Pestovanie zeleniny bez pôdy

Pestovanie zeleniny bez pôdy

Redakcia - 5. apríla 2017 - 1012. zobrazení

S hľadaním nových metód prinášajúcich pokrok a vyššiu efektivitu sa stretávame už aj v záhradkárstve. Patrí medzi nich aj pestovanie zeleniny bez pôdy, ktoré poznáme ako hydropónia alebo aeropónia.

Ešte donedávna by sa myšlienke pestovania zeleniny bez prítomnosti zeminy vysmiali aj tí najotvorenejší záhradkári. Avšak po tom, čo vedci priniesli na scénu pestovanie na báze vody a vzduchu, sa týchto pokrokových metód chytili mnohí. A záujem o nich je dodnes, nakoľko pri niektorých druhoch zeleniny pomáhajú k zdravšej a bohatšej úrode.

Hydropónia využíva namiesto pôdy vodu

Optimálne množstvo vlahy prospieva rýchlejšiemu rastu zeleniny a práve pri hydropónii sa dá perfektne regulovať. Korienky jednotlivých priesad totiž neobklopuje pôda, čím sa dostávajú do priameho kontaktu  s vodou a to urýchľuje ich rast.

Hydropónia využíva namiesto pôdy vodu

Základy hydroponického pestovania:

– pestovateľ musí mať hydroponický systém nádob, vaničiek a čerpadla

– vodný roztok je potrebné pravidelne čistiť od prípadných nečistôt

– pestovateľský systém sa odporúča umiestňovať v blízkosti svetla

Aeropónia vsádza na vzduch

Pri druhej z možností ako pestovať bez pôdy sa ako hlavný prvok využíva vzduch. Rastliny sú umiestňované do rôznych boxov a nádob, tak aby ich korienky boli voľné. Netesní ich žiadna zemina, takže môžu slobodne dýchať a celým svojím povrchom prijímať živiny.

Aeropónia vsádza na vzduch

Základy aeroponického pestovania:

– rastlinky sa uchytia v špeciálnych dierkovaných nádobách

– korienky visia vo voľnom priestore, v prevzdušnenom prostredí

– do priestoru okolo korienkov sa rozprašuje špeciálny živný roztok

Obe metódy sa využívajú hlavne pri interiérovom pestovaní

Praktikovanie hydropónie a aeropónie

Praktikovanie hydropónie a aeropónie nie je veľmi typické pre záhrady. Využívajú sa najmä v interiéroch, čím sa podporuje čistejšie a efektívnejšie pestovanie. To umožní pestovať doma zeleninu aj majiteľom bytov bez okolitých pozemkov, ktorí si tak môžu zriadiť aspoň takúto mini domácu záhradku.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články