Získanie hypotéky - mladý pár

Podmienky pri získaní hypotéky (hypotekárneho úveru) na bývanie

Reklamný článok - 22. júla 2019 - 3108. zobrazení

Keď človek rieši vlastné bývanie, zriedkakedy sa stane, že má dostatok finančných prostriedkov pre kúpu nehnuteľnosti. V takomto prípade je možné využiť hypotekárny úver, ktorý pomôže nadobudnúť vysnívané bývanie.

Pri výbere hypotekárneho úveru je veľmi dôležité hľadieť na dobu splatnosti a výšku úrokov. Doba splatnosti hypotéky je rôzna, pričom závisí od konkrétnej banky, v ktorej sa žiada hypotéka. Poväčšine však je doba splatnosti minimálne od 1 roka až po dobu 45 rokov, no zvyčajne sa hypotéka berie na 30 rokov.

Získanie hypotéky na bývanie

Výška úrokov je taktiež variabilná, v závislosti od konkrétnej banky. Treba však upozorniť, že v prípade dlhšej doby splatnosti máte mesačnú splátku hypotéky síce nižšiu, no koniec koncov na úrokoch preplatíte oveľa viac. Samozrejme, že treba hľadieť aj na výšku mesačnej splátky, aby ste ju každý mesiac zvládli platiť.

Ak máte záujem o hypotéku, v takom prípade musíte spĺňať viacero podmienok, aby vám banka hypotéku schválila. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aké sú podmienky pre získanie hypotéky na bývanie.

Vek a trvalý pobyt

Medzi najzákladnejšie podmienky pre čerpanie hypotéky je stanovený minimálny vek. O hypotekárny úver (v ktorejkoľvek banke) môže požiadať osoba, ktorá má vek minimálne 18 rokov. Do úvahy treba brať aj skutočnosť, že pri splatení hypotéky by žiadateľ nemal presiahnuť vek 70 rokov (v závislosti od danej banky).

Za a proti úverov zo stavebných sporiteľní

Ďalšou dôležitou podmienkou je, aby žiadateľ o hypotéku mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, avšak v niektorých prípadoch (v niektorých bankách) stačí mať dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky. 

Rozhodujúci je nielen pravidelný, ale i dostatočný príjem

Pre schválenie hypotéky je veľmi dôležité mať pravidelný a dostatočný príjem. Ten je veľmi dôležitý, pretože na základe príjmu vie banka usúdiť, či je žiadateľ o hypotéku schopný svoje záväzky voči banke v budúcnosti splácať.

Vo väčšine prípadoch si banka tieto informácie overí sama – pri žiadosti o hypotekárny úver dávate banke súhlas, aby si overila príjem v Sociálnej poisťovni.

Peniaze na získanie hypotéky

Okrem toho, banku môže zaujímať aj typ pracovného pomeru. Najväčší predpoklad pre schválenie hypotéky je, ak máte pracovnú zmluvu, respektíve pracovný pomer na dobu neurčitú.

Pre schválenie hypotekárneho úveru sa akceptuje viacero príjmov:

  • Zamestnanec v pracovnom pomere na Slovensku alebo v zahraničí – osoba, ktorá pracuje na Slovensku musí pracovať minimálne 6 mesiacov ( v niektorých bankách stačia 3 mesiace) a osoba pracujúca v zahraničí (členské štáty Európskej únie a Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) musí pracovať minimálne 6 mesiacov, pričom príjem musí byť vyplácaný na bankový účet v našej mene, teda v eurách.
  • Živnostník / podnikateľ – v tomto prípade musí človek podnikať minimálne 2 roky a musí preukázať pomocou potvrdenia  výšku daňovej povinnosti z daňového úradu, samozrejme, že nesmie mať žiadne nedoplatky na daniach.
  • Dôchodca – jedná sa o ľudí s výsluhovým, starobným, vdovským alebo invalidným dôchodkom.
  • Počíta sa aj materská dovolenka, príjem z prenájmu alebo iný typ príjmu.

Solventnosť a dôveryhodnosť

Ak budete žiadať o hypotéku, tak v každej jednej banke si vás preveria. Niet sa čomu čudovať, veď predsa každý žiadateľ je potenciálny klient a banky si musia preveriť, či bude klient schopný svoje záväzky i platiť.

Kľúčová je solventnosť a dôveryhodnosť. Pripravte sa na to, že ak ste mali v minulosti nejaké pôžičky alebo úvery, tak určite si vás preveria, či ste ich načas splácali.

Hypotéka na bývanie

Nemusíte sa hneď obávať, pretože ak ste už raz mali nejaký úver a platili ste ho tak, ako ste mali, v takom prípade ste oveľa menším rizikom pre banku, ako klient, ktorý nemal v živote žiadny úver a banky si tak nevedia overiť jeho schopnosť plnenia záväzkov.

Každý žiadateľ o hypotekárny úver (hypotéku) musí vyššie spomínané podmienky spĺňať, v opačnom prípade je veľmi málo pravdepodobné, že mu banka schváli hypotéku. Na záver je ešte dôležité upozorniť, že každá banka má svoje podmienky, takže v závislosti od banky sa môže ešte vyskytnúť nejaká ďalšia podmienka, ktorá tu nie je uvedená.

  • Kategórie

Podobné články