Tepelné čerpadlá IVT

Náklady na teplo rastú, má to však aj svoje výhody

Reklamný článok - 6. septembra 2021 - 1315. zobrazení

Tuzemské domácnosti, ktoré kúria elektrinou či plynom sa musia pripraviť na rast nákladov na teplo. Majitelia nehnuteľností využívajúci kotle na tuhé palivá 1. a 2. emisnej triedy sa v priebehu budúceho roku nevyhnú zákazu ich používania. Do toho môžeme v západnej Európe sledovať trendy ako zákaz používania kotlov na zemný plyn či sťažené financovanie nehnuteľností, ktoré nespĺňajú minimálne nároky na energetickú náročnosť. Aj v tuzemsku tak výber zdroja tepla pre domácnosti ovplyvňujú častejšie a s väčšou intenzitou plány krajín Európy na znižovanie emisií skleníkových plynov, pričom pre majiteľov majú tieto zmeny aj pozitíva.

Štáty Európy motivujú domácnosti k prechodu k obnoviteľným zdrojom na jednu stranu zákazmi alebo zvýšením cien, na druhú stranu však ponúkajú dotácie na zníženie energetickej náročnosti budovy či obstaranie ekologického zdroja tepla, napr. tepelného čerpadla.

V prípade tepelných čerpadiel sa domácnostiam stáva viac dostupný zdroj tepla, ktorý…

 • K výrobe tepla využíva zdroj v podobe geotermálneho tepla či vonkajšieho vzduchu. Oba tieto zdroje sú k dispozícii vo všetkých kútoch republiky zadarmo a prakticky v neobmedzenom množstve.
 • Si zdroj na výrobu tepla odoberá z okolia sám, tj. nevyžaduje prikladanie či skladovanie zásob paliva.
 • Je prívetivý k životnému prostrediu a výrazne zlepšuje komfort pobytu vo svojom okolí, napr. v porovnaní s neekologickými kotlami na tuhé palivá.
 • Je možné ovládať diaľkovo, napr. prostredníctvom mobilného telefónu.
 • Má dlhú životnosť a nízke nároky na údržbu.
 • Je schopný dodať lacno dostatok tepla aj pri veľmi nízkych prevádzkových teplotách, napríklad tepelné čerpadlá IVT sú preverené drsnými podmienkami Škandinávie.
 • Je schopný fungovať nielen ako zdroj tepla, ale aj zdroj teplej vody či chladu.

Univerzálne riešenie neexistuje

Nezávislosť na dodávkach paliva dáva domácnostiam istotu toho, že ich náklady na teplo budú v nasledujúcich rokoch rovnaké, resp. nedôjde k ich výraznému navýšeniu, tak ako je tomu napr. pri elektrine či zemnom plyne.

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre všetky typy budov, neexistuje však univerzálne vhodné čerpadlo. Pri výbere nového zdroja tepla je potrebné vziať do úvahy:

 • očakávanú spotrebu tepla,
 • dispozície nehnuteľnosti (počet a veľkosť miestností),
 • požiadavku na výrobu teplej vody,
 • požiadavku na schopnosť fungovať ako klimatizácia,
 • možnosti umiestnenia tepelného čerpadla.

Európa zaraďuje vyššiu rýchlosť v prechode k obnoviteľným zdrojom! Čo to znamená pre tuzemské domácnosti a podniky?

1.1.2021 nadobudnú platnosť nové pravidlá obchodovania s emisiami, ktoré počítajú s priebežným zvyšovaním ceny emisií oxidu uhličitého…

IVT EQ 13

Predstavu o vhodnosti jednotlivých typov čerpadiel pre vašu nehnuteľnosť si môžete urobiť na stránkach spoločnosti IVT Tepelné čerpadlá s.r.o., tj.:

Ak vám nie je ľahostajné, koľko každý rok miniete na teplo a teplú vodu, začnite sa ešte dnes zaujímať o výhody, ktoré vám prinesú tepelné čerpadlá.

Zdroj obrázku: malaha3 / Shutterstock.com

 • Kategórie

Podobné články