Modulárne domy

Efektívnosť a komfort – výhody celoročného bývania v modulárnom dome

Reklamný článok - 30. júla 2023 - 908. zobrazení

Modulárne domy sa stávajú stále populárnejším riešením celoročného i sezónneho bývania, ktoré poskytujú svojim majiteľom a používateľom celú škálu výhod. Prečo zvoliť práve tento typ bývania.

Ak ste sa rozhodli zadovážiť si nový rodinný domček k celoročnému obývaniu, máte k dispozícii pozemok a premýšľate, aké konštrukčné riešenie zvoliť, skúste sa zamyslieť nad modulárnym systémom. Moderné modulárne domy ponúkajú celú škálu možností a riešení nielen s ohľadom na dizajn či materiálové riešenie, ale aj dispozície a priestorové vybavenie. Na rozdiel od iných systémov vytvorených zo štandardizovaných jednotiek (kontajnerová výstavba) prinášajú modulárne domy pokročilý atraktívny vzhľad i klasické konštrukčné systémy, ako sú šikmé strechy či terasy a balkóny.

Aké sú výhody a možnosti modulárneho bývania

Modulárne riešenie sa používa pri výstavbe chát i klasických obytných domov. Hlavným princípom modulárnej výstavby je vytvorenie v podstate jedinečného riešenia z unifikovaných a prispôsobiteľných modulov, ktoré sa na seba nadväzujú a vytvárajú kompletný obytný priestor so všetkými potrebnými súčasťami. V porovnaní s výstavbou bežným (obvykle mokrým) procesom prinášajú modulárne celoročné domy celé spektrum výhod kompenzujúcich obmedzenú variabilitu a veľkosť. Ide predovšetkým o výraznú úsporu času pri výstavbe i nákladov.

Rýchla a suchá výstavba modulárnych domov

Aby bolo možné modulárny dom na cieľovom mieste vybudovať, je nutné realizovať prípravné práce zahŕňajúce predovšetkým úpravu terénu, spevnených plôch, prípojok inžinierskych sietí a vytvorenie základovej dosky. Celý dom je riešený ako montovaný a pripravuje sa z jednotlivých modulov vo výrobných priestoroch dodávateľa. Na miesto inštalácie je potom dopravený hotový produkt so všetkými rozvodmi, ktoré sa napoja na vytvorenú prípravu. Celkovo výstavba zaberie okolo dvoch až troch mesiacov.

Nízke a predom stanovené náklady na výstavbu modulárneho domu

Ďalšou výhodou výstavby týmto spôsobom je eliminácia rizík spojených s prácami naviac (viacprácami), s ktorými spravidla základný projekt nepočíta a nadväzujú na problémy spojené s ročným obdobím či chyby, ktoré sa vyskytnú pri výstavbe. U modulárnych domov sa môžu náklady na viacpráce objaviť prakticky iba v prípravnej fáze, samotný modulárny dom má pevne stanovenú cenu ktorá sa nemení.

Atraktívny dizajnový vzhľad a moderné prevádzkové technológie

Aj keď je výstavba z unifikovaných štandardizovaných jednotiek často spájaná s jednotným vzhľadom, u modulárnych domov je tento trend opačný. Hlavný rozdiel je v prevedení skladby obvodových stien, ktoré mávajú i pohľadovú fasádnu vrstvu a poskytujú pomerne slušné tepelne technické charakteristiky. Medzi modelmi modulárnych domov nájdeme veľmi často pasívne drevostavby a objekty využívajúce veľmi dobre prirodzeného svetla pomocou presklenia. Modulárne domy sú vždy riešené ako kompaktné, teda tak, aby poskytovali potrebné zázemie a vybavenie, čo môže byť výhoda z hľadiska vytápania i celkové využitia. Ak však túžite po veľkom a členitom dome, vsaďte skôr na klasickú výstavbu.

  • Kategórie

Podobné články