Jednovrstvový pasívny dom a výhody Ytongu pre výstavbu

Reklamný článok - 7. marca 2020 - 3363. zobrazení

Pasívne domy sa u nás bežne stavajú už asi 14 rokov. Stavebný systém Ytong sa v prípade týchto realizácií presadzuje od samotného počiatku a je tak možné ťažiť z mnohých skúseností s hotovými realizáciami. Veľkou výhodou je to, že vďaka svojej štruktúre umožní vytvoriť neprievzdušnú obálku a stavby tak ľahko splnia hodnoty pre pasívnu výstavbu, a to aj bez dodatočného zateplenia. Výsledná stavba sa tak stáva investíciou do zdravého a kvalitného bývania, ktorého životnosť je takmer neobmedzená a nebude vyžadovať veľké investície ani v budúcnosti.

Najžiadanejším riešením pasívnej výstavby je v súčasnosti jednovrstvová murovaná konštrukcia bez zateplenia. Pre tento typ výstavby bola vyvinutá tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ s doteraz najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. K celkovej výslednej kvalite stavby prispievajú aj systémové doplnky, ako je zakladacia tepelnoizolačná malta a vonkajšia aj vnútorná omietka od Ytongu. S ich použitím a pri dodržaní správnych technologických postupov je možné dosiahnuť optimálne tepelnoizolačné vlastnosti, tepelný komfort a zdravú vnútornú klímu v dome. Pri projektoch, kde je ľahké zateplenie vhodné, je možné systém doplniť minerálnymi doskami Multipor od toho istého výrobcu.

Pasívny dom pre aktívnu rodinu

Príkladom takejto realizácie je tento dom na Prostějovsku. Majitelia sa rozhodli stavať na rozľahlom pozemku s rozlohou 4 000 m2 v blízkosti mesta, kam jazdia za prácou. Jedným z dôvodov bola túžba po maximálnom pokoji a tiež záľuba ich dcéry v chove zvierat – postupne tu získali domov nielen mačka a pes, ale aj vtáky vo voliére, ryby v jazierku a ďalšie. Pôvodne stavbu plánovali iba ako nízkoenergetickú, ale po konzultácii s technickým poradcom dodávateľa stavebného materiálu Ytong sa mesiac pred začatím prác rozhodli pre pasívnu výstavbu.

A to nielen kvôli úspore, ale aj celkovej ekologickosti a najmä precíznej kvalite, ktorá je v prípade pasívnych budov nutná. Dom bol postavený na jednoduchom pôdoryse obdĺžnika – pravidelný tvar umožňuje rýchlejší postup prác. Hodnoty pre pasívne domy sa dosiahli vďaka tepelnoizolačným tvárniciam s hrúbkou 500 mm bez dodatočného zateplenia.

Dom je založený na tepelnej izolácii s hrúbkou 240 mm. Na nej je dvakrát vystužená železobetónová doska hrubá 300 mm. V nej sú umiestnené všetky rozvody kanalizácie, vody a podlahového kúrenia. Táto doska z vodotesného betónu je zhotovená tak, že sa na nej pokladá iba nášľapná vrstva podlahy. Stavebným materiálom je Ytong, pretože s ním má majiteľ, profesiou stavebný inžinier, dobré skúsenosti už od čias štúdií.

„V diplomovej práci som sa zaoberal využitím odpadového kremičitého piesku zo zlievarní na výrobu pórobetónu. Preto som vedel, že sa jedná o materiál, ktorý je ľahký, dobre tvarovateľný, má veľmi dobré izolačné vlastnosti a na rozdiel od tehlových blokov nemá problém s prievzdušnosťou obálky. Od čias, kedy sme sa na škole zaoberali výskumom pórobetónu sa materiál vyvinul a posunul k lepšiemu. Ako som zistil, objemová hmotnosť je stálejšia, podarilo sa ju znížiť, čím sa zvýšila tepelnoizolačná vlastnosť, ale súčasne pevnosť materiálu neznížila,“ uvádza k výberu majiteľ.

Okrem spomínaných tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ s hrúbkou 500 mm tu je zo systému Ytong použitý strop Ekonom. Dôvodom je jeho potenciál pre prípadnú jednoduchú dostavbu poschodia a tiež preto, že umožňuje neprievzdušnosť obálky budovy. Celkovej kvalite prevedenia steny potom prispieva ešte vonkajšia tepelnoizolačná omietka Ytong. Vykurovanie je riešené tepelným čerpadlom vzduch – voda vrátane 250 litrovej nádrže na ohrev teplej vody. Splaškové vody sú zvedené do čistiarne odpadových vôd. Tu vyčistená voda a zachytené zrážky sú zvedené do akumulačnej nádrže s objemom 20 m3 a používané na polievanie záhrady.

Typ domu: pasívny

Projekt individuálny

Rok dokončenia 2017

Zastavaná plocha: 150 m2

Úžitková plocha: 122,3 m2

Dispozícia 4 + KK

Merná potreba tepla na vykurovanie 15 kWh/m2/rok

Konštrukčný systém:
Murovaný, tvárnice Ytong YQ Lambda hr. 500 mm, strop Ytong Ekonóm hr.  250 mm, vnútorné nosné priečky Ytong P2 – 500 hr. 200mm, zateplenie polystyrénom hr. 550 mm.

Výplne otvorov: Plastové okná s trojsklom

Zdroj energie: Tepelné čerpadlo vzduch – voda so zásobníkom 250 l

Vykurovací systém: termická aktivácia betónovej základovej dosky

Vetranie: rekuperácia

Autor projektu: Ing. Tomáš Němec, Ing. Petr Mareček, Ing. Vilém Čech

Realizácia stavby: svojpomocou, stavebný dozor Ing. Václav Dočkal

Zdroj/foto: Xella

  • Kategórie

Podobné články