Symboly prania

Symboly prania a ich významy

Redakcia - 31. októbra 2020 - 7440. zobrazení

Nesprávny spôsob prania môže skončiť poškodením oblečenia a bielizne. Problém však nemusí spočívať v práčke či v pracom prášku. Príčinou môže byť napríklad nevhodná manipulácia s daným sortimentom, pod ktorú sa podpisuje neznalosť symbolov prania.

Zrazenie odevu, poškodenie vlákien či vyblednutie farieb, to všetko sú dôsledky minimálnych poznatkov o tom, ako vybrané druhy oblečenia prať. Pomôckou, odkiaľ tieto poznatky čerpať, sú práve symboly prania. Tie nám napovedajú, akým spôsobom, resp. pri akej teplote sa majú jednotlivé odevy prať. Základom úspechu je však porozumieť, čo symboly prania znamenajú.

Čo sú symboly prania a čo nám hovoria?

 • Ide o malé obrázkové piktogramy označené na visačke alebo nášivke oblečenia.
 • Ich úlohou je informovať spotrebiteľa o spôsoboch zaobchádzania s oblečením.
 • Symbolov je viacero, neinformujú iba o praní, ale aj o bielení, sušení či žehlení.
 • Piktogramy nám zároveň môžu napovedať mnoho aj o kvalite daného výrobku.

5 základných piktogramov na oblečení

Vanička s vodou

Jedná sa o symbol určujúci, ktorý zo spôsobov prania je pre daný druh oblečenia vhodný. Podľa znázornenia piktogramu vieme, či sa výrobok má prať ručne alebo v práčke, prípadne pri akej odporúčanej teplote.

Trojuholník

Trojuholníkový piktogram nám napovedá, či je možné výrobok bieliť a ak áno, aký prípravok materiál daného oblečenia zvládne.

Kruh

Kruhy na štítkoch oblečenia symbolizujú chemické čistenie. Ak je súčasťou kruhu aj písmeno, spotrebiteľovi to napovedá, akým chemickým prostriedkom sa môže dané oblečenie čistiť.

Štvorec

Na základe tvaru štvorčekového piktogramu dostávame od výrobcov informáciu o možnostiach sušenia. Možností je viacero od použitia sušičky po sušenie vonku na šnúre.

Žehlička

Posledný z týchto piatich piktogramov sa zaoberá spôsobom žehlenia. Podobne ako pri iných symboloch, aj tu je viacero možností, ktoré označujú spôsob žehlenia aj optimálnu teplotu, pri ktorej žehliť.

Symboly prania na oblečení

Základné symboly prania sú doplnené ďalšími

Každý zo základných piktogramov môže mať rôzne doplňujúce znaky. Symboly prania bývajú doplnené o číslo vyjadrujúce teplotu vody, pri akej sa má prať. Pod vaničkou sa môžu objaviť aj čiary upozorňujúce na potrebu opatrného zaobchádzania s výrobkom. Pri kruhovom piktograme sme už spomínali napr. doplnenie symbolu o písmeno. Vybrané piktogramy môžu byť takisto preškrtnuté.

Čo znamenajú vybrané symboly prania?

 • Vanička s vodou bez iného symbolu – Možnosť prať ručne aj vo vode.
 • Vanička s rukou – Odporúča sa iba ručné pranie.
 • Vanička s číslom – Číslo vo vaničke označuje teplotu, pri akej sa má oblečenie prať.
 • Čiara pod vaničkou – Označuje potrebu šetrného zaobchádzania pri praní, napr. znížením rýchlosti programu. Čiary môžu byť aj dve. Vtedy má byť opatrnosť ešte vyššia.
 • Preškrtnutá vanička – Daný kus oblečenia sa nesmie prať vo vode.
Symboly prania

Aký význam majú ďalšie časté symboly prania?

Symboly prania: Trojuholník

 • Trojuholník bez iného symbolu – Oblečenie je možné bieliť akýmkoľvek spôsobom.
 • Trojuholník s CL – Bielenie odevu je možné iba s pomocou chlóru.
 • Trojuholník s 2 čiarami – Odev sa môže bieliť, no výlučne nie chlórom.

Symboly prania: Kruh

 • Kruh bez iného symbolu – Povolené je chemické čistenie odevu akýmkoľvek prostriedkom.
 • Kruh s písmenom – Odporúčanú čistiacu látku určuje práve písmeno v kruhu. Pri písmene A sa môžu použiť viaceré čistidlá. Písmeno F zas povoľuje uhľovodíkové rozpúšťadlá. Písmeno P odporúča vsadiť na suché čistenie bez rozpúšťadiel.

Symboly prania: Žehlička

 • Žehlička s bodkou – Bodiek v symbole žehličky môže byť viac. Pri jednej bodke sa odporúča žehliť pri maximálnej teplote do 110 °C. Dve bodky povoľujú teplotu do 150 °C. Pri troch bodkách môže teplota dosiahnuť až 200 °C.

Symboly prania: Štvorec

 • Štvorec s kruhom a bodkami – Oblečenie je možné čistiť v klasickej bubnovej sušičke.
 • Štvorec s oblúčikom – Opraný odev sa môže sušiť zavesený na šnúre.
 • Štvorec s vodorovnou čiarou – Opraný odev sa nesmie sušiť na šnúre. Nevhodné je takisto aj použitie sušičky. Odporúča sa sušenie na nejakej vodorovnej podložke.

Ako vyčistiť práčku rýchlo, ľahko a na vlastnú päsť?

Viete, ako vyčistiť práčku efektívne a rýchlo? Aký postup je ten najúčinnejší? Ako vyčistiť práčku najlepšie? Tipy a rady nájdete v článku…

Ako vyčistiť práčku

Tip na záver…

Ak je ktorýkoľvek z 5 základných piktogramov preškrtnutý, odporúčanie hovorí jasne. Úkon, ktorý daný piktogram symbolizuje, sa nemá vykonávať. Inak hrozí poškodenie odevu.

Autor textu: Róbert Bosák

 • Kategórie

Podobné články