Žeriav

Čierne stavby: Majú ich majitelia šancu na nápravu?

Redakcia - 21. augusta 2021 - 11973. zobrazení

Stavebný sektor požadoval rýchle a rázne riešenie, na čo kompetentní odpovedali sľubmi o zaistení poriadku. Skloňovanie netolerancie voči čiernym stavbám však neprinieslo bič potrebný na majiteľov nelegálnych budov, ktorí majú stále možnosť na nápravu. Budú čierne stavby na Slovensku minulosťou?

Výstrahy, pokuty, policajné obhliadky či dokonca vyhrážky… Na niektorých majiteľov budov neplatí nič. Ich neochota zlegalizovať nehnuteľnosť postavenú bez stavebného povolenia je neoblomná a v mnohých prípadoch sa potvrdilo, že po dobrom to nejde. Napriek tomu sa im stále ponecháva šanca na nápravu, aj keď nie z dôvodu ústretovosti, skôr kvôli neschopnosti uzákoniť jasné a zrozumiteľné pravidlá.

Ktoré budovy a objekty sa radia medzi čierne stavby?

Aktuálne platná legislatíva rozdeľuje nelegálne postavené budovy a objekty na čierne a neoprávnené stavby. V oboch prípadoch ide o nehnuteľnosti vybudované bez potrebného stavebného povolenia, ktoré je základom pre legalizáciu daného objektu. V prípade čiernej stavby mohlo byť stavebné povolenie vydané, no stavebník začal stavať v rozpore s vydaným povolením, čo nie je umožnené ani na vlastnom pozemku. V prípade neoprávnených stavieb zas ide o nelegálne objekty na cudzom pozemku, ktoré nemajú žiadny právny titul.

Čierne stavby

Najčastejšie prípady realizácie nelegálnych stavieb sú…

 • Stavebník si postavil prístavbu alebo nadstavbu bez stavebného povolenia.
 • Sused postavil oplotenie na časti pozemku, ktorá nie je v jeho vlastníctve.
 • Cudzia osoba postavila budovu alebo iný objekt na cudzom pozemku bez ohlásenia.
 • Stavebník začal stavať pred vydaním povolenia, po jeho nevydaní pokračoval v stavbe.
 • Stavebník neohlásil rekonštrukciu, ktorá vyžadovala získanie stavebného povolenia.

Čierne stavby? Poriadok mal priniesť stavebný zákon!

Bič na majiteľov nelegálnych stavieb mal priniesť dlho očakávaný stavebný zákon, ktorému však schválenie uniklo o chlp. V znení jeho návrhu bolo zakomponované aj prísne trestanie čiernych stavieb. Nové čierne stavby mali byť okamžite zbúrané na náklady stavebníka, tie staršie by dostali 3-ročnú lehotu na dodatočnú legalizáciu. Zákon však v takejto avizovanej podobe neprešiel, takže problémy s čiernymi stavbami sa naďalej riešia starým spôsobom.

Čierne stavby sa riešia, no zatiaľ stále iba čiastočne

Keďže schválenie stavebného zákona sa nakoniec nedotiahlo do konca, majitelia nelegálnych stavieb si môžu vydýchnuť. To však neplatí pre všetkých. Na niektorých sa mestám či samosprávam podarilo nájsť spôsob, ako sa s nelegálnymi stavbami vysporiadať. Takéto prípady však zatiaľ tvoria menšinový podiel, čo je dôvodom, pre ktorý sa v každom regióne stále nájde mnoho čiernych stavieb.

Majitelia čiernych stavieb

Šancou na nápravu je dodatočné povolenie stavby

Podľa aktuálne platnej legislatívy sa dá situácia ohľadom čiernej stavby vyriešiť dodatočnou legalizáciou. Na tú slúži dodatočné povolenie stavby. Proces jeho vydania môže začať daný stavebný úrad, ktorý dostal podnet na riešenie čiernej stavby, alebo priamo stavebník, ktorý tak dostáva šancu na nápravu ako možnosť vyhnúť sa odstráneniu stavby. Za takéto povolenie však zaplatí niekoľkonásobne viac ako pri vybavovaní stavebného povolenia pred začiatkom výstavby. Pri rodinných domoch je poplatok za dodatočné povolenie stavby 150 €, pri bytových domoch až 600 €.

Doklady potrebné k získaniu dodatočného povolenia stavby

 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s potrebnými prílohami.
 • Doklady vyžadované pri vydaní riadneho stavebného povolenia.
 • Projektová dokumentácia a situácia mapujúca osadenie stavby.
 • Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť projektanta stavby.
 • Vyhlásenie stavebného dozoru o zaistení dohľadu nad stavbou.
 • V prípade, že nejde o vlastníka pozemku, nutný je jeho súhlas.

Na čo sa pripraviť pri vybavovaní stavebného povolenia?

Vybavenie stavebného povolenia je zdĺhavý proces. Aké máte povinnosti a na čo nesmiete zabudnúť? Praktické tipy a rady nájdete v článku…

List vlastníctva a jeho vybavenie

Pokiaľ stavebník nesplní podmienky na získanie dodatočného stavebného povolenia, prípadne nepredloží doklady potrebné na jeho vydanie, stavebný úrad nariadi čiernu stavbu odstrániť. Odstránenie prebieha na náklady majiteľa stavby. Ten sa môže tomuto kroku vyhnúť, ak je stavba postavená na cudzom pozemku. V takom prípade však musí zasiahnuť sám majiteľ pozemku, ktorý si chce na ňom čiernu nehnuteľnosť ponechať.

Autor textu: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články