Symboly prania

Symboly prania a ich významy

Redakcia - 26. júna 2023 - 10362. zobrazení

Nesprávny spôsob prania môže skončiť poškodením oblečenia a bielizne. Problém nemusí spočívať v práčke ani v pracom prášku. Príčinou môže byť nevhodná manipulácia s daným sortimentom, pod ktorú sa podpisuje neznalosť symbolov prania.

Zrazenie odevu, poškodenie vlákien či vyblednutie farieb, to všetko sú dôsledky minimálnych poznatkov o tom, ako vybrané druhy oblečenia prať. Pomôckou, odkiaľ tieto poznatky čerpať, sú práve symboly prania. Tie nám napovedajú, akým spôsobom a pri akej teplote sa majú jednotlivé odevy prať. Základom úspechu je porozumieť tomu, čo symboly prania znamenajú.

Čo sú symboly prania a čo nám hovoria?

  • Ide o malé obrázkové piktogramy označené na visačke alebo nášivke oblečenia.
  • Ich úlohou je informovať spotrebiteľa o spôsoboch zaobchádzania s oblečením.
  • Piktogramy nás informujú, ako a pri akej teplote sa má konkrétny výrobok prať.
  • Symbolov je viacero, neinformujú iba o praní, ale aj o bielení, sušení či žehlení.
  • Piktogramy nám zároveň môžu napovedať mnoho aj o kvalite daného výrobku.
  • Symboly prania musia byť na visačke alebo na nášivke každého kusu oblečenia.
Symboly prania na oblečení

5 základných piktogramov na oblečení

Vanička s vodou

Piktogram v tvare vaničky s vodou nás informuje, ktorý zo spôsobov prania je pre daný druh oblečenia vhodný. Podľa znázornenia piktogramu vieme, či sa má výrobok prať ručne alebo v práčke. Vanička nám takisto napovedá, na akú teplotu pri praní odevu vsadiť.

Trojuholník

Trojuholníkový piktogram nám napovedá, či je možné výrobok bieliť. Ak áno, znázornenie symbolu určuje, čím dané oblečenie bieliť. Bielenie môžeme vykonať viacerými prípravkami. Od piktogramu na visačke závisí, aké prípravky sú na bielenie materiálu kúpeného oblečenia vhodné a ktoré z nich v záujme chrániť odev pred poškodením používať nesmieme.

Kruh

Kruhy na štítkoch oblečenia symbolizujú chemické čistenie. Ide o piktogram, ktorému musia venovať pozornosť najmä čistiarne vykonávajúce profesionálne čistenie odevov. Znázornenie symbolu napovedá, akým spôsobom sa daný materiál čistí. Ak je súčasťou kruhu aj písmeno, majiteľa odevu to upozorňuje, ktoré chemické prostriedky sú pri čistení oblečenia povolené.

Štvorec

Na základe tvaru štvorcového piktogramu dostávame od výrobcov informáciu o možnostiach sušenia. Možností je viacero od použitia sušičky po sušenie vonku na šnúre. Piktogram nám ozrejmí, či je materiál vypratého oblečenia vhodný na sušenie v sušičke a ako dlho môžeme sušičku na tento účel používať.

Žehlička

Posledný z týchto piatich piktogramov sa zaoberá spôsobom žehlenia. Podobne ako pri iných symboloch, aj tu je viacero možností, ktoré označujú spôsob žehlenia aj optimálnu teplotu, pri ktorej žehliť. Znázornenie tohto symbolu takisto informuje, či sa materiál daného odevu môže žehliť naparovacou žehličkou.

Symboly prania

Základné symboly prania dopĺňajú ďalšie znaky

Každý zo základných piktogramov môže mať rôzne doplňujúce znaky. Symboly prania bývajú doplnené o číslo vyjadrujúce teplotu vody, pri akej sa má odev prať. Pod vaničkou sa môžu objaviť čiary upozorňujúce na potrebu opatrného zaobchádzania s výrobkom z citlivých materiálov. V kruhových piktogramoch sa objavujú doplňujúce písmená. Vybrané piktogramy môžu byť takisto preškrtnuté.

Symboly prania a ich doplnkové znaky

Symboly prania: Vanička

Vanička s vodou bez iného symbolu

Ide o univerzálny symbol v základnej podobe. Jeho znázornenie garantuje kvalitu materiálov výrobku schopného zniesť ručné pranie aj pranie v práčke pri rôznych teplotách.

Vanička s rukou

Piktogram so symbolom vaničky, do ktorej je ponorená ruka, nás upozorňuje, že oblečenie sa musí prať ručne. Pranie v práčke môže odev alebo bytový textil poškodiť. Odporúčaná maximálna teplota je v tomto prípade 30 až 40 °C.

Vanička s číslom

Číslo vo vaničke označuje teplotu, pri akej sa má oblečenie prať. Jedná sa o maximálnu teplotu. Najčastejšie sa objavujú piktogramy s číslom 30, 40, 60 aj 95.

Čiara pod vaničkou

Piktogram s čiarou označuje potrebu šetrného zaobchádzania s odevom pri praní, napr. znížením rýchlosti programu. Čiary môžu byť aj dve. Vtedy má byť opatrnosť ešte vyššia.

Preškrtnutá vanička

Daný kus oblečenia sa nesmie prať vo vode. Piktogram nám napovedá, že ide o extrémne citlivé materiály, ktoré neznesú pranie vo vode.

Symboly prania: Trojuholník

Trojuholník bez iného symbolu

Oblečenie je možné bieliť akýmkoľvek spôsobom.

Trojuholník s CL

Znak CL v trojuholníkovom symbole nás vystríha pred bielením oblečenia pomocou iného prípravku ako chlóru. Len chlór nepoškodí čistené oblečenie s týmto symbolom na visačke.

Trojuholník s 2 čiarami

Trojuholníkový piktogram s 2 čiarami je presným opakom piktogramu s písmenami CL. Odev s takýmto symbolom na visačke sa môže bieliť, no výlučne nie chlórom.

Symboly prania: Kruh

Kruh bez iného symbolu

Povolené je chemické čistenie odevu alebo bytového textilu akýmkoľvek prostriedkom.

Kruh s písmenom

Bodiek v symbole žehličky môže byť viac. Pri jednej bodke sa odporúča žehliť pri maximálnej teplote do 110 °C. Dve bodky v piktograme povoľujú teplotu do 150 °C. Pri troch bodkách môže teplota dosiahnuť až 200 °C.

Odporúčanú čistiacu látku určuje práve písmeno v kruhu. Pri písmene A sa môžu použiť viaceré čistidlá. Písmeno F zas povoľuje uhľovodíkové rozpúšťadlá. Písmeno P odporúča vsadiť na suché čistenie bez rozpúšťadiel.

Kruh s písmenom W

Kruhový piktogram môže obsahovať aj písmeno W. V tomto prípade nejde o žiadny druh prípravku na chemické čistenie. Písmeno W označuje, že odev alebo bytový textil je možné čistiť za mokra. Pod kruhom s písmenom W môže byť 1 alebo 2 čiarky, ktoré odporúčajú použiť miernejšie postupy čistenia. Preškrtnutý čierny kruh nám akýkoľvek postup čistenia za mokra zakazuje.

Symboly prania: Štvorec

Štvorec s kruhom a bodkami

Ak je štvorcový symbol doplnený o kruh, oblečenie je možné sušiť v klasickej bubnovej sušičke. Bodky v piktograme označujú primeranú teplotu pri sušení. Jedna bodka znamená potrebu nižšej teploty, pri dvoch bodkách sa môže teplota zvýšiť.

Štvorec s oblúčikom

Ak má štvorec na hornej strane malý oblúčik, vypratý odev je možné sušiť zavesený na šnúre. Tento znak môže byť spojený s 2 čiarkami v hornom rohu štvorca. V takom prípade ide o možnosť sušiť odev v tieni.

Štvorec s vodorovnou čiarou

Vypratý odev sa nesmie sušiť na šnúre. Nevhodné je aj použitie sušičky. Oblečenie alebo textil sa odporúča sušiť na vodorovnej podložke, ideálne v rozprestretom stave.

Symboly prania: Žehlička

Žehlička s bodkou

Bodiek v symbole žehličky môže byť viac. Pri jednej bodke sa odporúča žehliť pri maximálnej teplote do 110 °C. Dve bodky v piktograme povoľujú teplotu do 150 °C. Pri troch bodkách môže teplota dosiahnuť až 200 °C.

Žehlička s 2 čiarkami

Symbol s obrázkom žehličky môže byť doplnený o 2 čiarky. Tie sú umiestnené na spodnej strane označenej žehličky. Spotrebiteľovi to napovedá, že daný odev alebo bytový textil sa môže žehliť naparovacou žehličkou. Ak sú čiarky preškrtnuté, naparovacia žehlička sa používať nesmie.

Symboly prania skontrolujte pred kúpou

Znalosť symbolov prania nám nepomôže, ak kúpime oblečenie alebo bytový textil s potrebou špeciálnej starostlivosti, ktorá sa vymyká našim možnostiam. Niektoré strihy alebo materiály vyžadujú náročnejšiu údržbu, ktorú nie je možné daným výrobkom zaistiť bežným spôsobom prania, sušenia či žehlenia. Aj preto výrobcovia odporúčajú skontrolovať visačku na produkte pred jeho kúpou. V prípade neznalosti daného symbolu neváhajte osloviť obsluhu a požiadať o vysvetlenie významu označených piktogramov.

Ako vyčistiť práčku rýchlo, ľahko a na vlastnú päsť?

Viete, ako vyčistiť práčku efektívne a rýchlo? Aký postup je ten najúčinnejší? Ako vyčistiť práčku najlepšie? Tipy a rady nájdete v článku…

Ako vyčistiť práčku

Rada na záver…

Ak je ktorýkoľvek z 5 základných piktogramov preškrtnutý, odporúčanie hovorí jasne. Úkon, ktorý daný piktogram symbolizuje, sa nemá vykonávať. Nerešpektovanie tohto zákazu sa môže skončiť poškodením alebo úplným zničením odevu.

Autor textu: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články