Kedy a ako očkovať ovocné stromy

Kedy a ako očkovať ovocné stromy?

Redakcia - 6. augusta 2023 - 1406. zobrazení

Každý ovocný strom vyžaduje dôkladnú starostlivosť. Tá zahŕňa niekoľko dôležitých úkonov, ktorých cieľom je podpora zdravšieho a rýchlejšieho rastu drevín. Jedným z týchto úkonov je očkovanie, ktoré dlhodobo patrí medzi najjednoduchšie a najefektívnejšie techniky množenia ovocných stromov.

Čo je očkovanie ovocných stromov?

Očkovanie ovocných stromov je často mylne stotožňované so štepením. Aj keď ide o jednu z techník štepenia drevín, jeho priebeh sa od klasického vrúbľovania odlišuje. Rovnaký je iba zámer tejto práce, ktorým je cielené vegetatívne rozmnožovanie drevín formou prenosu očka z jedného stromu na druhý. Prenosom očka, ktoré tvorí puk s tenkým štítkom kôry, sa spájajú pôvodné vlastnosti očkovanej dreviny s vlastnosťami druhého stromu. To vytvára predpoklad, že ovocný strom bude nielen silnejší a plodnejší, ale do záhrady vnesie druhovú rozmanitosť a krajší estetický dojem.

Rozdiel medzi štepením a očkovaním

Pri klasickom spôsobe štepenia sa na rozmnožovanie používajú tzv. vrúble. Jedná sa o väčšie odrezky, ktoré sa navrúbľujú na podpník alebo konár iného ovocného stromu. Takýto princíp prenosu sa využíva takisto pri očkovaní, no na rozdiel od vrúbľovania sa prenáša iba samotné očko. To sa vyberie z rozmnožovaného stromu a vloží na podpník alebo do konára, ktorý plní funkciu podnože. Z tej následne vyrastá očkovaný ovocný strom podľa zvolenej odrody. Tento spôsob vegetatívneho rozmnožovania má v porovnaní s vrúbľovaním niekoľko pozitív, vďaka ktorým ho mnohí záhradkári považujú za vhodnejší.

Očkovanie drevín

Výhody očkovania ovocných stromov

 • Možnosť množiť ovocné stromy, ktoré sa nerozmnožujú semenami.
 • Očkovať sa môžu všetky druhy okrasných stromov pestované u nás.
 • Očkovanie si nachádza uplatnenie aj pri množení okrasných drevín.
 • Očkovanie je rýchlejšie a menej zaťažuje zdravie ovocného stromu.
 • Neujaté očká sa dajú opakovane aj niekoľkokrát po sebe preočkovať.
 • Rany po očkovaní sú menšie ako po vrúbľovaní a rýchlejšie sa hoja.
 • Na hojenie rán nie je potrebné používať špeciálny vosk na štepenie.
 • Pri očkovaní stromov máme na výber niekoľko osvedčených techník.

3 techniky očkovania ovocných stromov

Plátkové očkovanie

Na prenos očka touto technikou potrebujeme na podpník alebo do konára vyrezať plátok. Jeho veľkosť by mala byť o niekoľko milimetrov väčšia ako veľkosť očka. Očko vložené do vyrezaného plátku sa potom upevní špeciálnou páskou na štepenie.

Očkovanie do rezu v tvare T

Očkovanie druhou z 3 osvedčených techník prebieha na rovnakom princípe ako plátkové očkovanie. Rozdiel spočíva iba v tvare otvoru na podpníku alebo v konári. Rez, ktorý zasahuje do kôry aj lyka, má tvar písmena T. Do jeho vnútra sa vloží pripravené očko, ktoré sa pripevní, resp. obviaže páskou.

Fokertovo očkovanie

Pomerne málo využívaná technika si nachádza uplatnenie vo veľkých sadoch a ovocných škôlkach, kde sa stromy rozmnožujú hromadne. Vhodná je v prípade, ak strom nemá dostatok miazgy. Pod tenký plátok vyrezaný na podnoži sa vloží puk s hrubšou vrstvou kôry. Očko sa má prekrývať s vyrezaným plátkom. Aby dobre držalo, pripevní sa štepárskou páskou.

Kedy očkovať ovocné stromy?

To, akú techniku zvolíme, neovplyvňuje, kedy máme ovocné stromy očkovať. Pri výbere času očkovania zohráva úlohu skôr výber druhov drevín a to, kedy chceme mať nové letorasty. Ak ich na podnoži uvítame v priebehu toho istého roka, kedy strom očkujeme, odporúča sa vsadiť na tzv. bdiace očko. V prípade, že počkáme na letorasty do budúceho roka, očkujeme o zopár mesiacov neskôr spôsobom nazývaným spiace očko.

Bdiace očko

Ide o skoré očkovanie, ku ktorému pristupujeme v období od poslednej májovej dekády zhruba do polovice júna. Po správnom spôsobe očkovania môžeme do konca leta očakávať mladé letorasty.

Spiace očko

Ak vsadíme na neskoršie augustové očkovanie na báze spiaceho očka, mladé letorasty nám už do jesene nevzídu. Na drevine sa začnú objavovať na budúci rok.

Aké pomôcky potrebujeme k očkovaniu?

Každé očkovanie ovocných stromov vyžaduje zopár pomôcok. Bez ohľadu na výber techniky a obdobia, kedy budeme stromy očkovať, je potrebné príslušenstvo rovnaké. Vhodné nástroje nám uľahčia celý postup práce a pomôžu predísť akémukoľvek poškodeniu očkovaného puku alebo podnože, do ktorej budeme očko vkladať.

 • Rukavice – Poslúžia nám ako ochranná pomôcka pri práci.
 • Očkovací nôž – Očkovacím nožom budeme vyrezávať očko aj otvor na podnoži.
 • Páska na štepenie – Štepárskou páskou budeme pripevňovať očko na podnoži.
 • Pílka na konáre – Pílkou orežeme všetky konáriky a letorasty na podnoži.
 • Pripravená podnož – Do podnože v podobe konára alebo podpníka vložíme očko.

Príprava podnože na umiestnenie očka

Podnožou môže byť podpník alebo konár stromu, do ktorého budeme umiestňovať očko. Čas prípravy podnože závisí od termínu očkovania, resp. od toho, či vsadíme na skoré bdiace očko alebo neskoré augustové spiace očko. Celú podnož musíme najprv vyčistiť od konárov alebo mladých výhonkov. Urobiť tak môžeme už pár dní pred samotným očkovaním. Do vyčistenej odnože následne vyrežeme plátok alebo otvor v tvare písmena T, kam vložíme očko.

Postup prípravy podnože pre očko

 • Vyberieme zdravý podpník alebo konár, ktorý je vo fáze aktívneho rastu.
 • Plátok alebo otvor v tvare T vyrežeme do podnože 10 cm nad povrchom pôdy.
 • Najlepším miestom na vyrezanie otvoru je náveterná strana štepeného stromu.
 • Plátok alebo otvor v tvare písmena T vyrežeme do kôry s hĺbkou zhruba 3 cm.
 • Hĺbka by mala byť dostatočná na oddelenie kôry s lykom od drevného kmeňa.
 • Pred vložením očka môžeme ešte otvor na podnoži vyčistiť vlhkou handričkou.
 • Podpník alebo konár musí byť zdravý a vo fáze aktívneho rastu, aby mal živiny.

Postup očkovania ovocných stromov

 • Očká odoberáme zo zdravých častí stromu najneskôr 24 hodín pred očkovaním.
 • Najvhodnejšie očká sa nachádzajú na zdravých častiach vrchnej časti koruny.
 • Očko z mladého a zdravého letorastu vyrežeme spolu s tenkou vrstvou kôry.
 • Z letorastu s očkom odstránime vrchnú časť, necháme na nej iba zvyšok stopky.
 • Vrstva kôry by mala siahať do 2,5 mm nad očkom a 1,5 až 2 mm pod očkom.
 • Očko následne vložíme do vyrezaného plátku alebo otvoru v tvare T na podnoži.
 • Pri vkladaní na podnož ho do otvoru vtesnáme tak, aby bolo v polovici zárezu.
 • Časti očka alebo kôry, ktoré presahujú zárez na podnoži, odrežeme a odstránime.
 • Otvor na podnoži s umiestneným očkom zalepíme a upevníme štepárskou páskou.
 • Pásku obtočíme okolo výrezu tak, aby bola minimálne 5 mm nad aj pod očkom.

Očko sa ujme zhruba po 2 týždňoch

Ak vykonáme celý postup očkovania vrátane prípravy podnože správne, mladý letorast by sa mal ukázať zhruba po 2 týždňoch. Rýchlosť rastu ovplyvňuje aj výber druhu ovocnej dreviny, ktorú očkovaním rozmnožujeme. To, či sa očko ujalo, zistíme podľa 2 hlavných faktorov. Ak má letorast prirodzenú farbu a zvyšok listovej stopky, ktorý sme nechali na výhonku s očkom, odpadne, očkovanie sa nám podarilo a nový letorast bude naďalej rásť, pevnieť a prosperovať. Ak sa očko neujme, čo spoznáme podľa suchej kôry a neodpadnutého zvyšku listovej stopky, môžeme pristúpiť k preočkovaniu. To sa vykonáva na opačnej strane podnože, kde o niekoľko milimetrov pod pôvodným výrezom vyrežeme nový otvor a podľa vyššie uvedeného postupu do neho vložíme nové očko. Ideálne je stihnúť júnové alebo augustové obdobie, kedy je strom stále dostatočne vyživovaný a tvorí sa v ňom dostatok miazgy.

Očkovanie ovocných stromov

Ošetrovanie podnože po očkovaní

Keďže očkovanie veľmi nezaťažuje zdravotný stav stromu, po ukončení procesu nie je nutné žiadne špeciálne ošetrovanie. Na rozdiel od vrúbľovania nepoužívame ani štepársky vosk na hojenie rezných rán. Ten by prekážal upevneniu očka v záreze na podnoži. Zárez stačí oblepiť páskou, ktorú odstránime najskôr po 2 až 3 týždňoch. Niektorí pestovatelia ovocných stromov to odporúčajú urobiť vtedy, keď sa štepárska páska začne zarezávať do kôry a brániť letorastu v prosperovaní.

Ako a kedy strihať slivky, aby boli zdravé a úrodné

Viete, kedy strihať slivky? Prečo je prvý rez slivky najdôležitejším? Viete, ako správne strihať slivky? Aké zásady by ste pri strihaní…

Kedy strihať slivky na jar

Rada na záver

Akékoľvek ovocné stromy očkujte v čase, kedy nie sú príliš veľké horúčavy. Nevhodným časom na očkovanie je tiež daždivé počasie. Najlepším termínom, kedy očkovať ovocné stromy, je predpoludnie alebo podvečer.

Autor textu: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články