Postrek na burinu

Testmagazín radí najlepšie postreky proti burine dostupné na našom trhu

Reklamný článok - 28. augusta 2022 - 2272. zobrazení

Burina si nájde svoje miesto v záhrade, predzáhradke, v zámkovej dlažbe, skalke alebo v trávniku. Likvidácia buriny je procesom, ktorý sa niekedy javí ako dopredu prehratý boj. Dôležité však je vedieť, ako na to. Okrem viacerých domácich receptov proti burine sú dostupné aj profesionálne chemické postreky – herbicídy, ktorých účelom je neželané rastlinstvo zo záhrady odstrániť. Recenzný portál Testmagazín na základe skúseností zákazníkov vybral najlepšie postreky proti burine, ktoré môžete na tento účel používať. Okrem tipov vám vysvetlíme, ako takéto herbicídy fungujú a účinkujú.

Totálny alebo selektívny herbicíd

Ešte skôr ako sa k výberu správneho postreku dostanete, berte na vedomie, že použitie nesprávneho herbicídu či jeho nevhodné dávkovanie môžu mať po použití neželaný až fatálny následok. Správny postrek proti burine je kľúčový.

Totálne herbicídy

Totálne herbicídy predstavujú kategóriu účinnej chémie, ktorá slúži na likvidáciu všetkých burín i rastlín, v ktorých prebieha fotosyntéza. Sú agresívnejšie, obsahujú vyššie koncentrácie účinných látok. Takéto postreky je vhodné používať primárne na miestach, kde nehrozí poškodenie rastlinstva, ktoré chceme zachovať. Naopak, na miestach, kde je dôležité zničiť všetko vrátane buriny, je použitie takéhoto postreku vhodné – zámková dlažba, štrkové cesty, chodníky alebo plochy pred výsadbou. Výsadbu je následne možné uskutočniť 14 až 21 dní po použití postreku. Moderné totálne herbicídy neobsahujú toxické látky, ktoré by radikálne degradovali kvalitu pôdy.

Postrek na burinu

Selektívne herbicídy

Selektívne herbicídy majú výhodu v tom, že ich zámerom nie je zničiť všetko, čo je zelené. Účelom selektívneho postreku proti burinám je cieliť na vybrané druhy burín – rastlinstva, ktoré je nutné zahubiť. Preto sa používajú v okrasných i úžitkových záhradách, skalkách, v ornej pôde, pri postrekoch obilnín, zemiakov či kríkov. Rovnako tak sú veľmi často vyhľadávané selektívne postreky proti burine v tráve.

Účinnosť postrekov proti burine

Zložky, z ktorých sa postreky skladajú aj ich koncentrácia majú vplyv na to, ako postreky účinkujú. Mechanizmus pôsobenia sa líši nielen dávkovaním postreku, ale taktiež spôsobom, akým dané buriny herbicíd likviduje. Tento faktor zohráva dôležitú rolu aj v tom, v akej fáze je postrek na buriny aplikovaný.

Postrek na burinu

Systémové pôsobenie zasahuje cielene cez zelené časti rastlín. Chemické látky sa následne cez tieto časti dostanú až ku koreňom a burinu zneškodnia. Burina tak vyschne a zabráni sa jej prípadnej obnove koreňového systému. Naproti tomu sú čisto kontaktné herbicídy, ktoré pôsobia len na tú časť rastliny, ktorú postrek zasahuje.

Ak plánujete pôdu zbaviť buriny pred výsadbou, používajte herbicídy s preemergentným pôsobením. Burina môže byť vo fáze klíčenia alebo tesne pod zemou. Efektívnosť selektívnych postrekov sa však prejaví aj pri likvidácii burín v čase, keď sú už vysadené rastliny minimálne 2 – 3 cm nad zemou. Tu sa používajú herbicídy s postemergentným účinkom. Niektoré totálne herbicídy účinkujú už po krátkej dobe 3 až 5 dní. Zvyčajne je však doba účinnosti 7 až 14 dní.

Postrek na burinu v tráve

Selektívne herbicídy proti burine v tráve majú špecifikum v tom, že nelikvidujú jednoklíčnolistové rastliny. Takou rastlinou je práve tráva. Úlohou postreku na burinu v tráve je likvidovať všetky dvojklíčnolistové buriny so širšími listami a žilami. Najznámejším selektívnym herbicídom, ktorí má veľmi dobré referencie je Bofix, ktorý obsahuje účinné látky, ako fluroxpyr a klopyralid. Pôsobí na najznámejšie buriny, ako púpava, kapsička pastierska, turanec či lipkavec.

Postrek na burinu

Správne dávkovanie herbicídu je dôležité

Tu platí jediná a kľúčová zásada. Vždy sa držte inštrukcií v návode. Riaďte sa pri zarábaní postreku odporúčaným pomerom. Koncentrácia účinných látok sa líši od konkrétneho postreku. Rôzne totálne či selektívne herbicídy majú aj odlišné pomery koncentrácie pri riedení vodou. Postreky aplikujte vždy, čo najefektívnejšie. Najlepší je mechanický postrekovač alebo ručný rozprašovač. Pri väčších plochách je možné použiť aj benzínový rosič. Nezabudnite na ochranné prostriedky a prekrytie dýchacích ciest.

Najlepšie postreky proti burine

Medzi najlepšie totálne herbicídy patrí Roundup Klasik PRO alebo Kaput Green. Pozitívne skúsenosti majú spotrebitelia aj s neselektívnym herbicídom Roundup Biaktiv. Ideálne sú na použitie na plochách, kde nehrozí poškodenie okrasnej či úžitkovej zelene.

Postrek na burinu

Za najúčinnejšie selektívne herbicídy Testmagazín na základe referencií zákazníkov určil Floraservis Bofix, ideálny na odstraňovanie buriny z trávnika, ktorý účinne likviduje dvojklíčnolistové rastliny so širokými listami. Na burinu v tráve dobre pôsobí aj selektívny herbicíd AgroBio Bofix. Na odolné aj drevnaté kríky je efektívny postrek AgroBio Garlon New. Buriny v záhrade sa vám pomôže zbaviť aj systémovo pôsobiaci herbicíd Floraservis Lonstar. Ako postrek na zemiaky, kde sa nachádza burina je vhodný Sencor Liquid alebo Lontrel 300.

Zdroj foto: Shutterstock.com

  • Kategórie

Podobné články