Prírodné čističky vzduchu

Prírodné čističky vzduchu

Redakcia - 5. marca 2013 - 6419. zobrazení

Nie je tajomstvom, že izbové rastliny skrášľujú Váš domov a zároveň sú príjemným koníčkom. Avšak, izbové rastliny majú tiež obrovský vplyv na vnútorné ovzdušie. Veľa druhov môže filtrovať škodlivé chemikálie zo vzduchu ako prírodné čističky vzduchu. Zlúčeniny ako amoniak, formaldehyd, benzén môžu byť uvoľňované zo stavebných materiálov, tkanín, nábytku, farieb, čistiacich prostriedkov a dokonca, aj z osviežovačov vzduchu. Naučiť sa ako odstrániť nebezpečné chemikálie z Vášho domova pomocou izbových rastlín je do značnej miery otázkou, ktoré rastliny ako rastú a koľko ich budete potrebovať. Posledne výskumy dokazujú, že cennou ochranou pred narastajúcim znečisteným prostredím sa môžu stať práve izbové rastliny.

Už jedna izbová rastlina dokáže vyčistiť vzduch na 10m2 Vašej podlahovej plochy.

Samozrejme, že len niektoré izbové rastlinné druhy účinne odstránia škodlivé zlúčeniny produkované vo Vašej domácnosti. Niektoré druhy odstránia iba jeden typ zlúčeniny, zatiaľ čo niekoľko málo druhov rastlín môže vyčistiť takmer všetky škodlivé zlúčeniny z vnútorného prostredia Vášho domova. Ponúkame Vám príklad niektorých škodlivých látok a vhodných rastlín na ich odstránenie.

Hedera Helix

  • Benzén je látka produkovaná z farieb, rozpúšťadiel a niektorých plastov. Za vhodné rastliny na filtráciu benzénu z okolia patria Brečtan popínavý – Hedera Helix, Chinese Evergreen – Aglaonema Modestum a Svokrin jazyk – Sansevieria Laurentii.
  • Formaldehyd je škodlivá chemická látka vyžarovaná z mnohých stavebných materiálov, vrátane penovej izolácie a umelých drevených výrobkov ako sú preglejky. Vhodné izbové rastliny na filtrovanie formaldehydu zo vzduchu sú Azalky, Filodendron-Philodendron, Pothos, a Chryzantema – Chrysatheium Morifolium.
  • Trichlóretylén je ďalšia škodlivá zlúčenina uvoľňujúca sa z farieb, lakov a rozpúšťadiel. Vhodnými rastlinami na čistenie vzduchu sú Gerbera Daisy, Chryzantema – Chrysatheium Morifolium, a Dracaena marginata.
  • Niektoré rastliny môžu filtrovať celý rad škodlivých látok, vrátane amoniaku a xylénu, rovnako ako vyššie uvedené zlúčeniny. Medzi tieto druhy patria Chryzantema – Chrysatheium Morifolium a Svokrin jazyk – Sansevieria Laurentii.

Chryzantema

V kontrolovaných podmienkach, môžu niektoré z uvedených izbových rastlín odstrániť až 80 percent škodlivých chemikálií z vnútorného ovzdušia do 24 hodín. Všetky izbové rastlinné druhy majú priaznivý vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia, prevedením oxidu uhličitého na kyslík a odstránením stopových organických zlúčenín z ovzdušia.

  • Kategórie

Podobné články