj ochranné látky, ktoré ale účinkujú len pri správnom čase aplikácie konkrétneho prípravku.

Odstránenie chorých častí

Opadané lístie, zničené plody alebo napadnuté konáre môžu byť zdrojom ďalšieho šírenia chorôb. Preto je potrebné ich čo najskôr úplne odstrániť.

Odstránenie celého stromu

Nie vždy je možné šíriacu sa chorobu zastaviť, čo platí najmä v prípade šárky sliviek. Pri jej výskyte ostáva strom iba zrezať a následne ho celý spáliť.

Ako zlikvidovať škodcov sliviek?

Insekticídy

Na škodcov platia celkom iné triky ako na vyššie uvedené ochorenia. Jedným z najúčinnejších riešení sú insekticídy, ktoré majú rýchly likvidačný účinok. Problémom však býva ich chemické zloženie. Kvalitnejšie prípravky sú však vyrábané tak, aby ich aplikácia neškodila včelám alebo iným užitočným druhom hmyzu.

Feromónové lapače

Insekticídy sa môžu využiť v kombinácii s feromónovými lapačmi. Tie pomocou aromatických feromónov prilákajú neželaných škodcov na jedno miesto, na ktoré sa potom aplikuje konkrétny insekticíd. Ten sa následne postará o zničenie všetkých nalákaných obaľovačov, svilušiek či rôznych iných škodcov.

Parazitické hlístice

Vyhubiť niektorých škodcov bude možné aj bez chémie. Platí to najmä v prípade obaľovača slivkového. Na toho zaberú napr. parazitické hlístice, ktoré sa postrekom aplikujú na slivkový kmeň a jeho konáre. Hlístice tam počkajú na larvy, ktoré si po vyliahnutí hľadajú plody, kam by sa zavŕtali. Následne sa dostanú do tela lariev, ktoré zvnútra usmrtia.

Prirodzení nepriatelia

Biologický spôsob likvidácie sa dá kombinovať aj s prirodzenými nepriateľmi slivkových škodcov. Kým vošky sú potravou pre lienky, obaľovače skonzumujú sýkorky, prípadne iné vtáctvo. Svilušky zas majú úhlavných nepriateľov medzi bystruškami alebo dravými plošticami.

Ktoré choroby jabloní sú najväčšou hrozbou?

Viete, aké choroby jabloní sú tie najrozšírenejšie? Aké sú príznaky jednotlivých ochorení? Ako liečiť napadnuté jablone? Choroby jabloní…

Chrastavitosť jabĺk

5 tipov na osvedčenú prevenciu

1. Pravidelný ochranný postrek proti hubám.

2. Správny čas aplikácie ochranného postreku.

3. Preventívne umiestnenie feromónových lapačov.

4. Rýchle odstránenie všetkých poškodených častí.

5. Vykonanie pravidelného ozdravného rezu stromu.

Uvedené preventívne tipy sa odporúča aplikovať aj v prípade, že choroby sliviek sa stromom v našej záhrade doteraz vyhýbali. Práve dôkladná a pravidelná prevencia ich dokáže naďalej chrániť pred akýmikoľvek škodcami či ochoreniami.

Autor textu: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články