Betónová lego kocka

Najmodernejšie riešenia pre stavbu domov

Reklamný článok - 25. novembra 2022 - 1072. zobrazení

Betónové kocky typu lego, základové aj stenové, sú v súčasnosti veľmi populárne na celom svete. Tento typ výrobku k nám prichádza zo zahraničia. Dnes sú u nás základové lego kocky bežné, vďaka svojim jedinečným vlastnostiam sú medzi spotrebiteľmi čoraz žiadanejšie. Proces inštalácie pomocou týchto kociek pripomína stavebnicu lego, odtiaľ pochádza aj ich názov.

Tvar betónových lego kociek

Betónová lego kocka skutočne pripomína detskú stavebnicu lego. Samotné tvárnice majú hroty a rovnaký tvar priehlbín, ktoré do seba pri kladení zapadajú s vysokou presnosťou, vďaka tomu nie je potrebné používať maltu, výrazne sa skracuje čas montáže, v prípade potreby presunu konštrukcie sa bloky ľahko demontujú.

Betónové tvárnice s hrotmi sa používajú na výstavbu základov, suterénnych stien, technických pivníc, obytných, verejných a priemyselných budov, ako aj oporných múrov na skladovanie inertných materiálov.

Výhody betónových lego kociek

Stavba budovy z týchto kociek má mnoho výhod a prínosov. Okrem vysokých technických a estetických vlastností majú kocky lego aj ďalšie výhody, ktoré priamo súvisia s ich inštaláciou.

Predovšetkým tieto tehly výrazne zjednodušujú proces murovania. Iba prvý rad tehál si vyžaduje starostlivé nastavenie a neustálu kontrolu úrovne. Pevný systém vzájomného zámku a presná geometria zabezpečujú, že prvky sú umiestnené presne tam, kde majú byť v ďalších radoch, čím sa vytvára dokonale rovná konštrukcia bez nakláňania alebo prepadávania osí. Výsledkom je skrátenie času na murárske práce, odpadá potreba najímať vysokokvalifikovaných, a teda aj vysoko platených murárov (ich služby budú potrebné len v počiatočnej fáze výstavby a pri výstavbe kritických oblastí muriva, rovnako ako stiahnutie steny krivo cez ideálne položenú prvú sériu je nemožné, aj keď sa o to snažíte) a samozrejme výsledná úspora nákladov.

Keďže sa lego tehly ukladajú na špeciálne lepidlo (vodovzdorné a mrazuvzdorné zmesi na fasádne práce), nie je potrebná príprava cementovej malty a všetky ťažkosti spojené s jej aplikáciou – predovšetkým prísne dodržiavanie hrúbky vrstvy. Spotreba lepidla je pomerne nízka (25 kg balenie stačí na položenie 500 tehál, čo vyjde dvakrát lacnejšie ako pri použití štandardnej malty) a škáry vyplnené špárovacou hmotou v nasledujúcom priebehu obkladania sú minimálne.

Steny z lego tehál majú rovný povrch, a preto ich netreba omietať, čo je ďalším úsporným opatrením.

Skladanie konštrukcií z betónových lego kociek

Najväčším problémom pri skladaní kociek lega z betónu je prvý rad kociek. Je to prvý rad tvárnic, vďaka ktorému je celé murivo rovné a ľahko sa inštaluje. Preto je najlepšie, ak je to možné, zveriť túto fázu prác odborníkom. Položia základ a potom si budete môcť poradiť samostatne.

Poďme si povedať, ako správne postupovať, keď chceme od začiatku do konca prácu vykonávať vlastnými rukami. Začnite v rohoch budúcej stavby. Umiestnite tri tehly za sebou na každú stranu a starostlivo skontrolujte rovnosť každej kocky pomocou vodováhy. Medzi rohmi natiahnite skúšobnú šnúru na kontrolu rovnosti muriva. Pri ukladaní tehál dbajte na to, aby zámky každej tehly boli zarovnané so zámkami horných tehál.

Stavanie konštrukcií z betónových lego kociek si kvôli mnohým výhodám obľubuje stále viac a viac ľudí.

Zdroj obrázku: Freepik.com

  • Kategórie

Podobné články