Reklamné formáty na Štýlovom Bývaní

Reklamný PR článok

Akciová cena za uverejnenie reklamného PR článku je 180 € bez DPH.

V cene je zahrnuté:

Uverejnenie 1 reklamného PR článku. (Súčasná cena je 200 € bez DPH.)

Umiestnenie 3 spätných odkazov smerujúcich na váš web z reklamného PR článku.

Napísanie a uverejnenie reklamného PR článku

Akciová cena za napísanie a uverejnenie reklamného PR článku je 160 € bez DPH.

V cene je zahrnuté:

Napísanie 1 reklamného PR článku. (Súčasná cena je 90 € bez DPH.)

Uverejnenie 1 reklamného PR článku. (Súčasná cena je 200 € bez DPH.)

Umiestnenie 3 spätných odkazov smerujúcich na váš web z reklamného PR článku.

Ukážka nami napísaného reklamného PR článku:

https://stylovebyvanie.sk/najnovsie-trendy-na-trhu-so-zimnymi-zahradami-a-zahradnym-zastresenim/

Akciová cena platí pri objednávke minimálne 12 PR článkov.

Sponzor seriálu 12 tematických článkov o dreve

Akciová cena za uverejnenie tematického článku je 400 € bez DPH.

V cene je zahrnuté:

Napísanie 1 tematického článku za mesiac.
(Súčasná cena je 90 € bez DPH.)

Uverejnenie 1 tematického článku za mesiac.
(Súčasná cena je 200 € bez DPH.)

Umiestnenie reklamného banneru v tematickom článku.
(Súčasná cena je 350 € bez DPH.)

Umiestnenie 3 spätných odkazov smerujúcich na váš web z tematického článku.

Umiestnenie 3 ľubovoľných produktov z vášho e-shopu v tematickom článku.


Ukážka nami napísaného tematického článku:

https://stylovebyvanie.sk/borovica/

Akciová cena platí pri ročnej spolupráci, resp. pri objednávke 12 tematických článkov.

Reklamný banner

Akciová cena za umiestnenie reklamného banneru na 1 mesiac je 800 € bez DPH.

V cene je zahrnuté:

Umiestnenie reklamného banneru je v pravej bočnej časti stránky. Reklamný banner je viditeľný na každej zobrazenej stránke. (Súčasná cena je 900 € bez DPH na 1 mesiac.)

Napísanie 1 reklamného PR článku. (Súčasná cena je 90 € bez DPH.)

Uverejnenie 1 reklamného PR článku za mesiac. (Súčasná cena je 200 € bez DPH.)

Umiestnenie reklamného banneru v reklamnom PR článku. (Súčasná cena je 350 € bez DPH.)

Umiestnenie 3 spätných odkazov smerujúcich na váš web z reklamného PR článku.

Umiestnenie 3 ľubovoľných produktov z vášho e-shopu v reklamnom PR článku.

Branding reklama

Cena za umiestnenie branding reklamy na 1 mesiac je 1500 € bez DPH.

V cene je zahrnuté:

Umiestnenie branding banneru na pozadí hlavnej stránky (homepage) a všetkých podstránkach.

Napísanie 1 reklamného PR článku. (Súčasná cena je 90 € bez DPH.)

Uverejnenie 1 reklamného PR článku za mesiac. (Súčasná cena je 200 € bez DPH.)

Umiestnenie reklamného banneru v PR článku.
(Súčasná cena je 350 € bez DPH.)

Umiestnenie 3 spätných odkazov smerujúcich na váš web z reklamného PR článku.

Umiestnenie 3 ľubovoľných produktov z vášho e-shopu v reklamnom PR článku.

Branding reklama

Akciová cena za umiestnenie branding reklamy minimálne na 6 mesiacov je 1300 € bez DPH za 1 mesiac.

V cene je zahrnuté:

Umiestnenie branding banneru na pozadí hlavnej stránky (homepage) a všetkých podstránkach.


Napísanie 2 reklamných PR článkov. (Súčasná cena je 180 € bez DPH.)

Uverejnenie 2 reklamných PR článkov za mesiac. (Súčasná cena je 400 € bez DPH.)

Umiestnenie reklamného banneru v PR článku.
(Súčasná cena je 350 € bez DPH.)

Umiestnenie 3 spätných odkazov smerujúcich na váš web z reklamného PR článku.

Umiestnenie 3 ľubovoľných produktov z vášho e-shopu v reklamnom PR článku.

Branding reklama

Akciová cena za umiestnenie branding reklamy minimálne na 12 mesiacov je 1100 € bez DPH za 1 mesiac.

V cene je zahrnuté:

Umiestnenie branding banneru na pozadí hlavnej stránky (homepage) a všetkých podstránkach.


Napísanie 3 reklamných PR článkov. (Súčasná cena je 270 € bez DPH.)

Uverejnenie 3 reklamných PR článkov za mesiac. (Súčasná cena je 600 € bez DPH.)

Umiestnenie reklamného banneru v PR článku.
(Súčasná cena je 350 € bez DPH.)

Umiestnenie 3 ľubovoľných produktov z vášho e-shopu v reklamnom PR článku.


Umiestnenie 3 spätných odkazov smerujúcich na váš web z reklamného PR článku.