Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti: Aký je medzi nimi rozdiel?

Redakcia - 22. januára 2020 - 4033. zobrazení

Poistenie majetku síce nie je povinné, no túto možnosť využívajú mnohí z nás. Dvojnásobne to platí pri bývaní, kde je vzhľadom na rozsah investície do jeho kúpy dosť užitočné. Ak má byť efektívne, je nutné rozlíšiť, či sa vám viac hodí poistenie nehnuteľnosti alebo poistenie domácnosti.

Nie každý klient poisťovne pozná rozdiely medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Aj keď obe formy sa spájajú s ochranou nehnuteľného majetku, každá má chrániť niečo iné. Ak sú poistenci oboznámení s týmito zásadnými rozdielmi, pri výbere poistenia sa dokážu oveľa lepšie zorientovať a následne rozhodovať.

Poistenie domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti? Chráni stavbu ako takú…

Cieľom tohto poistenia je chrániť konkrétnu stavbu, nech ide o akýkoľvek typ nehnuteľnosti. V prípade problémov vám poisťovňa preplatí škody na majetku, ktoré sa týkajú objektu, jeho stien, fasády, strechy a iných častí stavby.

Poistenie nehnuteľností

Hlavné riziká, ktoré kryje poistenie nehnuteľnosti

 • živelné pohromy (požiar, povodeň, úder blesku a iné)
 • poškodenie spôsobené vandalizmom
 • vlámanie
 • náraz vozidla
Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti? Ochrana vybavenia objektu…

Je jedno, či si poistíte byt, dom alebo chalupu. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na konkrétne vybavenie, ktoré je súčasťou bývania. Ide o akékoľvek predmety, zariadenia alebo spotrebiče, pričom podstatné je, že sa jedná o ochranu majetku tvoriaceho vybavenie bývania.

Poistenie bytového domu nie je povinné, no o to viac užitočné…

Poistenie bytového domu nie je povinné, ale každopádne by ste ho mali zvážiť! Prečo je poistenie bytového domu dôležité a čo všetko pokryje?

Poistenie bytového domu
Poistenie domácnosti – ochrana vybavenia objektu

Hlavné riziká, ktoré kryje poistenie domácnosti

 • živelné pohromy
 • krádeže, vandalizmus
 • pády stromov a stožiarov
 • zadymenie, údery bleskov
 • náraz vozidla, výbuchy
 • rôzne pripoistenia a nadštandardné krytia (poistenie elektromotorov, poistenie práčky, poistenie atmosférických zrážok, poistenie prasknutých potrubí a iné)
Poistenie domácnosti

Slovenské poisťovne nemajú žiadne výhrady voči nároku skombinovať obe druhy poistenia do jednej zmluvy. Toto spojenie je pre vlastníkov budov najlepšie, nakoľko je chránená ich stavba a vybavenie domácnosti zároveň, čím je chránený celý objekt od A po Z.

Text: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články