Správne zateplená strecha

Zateplenie šikmej strechy? 10 doporučení ako na to…

Reklamný článok - 23. novembra 2019 - 4786. zobrazení

Nezateplenou alebo neprávne zateplenou šikmou strechou môže unikať až 30% energie na vykurovanie. Zateplenie šikmej strechy vhodným izolačným materiálom zníži tepelné straty a zvýši hodnotu domu.

Zateplenie šikmej strechy? Vyskúšajte kamennú vlnu!

Vhodným izolačným riešením je kamenná vlna, ktorá v porovnaní s ostatnými materiálmi zachováva priedušnosť stien. Je odolnejšou voči vlhkosti vzduchu a môže tak predĺžiť životnosť celej konštrukcie. Pre zateplenie šikmej strechy zvoľte izoláciu z kamennej vlny TOPROCK SUPER.

Kamenná vlna - zateplenie šikmej strechy

Náš TIP na obľúbené typy strešných okien

Optilight

Velux GZL

Velux GLU

Optilight - strešné okno a prestavba podkrovia
Hodnotenie

Cena: od 179.00 €

Velux GZL 1051 - strešné okno a prestavba podkrovia
Hodnotenie

Cena: od 205.80 €

Velux GLU 0061 - strešné okno a prestavba podkrovia
Hodnotenie

Cena: od 326.00 €

Čo je to kamenná vlna?

Kamenná vlna ROCKWOOL má skvelé tepelnoizolačné vlastnosti. Je nehorľavá a prináša do obytných miestností akustický komfort. Pretože jej vlákna majú vysokú pohltivosť zvuku, minimalizujú šírenie hluku a tlmia nežiaduce zvuky.

V porovnaní s inými izolačnými materiálmi má kamenná vlna nízky difúzny odpor, je paropriepustná. Vďaka jej priedušnosti sa v konštrukciách znižuje zadržiavanie vlhkosti, čo minimalizuje riziko vzniku plesní a húb. Je tiež hydrofobizovaná a zároveň odolná proti vlhkosti vzduchu.

Kamenná vlna sa vyrába z prírodných materiálov. Zásluhou prírodných vlastností kameňa si vďaka vyššej objemovej hmotnosti zachováva pružnosť, tvar i hrúbku a zostáva plne funkčná desiatky rokov. Dlhodobá stálosť izolácie z kamennej vlny prispieva k dlhšej životnosti celej strešnej konštrukcie. Dosky či rolované pásy kamennej vlny priliehajú tesne k sebe a eliminujú tak tepelné mosty.

Zateplenie šikmej strechy

ROCKWOOL preveril na projektoch 10 základných pravidiel pre zateplenie šikmej strechy

 • na zateplenie sa pozeráme komplexne a berieme do úvahy konštrukčné prvky i skladbu izolačného riešenia vrátane vetracích medzier, parozábrany aj poistnej fólie;
 • pri výbere zatepľovacieho systému venujeme pozornosť typu strechy, polohe domu v teréne s ohľadom na poveternostné podmienky i lokalitu;
 • v konštrukcii každej strechy vytvoríme vetracie medzery, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu (vetracia plocha siaha od rímsy až po hrebeň strechy);
 • zateplenie šikmej strechy kamennou vlnou v lete nevpustí do domu horúčavu a v zime naopak odizoluje dom od chladu;
 • krokvy vytvárajú tepelné mosty, pre ich elimináciu použijeme viacero vrstiev izolácie;
 • pre zateplenie nad krokvami, ale aj medzi a pod krokvami, použijeme pružnú izoláciu, ktorá k sebe prilieha;
 • dbáme na presné upevnenie izolácie, pretože tá sa vibráciami či gravitáciou posúva a môžu vznikať nežiaduce medzery a štrbiny, v ktorých sa zráža vodná para, vzniká voda a tá poškodzuje izoláciu i samotnú konštrukciu;
 • poistná fólia (hydroizolácia) chráni tepelnú izoláciu zo strany strešnej krytiny a je bariérou pre stekajúcu vodu, parozábrana zabezpečuje tesnosť vnútorného plášťa strechy pred vodnými parami a jej umiestnenie vyhodnocuje projektant (uistíme sa, aby nedošlo k zámene ich funkčnosti či aplikácie – správne prelepíme spoje aj napojenie na obvodové steny);
 • jednotlivé vrstvy izolačného systému strechy aplikujeme v priaznivom počasí, aby inštalovaná izolácia nenavlhla a neznehodnotil sa aj ostatný materiál;
 • správnym zateplením sa vyhneme dodatočným nákladným opravám, ktoré môžu byť spojené s demontážou podhľadu, krytiny alebo latovania.

Existuje niekoľko riešení pre zateplenie šikmej strechy. Strešný plášť bez tepelnej izolácie sa odporúča len v prípade nevykurovaného strešného priestoru. „V ostatných prípadoch, kedy je priestor pod strechou využívaný ako obytný, je nevyhnutné navrhnúť vhodné izolačné riešenie. Najčastejšie sa využíva zateplenie medzi a pod krokvami alebo zateplenie nad krokvami, hovorí Pavel Matoušek, technický manažér spoločnosti ROCKWOOL.

Zateplenie šikmej strechy

Klasickým spôsobom zateplenia podkrovia je vkladanie izolácie medzi a pod krokvy. Aplikácia izolácie v dvoch a viacerých vrstvách zodpovedá rastúcim požiadavkám na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie.

Takto realizované zateplenie má veľkú výhodu vo výraznom obmedzení vplyvu tepelných mostov. Práve vytvorením súvislej vrstvy tepelnej izolácie dochádza k ich minimalizovaniu. Výborným izolačným materiálom pre tento typ zateplenia je kamenná vlna ROCKWOOL.

ilustracne-foto_zateplovanie-sikmej-strechy_2

Produktový tip pre zateplenie šikmej strechy

Vyskúšajte komprimovaný rolovaný pás z kamennej vlny TOPROCK SUPER, ktorý je vhodný pre tepelné izolácie nielen klasických, ale i atypických šikmých striech. Je variabilný, pružný a preto jednoducho použiteľný i na ťažko prístupných miestach. Pri rezaní izolantu vzniká minimálny odpad.

Zdroj/foto: ROCKWOOL

 • Kategórie

Podobné články