Kúpa domu v dražobnej aukcii

Kúpa domu v dražobnej aukcii – za a proti

Redakcia - 10. novembra 2017 - 2963. zobrazení

Na Slovensku nepôsobí veľa aukčných spoločností, no v dražbách sa ročne predajú stovky tunajších nehnuteľností. Takáto forma kúpy má niekoľko výhod, no za istých okolností môže byť problémová, takže využite viaceré „za,“ no pozor na zopár „proti.“

S kúpou domu v dražbe súvisí niekoľko výhod, no na druhej strane sa môžete veľmi ľahko dostať do rizika. Všetko závisí od konkrétnej aukcie a nehnuteľností v nej predávaných, pri ktorých sa dá výhodne získať bývanie alebo vyhodiť peniaze do vzduchu. Ako takáto kúpa dopadne, to záleží od vašej obozretnosti a schopnosti rozoznať všetky za a proti.

3 pozitíva kúpy domu v dražbe :

1.Najväčšou výhodou je cena – 20% až 30% úspora v porovnaní s cenou domu na bežnom trhu a to bez ohľadu na to, či dal objekt do dražby súkromník alebo realitka. Dôvodom tejto úspory je nastavenie ceny rovnej skutočnej trhovej hodnote.

2.Na dome nie je žiadna ťarcha – Dobrá dražobná spoločnosť predáva domy, ktoré už viac nie sú zaťažené rôznymi exekúciami alebo nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi. Nový majiteľ tak nemusí pred získaním domu vyplácať žiadne dlžoby ani riešiť vlastnícke spory.

3 Okolo kúpy je menej administratívy – Po úspešnej dražbe na nového majiteľa prechádzajú všetky vlastnícke práva, pričom ho nečaká takmer žiadna byrokracia. Popri dražbe sa vyrieši kataster aj ostatné potrebné právne úkony.

Dražby domov a ich negatíva:

1.Zlá spoločnosť vás môže podviesť – Dobrá dražobná firma vám ponúkne znalecký posudok, aktuálne fotky aj informácie o stave a pôvode domu. V opačnom prípade vám hrozí, že budete podvedení a zaplatíte za zlú nehnuteľnosť.

2.Zábezpeka môže prepadnúť – Pred každou aukciou sa platí zábezpeka, ktorú vám v prípade nevydraženia vrátia v plnej výške. Ak dom získate, zábezpeka ostáva dražiteľom ako súčasť kúpnej ceny. Ak ale po vydražení nedoplatíte zvyšok ceny v stanovenom termíne, zábezpeka prepadá v prospech dražobnej spoločnosti.

3.Získanie nehnuteľnosti sa môže natiahnuť – Darmo budete mať prisľúbené skoré získanie objektu, tento proces sa môže predĺžiť. Či už zo strany dražobnej spoločnosti alebo len kvôli bývalému majiteľovi neochotnému vzdať sa domu, ktorý komplikuje jeho odovzdanie.

Napriek niekoľkým negatívam, ktoré sa s kúpou v dražbách spájajú, sa práve touto formou môžete dostať k domu alebo inej nehnuteľnosti výhodnejšie. Samozrejme za predpokladu, že si vyhliadnete správnu nehnuteľnosť draženú serióznou firmou. Potom prevážia výhody nad nevýhodami a vaša snaha o zisk vhodnej nehnuteľnosti prinesie ovocie.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články