Likvidácia azbestu

Ako prebieha likvidácia azbestu a prečo je nevyhnutná?

Redakcia - 3. augusta 2020 - 2299. zobrazení

Prítomnosť azbestu spôsobila zdravotné problémy nejednému majiteľovi domácnosti. Tento toxický prvok nemá v budovách čo hľadať. V prípade, že je stále súčasťou aj tej vašej, odporúčame čo najskôr pristúpiť k jeho likvidácii.

V novostavbách sa už s azbestom nestretneme. V starších nezrekonštruovaných budovách sa však môže vyskytovať aj naďalej. Tento flexibilný prvok sa totiž v minulosti objavoval v stovkách rôznych stavebných alebo technických výrobkov. Jeho pozitíva však nič nemenia na tom, že pre ľudské zdravie je škodlivý a v prípade zisteného výskytu je nutné ho urýchlene odstrániť.

Čo je azbest a prečo sa uplatnil pri výstavbe?

Azbest je minerál vyskytujúci sa v niekoľkých druhoch hornín. Keďže jeho vlákna sú nielen tenké, ale tiež ostré a pevné, pri správnom postupe spracovania a v kombinácii s inými prvkami nadobúda vysokú pevnosť, odolnosť a hlavne schopnosť dobre izolovať zvuk a teplo. Navyše, jeho štruktúra z neho robí flexibilný materiál, ktorý možno miešať s inými materiálmi. Práve to bolo dôvodom, prečo sa začal pridávať do veľkého množstva stavebných výrobkov, resp. doplnkov.

Azbestová škridľa

V akých najčastejších formách sa azbest používal?

 • Vlákna azbestu boli súčasťou izolácie potrubí.
 • Takisto sa využívali pri izolácii kotlov a rúrok.
 • Bežne sa používal pri výrobe strešnej krytiny.
 • Pridával sa aj do striekanej izolácie na stropy.
 • Ako izolant nechýbal pri stropných obkladoch.
 • Ako protipožiarny prvok sa objavoval aj v dlažbe.

Preukázanie škodlivosti ho vyhnalo z budov

Uplatnenie azbestu v stavebníctve sa postupne rozširovalo o ďalšie možnosti využitia. Po čase ale boom spojený s týmto prvkom skončil. Výskumy totiž začali opakovane ukazovať, že jeho prítomnosť je pre človeka životu nebezpečná. Časom to potvrdili aj reálne prípady ľudí, ktorí boli s azbestom v priamom kontakte a skončilo to rôznymi chorobami, hlavne tými pľúcnymi. Už prvé potvrdené prípady boli postačujúcim dôvodom, aby sa likvidácia azbestu v budovách okamžite začala.

Likvidácia azbestu

Prečo je okamžitá likvidácia azbestu nevyhnutná?

Problémom tohto prvku je hlavne uvoľňovanie jeho vlákien, ku ktorému dochádza pri mrvení alebo rozpadaní azbestu v dôsledku otrasov či nárazov. Vlákna potom niekoľko hodín lietajú vzduchom, čím sa zvyšuje riziko ich vdýchnutia človekom. Čím ich človek vdýchne viac a vo väčšom množstve, tým viac je vystavený (nielen) pľúcnym ochoreniam. Negatívom je aj fakt, že medicína zatiaľ nevie azbest z pľúc odstrániť, takže vdýchnutím každého vlákna sa riziko vzniku rôznych ochorení zvyšuje. Aj preto je nutná okamžitá likvidácia azbestu.

Likvidácia azbestu nesmie prebiehať bez profíkov

K uvoľňovaniu vlákien dochádza aj pri menších pohyboch. Likvidácia azbestu tak musí byť vykonávaná maximálne obozretne, hlavne správnym postupom a so správnymi pomôckami. Jej vykonanie dokonca podlieha zákonu o odpadoch, na základe ktorého je fyzickým osobám zakázané akokoľvek nakladať s odpadom alebo časťami stavieb obsahujúcich azbest. K ich likvidácii je potrebné prizvať odborníkov, ktorí sú na takúto prácu školení a kvalifikovaní.

Likvidácia azbestu

Ako prebieha profesionálna likvidácia azbestu?

 • Okolo budovy sa vytvorí kontrolná zóna brániaca vstupu ľudí.
 • Následne sa začne s demontážou vybraných azbestových častí.
 • Tie sa zabezpečia chemikáliou, ktorá zabráni uvoľneniu vlákien.
 • Celý interiér sa potom povysáva pomocou špeciálneho vysávača.
 • Na záver sa azbestový odpad odvezie do zberu nebezpečných odpadov.

Fúkaná izolácia: Jeden z najlepších izolantov!

Viete, prečo je fúkaná izolácia považovaná za ten najlepší izolant? Aké materiály fúkaná izolácia využíva? Aké sú jej výhody a nevýhody?

Fúkaná izolácia

Rada na záver…

Za porušenie zákona vo forme svojpomocnej likvidácie azbestu hrozí pokuta do výšky takmer 17 000 €. Okrem finančnej sankcie je v hre aj ohrozenie zdravia obyvateľov a ich susedov.

Autor textu: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články