Osádzanie strešných okien

Plánujete prestavbu podkrovia? Nezabudnite na…

Redakcia - 10. júla 2019 - 10819. zobrazení

Podkrovie už dávno nepatrí do kategórie tzv. úložných priestorov či dokonca sušiarní bielizne, ale čoraz častejšie nachádza využitie aj ako plnohodnotný obývateľný priestor. Ak máte k dispozícií podkrovný priestor, potom je prestavba podkrovia na obyvateľnú časť vášho rodinného domu logickým krokom… Nezabúdajte však na to, že prestavba podkrovia nie je jednoduchou záležitosťou, vyžaduje totižto množstvo času, rôznych druhov povolení, projektových dokumentácii, ale najmä však financií.

Prestavba podkrovia vyžaduje dôkladnú projektovú dokumentáciu

V prvom rade je dôležité preniesť samotný nápad do projektovej a výkresovej dokumentácie, čo v tomto prípade znamená navštíviť architekta či projektanta, ktorý zároveň navrhne čo najefektívnejšie využitie priestoru, vhodné stavebné materiály či postupy, bez ktorých sa prestavba podkrovia nezaobíde.

Prestavba podkrovia

Rovnako dôležité je zobrať do úvahy aj vyjadrenie statika, keďže nie každé podkrovie je bez dodatočných stavebných úprav vhodné na prestavbu. Nemenej dôležitý je aj stavebný zákon, ktorý hovorí, že minimálna výška stropu v podkroví by mala byť aspoň 230 centimetrov, v lomoch 100 centimetrov a strecha by mala mať uhol aspoň 35 stupňov a viac.

Náš TIP na kvalitné strešné okná

Optilight

Velux GZL

Velux GLU

Optilight - strešné okno a prestavba podkrovia
Hodnotenie

Cena: od 179.00 €

Velux GZL 1051 - strešné okno a prestavba podkrovia
Hodnotenie

Cena: od 205.80 €

Velux GLU 0061 - strešné okno a prestavba podkrovia
Hodnotenie

Cena: od 326.00 €

Nezabudnite na stavebné povolenie!

Vyhotovený projekt a žiadosť o udelenie stavebného povolenia sú základnými dokumentami potrebnými pre udelenie stavebného povolenia, ktoré vydáva príslušný stavebný úrad. Projekt by mal obsahovať kompletnú technickú dokumentáciu vrátane vody, kanalizácie, elektriky, plynu či odborného posudku statika. Aj v prípade, že sa nemení vonkajší rozmer domu a strechy je taktiež nevyhnutné stavebné povolenie!

Prestavba podkrovia vyžaduje kvalitnú nosnú konštrukciu

Pôvodnú nosnú konštrukciu je potrebné skontrolovať či nie je poškodená, popraskaná alebo napadnutá hmyzom. Ak má nosná konštrukcia nejaké nedostatky je potrebné celý krov vymeniť, poprípade po vyjadrení statika zosilniť či preložiť a samozrejme aj chemicky ošetriť voči vplyvom vlhkosti alebo drevokazného hmyzu.

Prestavba podkrovia

Najvhodnejšia je na prestavbu krokvová konštrukcia bez väzných trámov, ktorá sa používa pri strechách so sklonom vyšším než 40 stupňov, okrem iného nezaťažuje podlahu, pretože krokvy prenášajú zaťaženie na obvodové múry. Vyhovujúcou je aj hambálková konštrukcia s priečnymi vzperami. Väznicová strecha s väznými trámami a podpernými stĺpmi má obnažené trámy a môže rekonštrukciu výrazne skomplikovať.

Viete, čo je strešný plášť?

Steny obytného podkrovného priestoru tvorí strešný plášť, preto je dôležité zamerať sa na stav tepelnej izolácie, ochrane voči vlhkosti a strešnej krytiny. Tepelná izolácia by mala byť chránená voči vlhkosti parozábranou (bráni prenikaniu prirodzenej vlhkosti z obytného priestoru do konštrukcie krovu) v interiérovej časti a paropriepustnou vrstvou v exteriérovej časti. Dôležitou je aj jej hrúbka, nakoľko v letnom období môže dochádzať k prehrievaniu obytného priestoru, čo na komforte určite nepridá.

Ako, kde a za koľko vybaviť list vlastníctva?

Viete ako, kde a za koľko vybaviť list vlastníctva? Čo znamená majetková podstata a ťarchy? Je lepšie vybaviť list vlastníctva online?

Ako vybaviť list vlastníctva

Presvetlenie podkrovia

Na presvetlenie podkrovia je možné použiť množstvo strešných okien, doplnkových okien či veľkoplošné presklenenie alebo vikiere. Najvhodnejšie na presvetlenie podkrovia sú strešné okná, ktoré poskytujú optimálne presvetlenie priestoru. Na zaistenie dostatočného osvetlenia miestnosti sa odporúča, aby zasklená plocha okna tvorila najmenej 10 % plochy podlahy.

Viac svetla v podkroví vďaka strešným oknám

Prestavba podkrovia: Podlahy, stropy a priečky

Na výstavbu podláh, stropov a priečok je najvhodnejšie použiť suchý spôsob výstavby pomocou sadrokartónových, sadrovláknitých či drevovláknitých dosiek. Ich výhodou je nízka hmotnosť, menšie zaťaženie nosných konštrukcií, široké spektrum využitia a ľahká opracovateľnosť.

Prestavba podkrovia

Naopak, nevýhodou je nízka únosnosť, ale riešením je montovanie nosnej konštrukcie na miestach, kde budú zavesené ťažšie predmety. Dôležitou súčasťou priečok a podláh je aj dostatočná zvuková izolácia.

Rozvody a inštalácia

Najjednoduchší spôsob realizácie rozvodov a inštalácií je ich pripojenie na už existujúce inštalačné rozvody v nižšom podlaží. Dôležitý je však ich technický stav a  dostatočné dimenzovanie.

Prestavba podkrovia je náročnejšia než stavba nového podkrovia, a to znamená množstvo kompromisov a obmedzení. V podkrovnom priestore bude potrebné urobiť množstvo úprav a mnohé z nich by mohli mať nepriaznivý vplyv na budovu a jej obyvateľov, pokiaľ nie sú premyslené a vykonávané pod odborným dohľadom.

  • Kategórie

Podobné články