Výber stavebného pozemku

Na čo si dať pozor pri kúpe stavebného pozemku?

Reklamný článok - 6. decembra 2018 - 4283. zobrazení

Financovanie domu, to nie je len jeho výstavba, zariaďovanie a náklady na bývanie. Ak nemáte vlastný pozemok, čaká vás ešte jedna finančne náročná položka… Tou je kúpa stavebného pozemku, od ktorého závisí kvalita bývania, takže pri jeho výbere musíte byť ostražití.

Faktorov, ktoré je pri výbere vhodného stavebného pozemku potrebné zohľadniť, je viacero. Popri tých, ktoré robia stavebný pozemok vhodným, cenovo dostupným, praktickým či veľkým, by ste si mali všímať aj prípadné ťarchy, prekážky či iné nedostatky. Práve tie dokážu zničiť kvalitu aj naoko skvelých parciel na lukratívnych miestach a často krát to pred kúpou ani nezistíte.

Pri kúpe stavebného pozemku nezabudnite na…

  • Cenu a lokalitu.
  • Tvar a veľkosť.
  • Svahovitosť terénu.
  • Orientáciu parcely.
  • Dopravné spojenie.
  • Inžinierske siete.
Kúpa stavebného pozemku

Čo znehodnocuje pozemok alebo komplikuje výstavbu a bývanie?

Vecné bremeno

Bežným javom je zistenie, že časť pozemku je zaťažená vecným bremenom. To dá právomoc využívať ju susedom, napríklad ako príjazdovú cestu, alebo si naň začne nárokovať práva rodinný príslušník predošlého majiteľa. Takéto situácie sú prekážkou, ktorú je potrebné riešiť s právnikmi, inak bude užívanie pozemku spojené s neustálymi komplikáciami.

Riešenie

Pred kúpou si vypýtajte list vlastníctva, z ktorého zistíte aktuálny stav pozemku a všetko o jeho vlastníkoch, vrátane evidencie prípadných tiarch.

Vecné bremeno: Ako sa s ním vysporiadať?

Viete, čo je to vecné bremeno a ako sa s ním vysporiadať? Ako zrušiť vecné bremeno podľa Občianského zákonníka? Viete, aké sú jeho podoby?

Vecné bremeno – ako sa s ním vysporiadať

Chránená pôda

Viaceré stavebné pozemky vznikajú preklasifikovaním poľnohospodárskej pôdy. Práve to je často prekážkou výstavby, nakoľko naša legislatíva delí pôdu do 9 skupín a 4 z nich sú chránené. To znamená, že využívať ich na nepoľnohospodárske účely sa môže len vo výnimočných prípadoch.

Riešenie

V prípade kúpy poľnohospodárskej pôdy určenej na účely stavebného pozemku si zistite, či je parcela situovaná na území chránenej poľnohospodárskej pôdy.

Vlastnosti pozemku

Aj samotné vlastnosti pozemku môžu byť skrytou prekážkou, ktoré by po čase mohli priniesť rôzne problémy. Reč je o polohe, nadmorskej výške a orientácii, ktoré bývajú predávajúcimi deklarované ako výhodné, čo je pravda, no o environmentálnej záťaži, riziku záplav či znečistení podzemných vôd sa mlčí.

Riešenie

Na trhu pôsobí viacero nezávislých firiem špecializovaných na zisťovanie záťaží, znečistení a rizík. Ceny za takéto služby stoja pár desiatok eur a vykonávajú sa zopár hodín, maximálne dní, čo sa vzhľadom na premárnenie tisícok eur za zlý pozemok oplatí zaplatiť.

Stavebný pozemok

Auto, spotrebiče, oblečenie či dokonca zamestnanie, to všetko môžete kedykoľvek vymeniť. Pri pozemku to neplatí, pretože ak si na ňom postavíte dom alebo iný objekt, cesty späť niet. Jedine, ak by ste nehnuteľnosť zbúrali a postavili novú, no k takémuto riešeniu sa pristupuje len výnimočne. Aby ste tomu predišli, radšej si vyberte pozemok, ktorý má čo ponúknuť.

Text: Róbert Bosák

  • Kategórie

Podobné články