Prestavba podkrovia

Prestavba podkrovia

Redakcia - 9. mája 2013 - 3857. zobrazení

Podkrovie už dávno nepatrí do kategórie tzv. úložného priestoru či dokonca sušiarne bielizne, ale čoraz viac nachádza využitie ako plnohodnotný obývateľný priestor. Ak už je k dispozícií podkrovný priestor vhodný prestavby na obývateľnú časť a nechýba nápad, tak nič nebráni samotnej realizácii prestavby.

V prvom rade je dôležité preniesť samotný nápad do projektovej a výkresovej dokumentácie čo v tomto prípade znamená navštíviť architekta či projektanta, ktorý zároveň navrhne čo najefektívnejšie využitie priestoru, vhodné stavebné materiály či postupy. Je potrebné sa zamerať aj na vyjadrenie statika keďže nie každé podkrovie je bez dodatočných stavebných úprav vhodné na prestavbu. Nemenej dôležitý je aj stavebný zákon, ktorý hovorí, že minimálna výška stropu v podkroví by mala byť aspoň 230 centimetrov, v lomoch 100 cm a strecha by mala mať uhol aspoň 35 stupňov a viac.

Stavebné povolenie

Vyhotovený projekt a žiadosť o udelenie stavebného povolenia sú základné prvky pre udelenie stavebného povolenia, ktoré vydáva príslušný stavebný úrad. Projekt by mal obsahovať kompletnú technickú dokumentáciu vrátane vody, kanalizácie, elektriky, plynu či odborného posudku statika. V prípade ak sa nemení vonkajší rozmer domu a strechy je taktiež nevyhnutné stavebné povolenie.

Nosná konštrukcia

Pôvodnú nosnú konštrukciu je potrebné skontrolovať či nie je poškodená, popraskaná, napadnutá hmyzom inak je potrebné celý krov vymeniť poprípade po vyjadrení statika zosilniť či preložiť a samozrejme aj chemicky ošetriť voči vplyvom vlhkosti alebo drevokazného hmyzu. Najvhodnejšia na prestavbu je krokvová konštrukcia bez väzných trámov, ktorá sa používa pri strechách so sklonom vyše 40 stupňov, nezaťažuje podlahu, pretože krokvy prenášajú zaťaženie na obvodové múry. Taktiež vyhovuje aj hambálková konštrukcia s priečnymi vzperami. Väznicová strecha s väznými trámami a podpernými stĺpmi má obnažené trámy a môže rekonštrukciu výrazne skomplikovať.

Strešný plášť

Steny obytného podkrovného priestoru tvorí strešný plášť, preto je dôležité sa zamerať na stav tepelnej izolácie, ochrane voči vlhkosti a strešnej krytiny. Tepelná izolácia by mala byť chránená voči vlhkosti parozábranou (bráni prenikaniu prirodzenej vlhkosti z obytného priestoru do konštrukcie krovu) v interiérovej časti a paropriepustnou vrstvou v exteriérovej časti, dôležitá je aj jej hrúbka nakoľko v letnom období môže dochádzať k prehrievaniu obytného priestoru, čo na komforte určite nepridá.

Presvetlenie podkrovia

Na presvetlenie podkrovia je možné použiť množstvo strešných okien, doplnkových okien či veľkoplošné presklenenie alebo vikiere. Najvhodnejšie na presvetlenie podkrovia sú strešné okná, poskytujú optimálne presvetlenie priestoru. Na zaistenie dostatočného osvetlenia miestnosti sa odporúča, aby zasklená plocha okna tvorila najmenej 10 % plochy podlahy.

Rozvody a inštalácia

Najjednoduchší spôsob realizácie rozvodov a a inštalácií je ich pripojenie na už existujúce inštalačné rozvody v nižšom podlaží, avšak dôležitý je ich technický stav a  dostatočné dimenzovanie.

Podlahy, stropy, priečky

Na výstavbu podláh, stropov a priečok je najvhodnejšie použiť suchý spôsob výstavby pomocou sadrokartónových, sadrovláknitých či drevovláknitých dosiek, ich výhodou je nízka hmotnosť, menšie zaťaženie nosných konštrukcií, široké spektrum využitia a ľahká opracovateľnosť, no nevýhodou je nízka únosnosť, ale riešením je montovanie nosnej konštrukcie na miestach, kde budú zavesené ťažšie predmety. Dôležitou súčasťou priečok a podláh je aj dostatočná zvuková izolácia.

Prestavba je náročnejšia než novostavba, a to znamená množstvo kompromisov a obmedzení. V podkrovnom priestore bude potrebné robiť množstvo úprav a mnohé z nich by mohli mať nepriaznivý vplyv na budovu a obyvateľov v nej pokiaľ nie sú premyslené a vykonávané pod odborným dohľadom.

  • Kategórie

Podobné články