Inštalácia parozábrany

Akú úlohu plní parozábrana?

Redakcia - 10. januára 2021 - 4016. zobrazení

Vlhkosť je rizikom pre každú stavbu. Jej zvýšená miera dokáže poškodiť konštrukcie a zároveň nepriaznivo ovplyvniť stav vnútornej mikroklímy. Aj preto je nutné vsádzať na riešenia, ktoré budú jednotlivé časti stavby pred vlhkosťou chrániť. Jedným z nich je práve parozábrana.

Využitie parozábrany sa spája najmä so zateplenými objektmi. Práve v nich má táto špeciálna parotesná fólia neodmysliteľné miesto. Svoju úlohu však splní iba pri správnej montáži, ktorá je pre schopnosť zabrániť prenikaniu vlhkosti a vodnej pary do izolácie danej stavby kľúčová. Aj malá chybička pri montáži alebo výber nesprávneho typu parozábrany totiž môže vyvolať presne opačný efekt.

Čo je parozábrana a na čo slúži?

 • Ide o špeciálny typ ochrannej fólie vyrobený z polyetylénu.
 • Táto fólia sa vyrába buď s výstužnou páskou, alebo bez nej.
 • Niektoré druhy parozábrany majú ochrannú reflexnú vrstvu.
 • Jej úlohou je zabraňovať prenikaniu vodnej pary do izolácie.
 • Aplikuje sa zvnútra budovy priamo na vybrané časti konštrukcie.
Parozábrana

Pred čím parozábrana ochraňuje?

Samotná parozábrana plní spomínaný účel ochrany tepelnej izolácie pred vodnou parou. Túto úlohu si plní vďaka schopnosti obmedziť prúdenie teplého vzduchu zvnútra smerom von do chladnejšieho prostredia, čo by mohlo viesť k zrážaniu vodnej pary práve v častiach tepelnej izolácie.

Takáto nežiaduca kondenzácia by zvlhčila izoláciu, ktorá by tak mohla začať strácať schopnosť udržať teplo. V lepšom prípade by to vyústilo iba do zvýšenia nákladov na kúrenie. V tom horšom by to mohlo viesť k vzniku plesní, prípadne k iným negatívnym dopadom na konštrukcie a celkovú vnútornú mikroklímu.

Stav konštrukcií a kvalitu vnútornej mikroklímy ovplyvňuje aj elektromagnetické žiarenie, ktoré sa dostáva do vnútorných priestorov budovy. Jeho zvýšená koncentrácia má za následok nárast množstva škodlivých látok v interiéri. Práve parozábrana vie aspoň čiastočne zabrániť prenikaniu tohto žiarenia, no musí ísť o parozábranu so spomínanou reflexnou vrstvou. Tá má zároveň schopnosť odrážať sálavé teplo späť do priestoru, čím prispieva k vyššiemu komfortu a znižovaniu nákladov na energie.

Význam parozábrany pre stavbu

 • Chráni pred únikom tepla.
 • Udržiava funkčnosť izolácie.
 • Zvyšuje životnosť konštrukcií.
 • Zvyšuje životnosť celej stavby.
 • Ovplyvňuje výšku nákladov na teplo.
 • Prispieva k celkovému komfortu bývania.

Chráni iba správna parozábrana

Chrániť stavbu a prispievať k vyššiemu komfortu či znižovaniu spotreby tepla sa podarí iba správnemu typu parozábrany. Napriek tomu, že každý typ tejto parotesnej fólie má rovnaký účel, jednotlivé parozábrany sa môžu líšiť podľa toho, na akých miestach majú byť použité alebo do akých vlhkostných podmienok sa budú fólie montovať. Práve týmto kritériám je potrebné prispôsobiť konkrétny typ parozábrany, jej veľkosť aj hrúbku.

Kde sa môže parozábrana využiť?

Možností využitia parozábrany je viacero. Vzhľadom na jej schopnosti byť účinnou ochranou proti vlhkosti a s tým spojeným únikom tepla sa najčastejšie aplikuje na stropy. Pri mnohých typoch objektov sa ale používa aj pri ďalších častiach stavby, napríklad na stenách, cez ktoré môže vlhkosť takisto preniknúť do tepelnoizolačnej vrstvy. Montáž parozábran sa v mnohých prípadoch nevyhýba ani podlahovým krytinám, ktoré sú z hľadiska možnosti prenikania pary tiež obzvlášť rizikové.

Montáž parozábrany

Najčastejšie chyby pri montáži

Bez ohľadu na to, kde bude parozábrana umiestnená, pri jej montáži platia isté zásady. Ich dodržaním sa vyhneme prípadným pochybeniam, ktoré by viedli k problémom s prenikaním vodnej pary a jej zrážaním na rôznych miestach tepelnoizolačnej vrstvy. Odborníci pracujúci s montážou parozábran odporúčajú dávať pozor najmä na 5 najčastejších montážnych chýb.

1. Nahradenie lacnou fóliou

Jednou z najčastejších a celkovo aj najzávažnejších chýb je použitie inej lacnej fólie. Táto náhrada nedokáže zastúpiť parozábranu, pod čo sa vo väčšine prípadov podpisuje najmä jej nízka hmotnosť a nevhodný materiál. Para následne spôsobí na fólii malé trhliny, cez ktoré sa bez problémov dostane až do tepelnoizolačnej vrstvy.

2. Použitie zlej parozábrany

Ak aj použijeme riadnu parozábranu, nie vždy to musí splniť účel. K takýmto problémom dochádza najmä na miestach s nadpriemerne vysokou vlhkosťou, kde je potrebné vsadiť na hrubšiu parozábranu vyrobenú z čo najkvalitnejšieho materiálu.

3. Zlé utesnenie parozábrany

Stačí jedna malá škára a para si nájde cestu, ako do izolačnej vrstvy preniknúť. To sa deje v prípadoch, kedy je parozábrana zle utesnená, prípadne jej časti nepriliehajú k stropu, k stene alebo k podlahe.

4. Nesprávne utesnenie pásov

Správne utesniť je potrebné celú parozábranu so všetkými časťami, ktoré ju tvoria. Platí to aj o spojovacích pásoch, ktorými sú jednotlivé použité fólie pospájané. Aj v tomto prípade sa vyžaduje úplné vzduchotesnenie, ktoré zabráni prieniku a následnému zrážaniu pary.

5. Nevhodná páska na lepenie

Spojovacie pásy parozábrany sa upevňujú lepiacou páskou. Polyetylénovú fóliu však dlhodobo neudrží akákoľvek páska, ktorá sa po čase môže odlepiť. Preto sa odporúča využívať špeciálne pásky s vysokou lepivosťou. To isté platí aj o montáži parozábrany pomocou tmelu.

Viete, ako odvzdušniť radiátor?

Viete, ako odvzdušniť radiátor? Kedy je najlepšie radiátor odvzdušniť a prečo? Hľadáte návod ako odvzdušniť radiátor rýchlo a svojpomocne?

Ako odvzdušniť radiátor

Rada na záver…

Montáž parozábrany zahŕňa aj ďalšie osvedčené zásady, napríklad oddelenie parozábrany od tzv. poistnej hydroizolácie. Tie sa nesmú vzájomne dotýkať. Hranicou medzi nimi by mala byť práve tepelná izolácia, ktorú parozábrana chráni.

Autor textu: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články