Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti: Aký je medzi nimi rozdiel?

Redakcia - 22. januára 2020 - 5150. zobrazení

Poistenie majetku síce nie je povinné, no túto možnosť využívajú mnohí z nás. Dvojnásobne to platí pri bývaní, kde je vzhľadom na rozsah investície do jeho kúpy dosť užitočné. Ak má byť efektívne, je nutné rozlíšiť, či sa vám viac hodí poistenie nehnuteľnosti alebo poistenie domácnosti.

Nie každý klient poisťovne pozná rozdiely medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Aj keď obe formy sa spájajú s ochranou nehnuteľného majetku, každá má chrániť niečo iné. Ak sú poistenci oboznámení s týmito zásadnými rozdielmi, pri výbere poistenia sa dokážu oveľa lepšie zorientovať a následne rozhodovať.

Poistenie domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti? Chráni stavbu ako takú…

Cieľom tohto poistenia je chrániť konkrétnu stavbu, nech ide o akýkoľvek typ nehnuteľnosti. V prípade problémov vám poisťovňa preplatí škody na majetku, ktoré sa týkajú objektu, jeho stien, fasády, strechy a iných častí stavby.

Poistenie nehnuteľností

Hlavné riziká, ktoré kryje poistenie nehnuteľnosti

 • Živelné pohromy (požiar, povodeň, úder blesku a iné).
 • Poškodenie spôsobené vandalizmom.
 • Vlámanie.
 • Náraz vozidla.
Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti? Ochrana vybavenia objektu

Je jedno, či si poistíte byt, dom alebo chalupu. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na konkrétne vybavenie, ktoré je súčasťou bývania. Ide o akékoľvek predmety, zariadenia alebo spotrebiče, pričom podstatné je, že sa jedná o ochranu majetku tvoriaceho vybavenie bývania.

Poistenie domácnosti – ochrana vybavenia objektu

Hlavné riziká, ktoré kryje poistenie domácnosti

 • Živelné pohromy.
 • Krádeže, vandalizmus.
 • Pády stromov a stožiarov.
 • Zadymenie, údery bleskov.
 • Náraz vozidla, výbuchy.
 • Rôzne pripoistenia a nadštandardné krytia (poistenie elektromotorov, poistenie práčky, poistenie atmosférických zrážok, poistenie prasknutých potrubí a iné).
Poistenie domácnosti

Ako, kde a za koľko vybaviť list vlastníctva?

Viete, ako, kde a za koľko vybaviť list vlastníctva v roku 2021? Čo znamená a je majetková podstata? Je lepšie vybaviť list vlastníctva…

Ako vybaviť list vlastníctva

Slovenské poisťovne nemajú žiadne výhrady voči nároku skombinovať obe druhy poistenia do jednej zmluvy. Takéto komplexné poistenie je pre vlastníkov budov najlepšie, nakoľko je chránená ich stavba a vybavenie domácnosti zároveň, čím je chránený celý objekt od A po Z.

Autor textu: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články