Stavebné povolenie

Stavebné povolenie: Kde a ako ho vybaviť čo najrýchlejšie

Reklamný článok - 26. novembra 2021 - 1925. zobrazení

Konečne ste získali list vlastníctva k svojmu pozemku a vypracovanie projektu na dom? Vybavovačky pre vás ešte nekončia. Predtým, ako sa pustíte do stavby vysnívaného bývania potrebujete ešte jeden dôležitý dokument, a to stavebné povolenie. Poradíme vám, kde a ako ho vybaviť.

Čo je stavebné povolenie

Bez ohľadu na to, či ide o moderné nízkoenergetické domy z katalógu alebo o na mieru vypracovaný projekt obrovskej vily, predchádza samotnej stavbe ešte dosť vybavovačiek.

Jednou z nutností je stavebné povolenie. Ako už z názvu vyplýva, ide o povolenie, ktoré je nevyhnutné pre realizáciu stavby.

Ako vybaviť stavebné povolenie

Kde vybaviť stavebné povolenie

Pri žiadaní tohto povolenia je potrebné obrátiť sa na stavebný úrad obce alebo mesta. Upozorňujeme, že každý úrad môže mať mierne odlišné podmienky. Kontaktujte inštitúciu priamo v mieste vášho bydliska, aby ste získali čo najpresnejšie informácie.

V niektorých prípadoch ich, spolu s tlačivom žiadosti o vydanie stavebného povolenia, môžete nájsť na internetových stránkach príslušného úradu.

Čierne stavby: Majú ich majitelia šancu na nápravu?

Čierne stavby trápia každú krajinu na svete. Viete, ako čierne stavby rieši na Slovensku stavebný zákon? Aké postihy čakajú na majiteľov?

Žeriav

Čo obsahuje žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Prvým krokom k získaniu povolenia je vyplnenie žiadosti, ktorej forma a obsah sa môže mierne líšiť v závislosti od obce.

Okrem osobných údajov sa v nej vypĺňa spôsob doterajšieho využitia pozemku, údaje projektanta, realizácia a zoznam účastníkov stavebného konania, informácie o mieste stavby, vplyve na životné prostredie a informácie ako druh, účel a predpokladané termíny začatia a ukončenia stavby.

Vybavenie stavebného povolenia

Aké prílohy je potrebné dodať spolu so žiadosťou

Najčastejšie si stavebné úrady pýtajú doklad o vlastníctve pozemku, ktorý nemôže byť starší ako tri mesiace, a projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou s odborným vzdelaním.

Dôležité sú aj stanoviská a posudky orgánov, ktorých sa žiadosť dotýka a preukázanie, že stavba bude zabezpečovaná stavebným dozorom. Ak si dom plánujete stavať svojpomocne, doložiť budete musieť prílohu s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti.

Súčasťou žiadosti musí byť aj vyjadrenie správcov sietí ako elektrina, voda či plyn. Miestny stavebný úrad si však môže vyžiadať aj ďalšie podklady, ktoré treba dodať čo najskôr.

Stavba

Ako dlho trvá vybavenie stavebného povolenia

Ako každý úrad, aj ten stavebný má svoje pevne stanovené lehoty. Od doručenia žiadosti so všetkými požadovanými prílohami začína plynúť lehota 30 dní na vyjadrenie sa. Začne sa stavebné konanie, počas ktorého môže stavebný úrad nariadiť obhliadku miesta výstavby.

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty. Upozorňujeme, že začať stavať je potrebné čo najskôr po získaní povolenia, pretože neplatí neobmedzene. Svoju právoplatnosť stráca 2 roky od vydania.

  • Kategórie

Podobné články